26
mei

Bill Johnson en Bethel Church – tweede waarschuwing

Een paar jaar geleden hebben we een waarschuwing rond gestuurd met daarin een aantal feiten over Bill Johnson’s bediening en Bethel Church in Redding.

Heel veel getuigenissen en video’s van Bethel laten zien dat deze kerk een ‘zalving’ verspreidt die veel lijkt op die van Todd Bentley, bijvoorbeeld geestelijke ‘dronkenschap’, stuiptrekken, hysterisch lachen, verschijningen van ‘engelen’, ‘vuurtunnels’, geestelijk reizen, mystieke ‘portals’, etc. Daarnaast wordt er op hun school constant gesproken over bizarre ontmoetingen met engelen en reisjes naar de ‘derde hemel’. Alles heeft enorm ‘new age’ gevoel over zich. En het gaat vandaag de dag nog steeds door. (en nog erger – zoals we zullen zien).

Bill Johnson heeft Todd Bentley sterk verdedigd, zelfs na zijn scheiding en hertrouwen. Geen wonder dat de ‘zalving’ die beide mannen dragen bijna identiek is (ook al is hun stijl heel verschillend). Deze feiten staan buiten twijfel en zijn door vele getuigen bevestigd.

Maar als ik zoiets over Bill Johnson zeg, haasten mensen zich om hem te verdedigen en zeggen wat een ‘geweldige kerel’ hij is, en wat voor geweldige bediening hij heeft. En ja, het is een charmante man die goede dingen zegt. Als hij dat niet deed zou hij niet zo gevaarlijk zijn! Misleiding verpakt zichzelf altijd in de beste ‘schaapsvacht’ die het kan vinden. Anders zou het geen kans hebben om de schapen te misleiden! Waarom denkt u dat de Bijbel waarschuwt tegen “misleidende” geesten in de laatste dagen, en “bedrieglijke” tekenen en wonderen? Als de misleiding niet zo verleidelijk was zou niemand er voor vallen. En dit spul is inderdaad heel verleidelijk.

Het wordt erger

Een paar jaar geleden hebben de mensen van Bethel een boek uitgebracht waar we pas recentelijk achter kwamen. De administratieve assistent van Bill Johnson, Judy Franklin, was één van de auteurs en Bethel pastor Kris Vallotton schreef een voorwoord. Bill Johnson schreef twee hoofdstukken en zijn vrouw Beni een ander. Met andere woorden: Het stempel van Bethel is duidelijk zichtbaar in het boek. Het wordt nog steeds via de Bethel website aangeboden. (https://shop.ibethel.org/products/the-physics-of-heaven)

Maar, waar gaat dit boek over? De verkooptekst beschrijft

Het onderzoeken van mysteries van God in geluid, licht, vibraties, frequenties, energie en kwantumfysica

Klinkt dat ‘new age’-achtig? Ja, en het wordt nog erger. Onthoudt alsjeblieft dat dit boek de naam van Bill Johnson draagt, en door Bethel wordt aanbevolen  en ondersteunt.

Als je het boek opent, zie je titels van hoofdstukken als

Vibreren in harmonie met God,
Goede vibraties,
Kwantum mystiek,
De vibratie van God

Sommige van de subtitels zijn nog erger:

Dolfijnen en genezende energie,
De kracht van kleur,
Frequenties van het menselijk lichaam,

Voor een compleet overzicht: klik hier

Je kunt je afvragen wat voor christelijk boek dit is, en het antwoord is dat het soort ‘christelijke’ boek is van Bethel en Bill Johnson. Bill Johnson’s naam staat letterlijk op de omslag. Dit is een kijkje in de werkelijkheid van Bethel achter de schermen. Als je deze uitgave bekijkt, snap je opeens waarom we al deze rare video’s zien en bizarre getuigenissen horen van Bethel en het gebruik van de vreemde ‘new age’-terminologie en bizarre geestelijke gebeurtenissen. Nu weten we waarom. We hebben het bewijs zwart op wit!

We hebben de inhoud van dit boek aan leiders laten lezen en mensen die fans en ondersteuners van Bill Johnson zijn. Zij hebben de bron er van bevestigd. En alleen het lezen van deze inhoud heeft de meesten van hen overtuigd en heeft de meesten van hen in tijdsbestek van een paar uur veranderd van een ondersteuner van Bethel in tegenstanders. Het is inderdaad zo erg. Het is zo openlijk ‘new age’, dat je het haast niet kunt geloven.

Door al dit praten over ‘vibraties’ in het boek, kunnen we nu beter begrijpen waarom Bill Johnson’s vrouw Beni in haar blog schreef:

Ik sprak laatst met Ray Hughes en vertelde hem over het gebruik van een 528Hz stemvork als een profetische handeling. Iemand had me verteld dat deze stemvork de ‘stemvork van liefde’ wordt genoemd … het geluid van deze stemvork brengt heling.

Merk op dat kristallen en stemvorken in new age therapie worden gebruikt, niet christelijke.
En Beni Johnson is al jarenlang co-pastor van Bethel, naast haar man Bill.

