Message Archive

maart 2016

21
mrt

Quotes over opwekking

Opwekking is dat de mensen van God ievend in de kracht van een onaantastbare en onkreubare geest – James A. Stewart

Opwekking is de kerk van God die als een zegenvierend leger de wortels van de hel uitroeit – James A. Stewart

Opwekking zijn de heiligen van God die huilen vanwege de verloren zielen die naar de hel gaan – James A. Stewart

Opwekking is het kind van God wanhopig verliefd op zijn glorieuse Redder en Heer – James A. Stewart

Opwekking is het erkennen van de bediening  van onbeduidende leden van het Lichaam en bevrijding van de afgodische aanbidding van de meer prominente leden die in het half donker zitten – James A. Stewart

Opwekking is Christen-leven in je eigen huis leven – James A. Stewart

Opwekking is Zion die zich inspant in spirituele kindergeboorte – James A. Stewart

Opwekking is een vloed van levend water vloeiende uit de individuele gelovige – James A. Stewart

Opwekking is de schoonheid van heiligheid die de heilige siert – James A. Stewart

Opwekking zijn de mensen van God gebonden, gegrepen, overmeesterd, en overwelmd door de Liefde van Christus, zodat zij koortsachtig en rusteloos zijn om zielen voor Christus te winnen – James A. Stewart

21
mrt
Albert Einstein (1897-1955)

Professor bewijst dat God het kwade is

Klik met je rechtermuisknop op de video voor afspeelopties

Een atheïstische professor bewijst aan zijn klas jonge leerlingen dat God, als Hij bestaat, het kwade is.

Ik zal jullie bewijzen dat God, als Hij bestaat, het kwaad is. Heeft God alles wat bestaat geschapen? Als God alles geschapen heeft, dan heeft Hij ook het kwaad geschapen. Dat betekent dat God het kwaad is.

Een jonge leerling steekt zijn vinger op.

Professor, bestaat kou?

Wat is dat voor vraag? Natuurlijk bestaat kou. Heb je het nog nooit koud gehad?

In feite meneer, bestaat kou niet. Volgens de natuurkundige wetten is dat wat wij voor kou houden, in werkelijkheid de afwezigheid van warmte.
Maar bestaat duisternis, professor?

Natuurlijk bestaat die.

Nee, zij is slechts de afwezigheid van licht. We kunnen het licht meten, maar de duisternis niet. Het kwade bestaat niet, net zo min als duisternis en kou. God heeft het kwade niet geschapen. Het kwade is het resultaat van wat er gebeurd als de mens God’s Liefde nog niet in zijn hart heeft.

Albert Einstein (1879-1955)

15
mrt

Quotes over berouw

Velen rouwen om hun zonde, die niet echt worden weggedaan, huilen bitter om hen, en volharden toch in liefde en samenleven met hun – Matthew Henry

Sommige mensen horen niet graag over berouw; maar ik denk dat het zo noodzakelijk is dat als ik zou sterven op de kansel, dan zou ik willen dat ik doodging tijdens een preek over berouw – Matthew Henry

Het herkennen van zonde, Is het begin van de redding – Martin Luther
Omdat de gedachten zo verweven met de duivel zijn, is het van vitaal belang dat mensen een verandering van gedachten van God ontvangen, voordat hij een nieuw hart kan krijgen – Watchman Nee

Bekering is meer dan alleen verdriet over het verleden. Bekering is een verandering van gedachte en hart, een nieuw leven van je zelf wegcijferen en de Redder dienen als koning op je eigen plek – J.L. Packer.