Dit verklaart mogelijk ook waarom Beni Johnson recentelijk een foto van haarzelf plaatste waarin zij ‘soakend’ op het graf van een christelijk leider lag, en waarom Bethel studenten ook foto’s van zichzelf plaatsen terwijl zij aan het ‘grave sucken’ zijn (Letterlijk vertaald zou dit graf zuigen zijn. John Crowder legt uit (met gelijk een reactie): https://www.youtube.com/watch?v=wgCnD6rrnrI) waarbij zij proberen om de ‘zalving’ uit het graf van de dode predikers te ‘zuigen’. Ik overdrijf niet. Ze doen dit werkelijk. Ik hoop dat u nu ziet hoe gevaarlijk en onbijbels dit allemaal is. Iemand moet Bill Johnson hier mee confronteren. Daarom voeg ik in de editie van 2015 van mijn boek “Kundalini Waarschuwing” een heel nieuw deel toe over deze feiten.

Toen Nadab en Abihu in het Oude Testament vreemd vuur offerden voor de Heer werden zij door de Here verteerd en stierven (Lev. 10:1,2)

Vreemd vuur is ook vandaag de dag nog steeds dodelijk. Het Lichaam van Christus moet hier voor gewaarschuwd worden.

Een van de afgestudeerden van school van Bethel (BSSM) schreef me:

Tijdens de lessen en kerkdiensten was er allerlei afleidende gedrag (willekeurig schreeuwen, lachen, etc). Als er een gastspreker op school kwam, dromden de studenten zoveel mogelijk vooraan samen om zo dichtbij als mogelijk bij de spreker te komen. We leerden dat we elke zalving die we wilden hebben konden krijgen door die simpelweg voor onszelf te ‘claimen’…
Het dronken gedrag en de twijfelachtige leringen van sommige, zo niet alle, sprekers, waren soms schokkend …
Ik hoorde steeds mensen praten over hun ontmoetingen met engelen en hoe zij in de hemel waren geweest. Een jonge vrouw die ik kende zei dat ze overal engelen kon zien, ze sprak ook doorlopend met ze, en zie hielp haar vrienden om hetzelfde te doen.

Samenvattend, dit is een heel gevaarlijke beweging en de waarschuwing moet zo ver en zo breed mogelijk gedeeld worden.

Stuur dit bericht alsjeblieft door naar vrienden, deel het op facebook, twitter, instagram, etc, etc.

Comments (6)

   • ankje says:

    Doctrine of demons/ Leer van demonen

   • Anoniem says:

    Zie mijn vorige Posts, die can 2010, dit is geen kundalini

   • anoniem says:

    Satanlini zou inderdaad een betere omschrijving zijn.

   • John says:

    Sterk, een anonieme reactie. Hoe moet je dan in vredesnaam zoeken op vorige posts? Misschien was een verwijzing met link handiger geweest 🙁

   • Eddy Geijselaers says:

    Wie is Goldminemedia.eu?
    Welke bediening verschuilt zich anoniem achter dit bericht?
    Ik lees alleen kritiek, kritiek is per definitie niet slecht of verkeerd als….., naast de kritiek ook een betere oplossing of in dit geval een beter lering gegeven wordt.
    In de tweede alinea gaat het al helemaal mis. Gesteld wordt dat de zalving van Bethel (lees Bill Johnson) lijkt op die van Todd Bentley. De schrijver kent blijkbaar de geschiedenis van beiden niet. Bill Johnson is zijn hele leven al christen, geboren in een familie met veel evangelisten en heeft een eigen bediening ik denk al meer dan 40 jaar. Todd Bentley heeft een heel andere achtergrond en vrijwel direct na zijn rigoureuze bekering een ongekend succesvolle genezingsbediening gehad tot zijn val. Maar wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Zelf heb ik na Todd’s “val” heel lang gebeden voor hem, zijn herstel. Bill Johnson heeft hem persoonlijk begeleidt en geholpen om uit het dal te komen. Todd staat weer in zijn bediening, dank zij velen die hem gesteund hebben. Ja hij heeft fouten gemaakt, maar dat is niet het punt. Zijn de vele genezingen, teken en wonderen die tijdens zijn diensten gebeurt zijn daarom niet van God geweest? Dat is een merkwaardige stelling en getuigen van weinig Bijbelkennis.

    Over Bethel worden heel wat uitspraken uit de context gehaald en daarom alleen al “niets zeggend”.
    Heeft de schrijver van dit stuk wel eens een dienst van Bill Johnson bezocht, heeft hij/zij een persoonlijke relatie met God? Uit dit stuk is dit niet op te maken. Heeft hij/zij wel eens met mensen gesproken die de ervaringen persoonlijk beleefd hebben; lachen, dronken zijn in de geest, schudden (stuiptrekken is totaal is anders), wel een door een vuurtunnel gelopen?

    Bil Johnson verdedigen is niet nodig, dat doet het Woord al.
    Markus 16:17-18 . 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
    En met deze tekst is ook de bediening van Todd Bentley.
    Johannes 3: 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. –
    Als Jezus niet is gekomen om te oordelen of te veroordelen wie zijn wij dan om dat wel te doen?

    Waarom wordt de naam van de “BSSM afgestudeerde” niet genoemd?

    Zelf volg ik Bill Johnson al vanaf mijn bekering, zo’n kleine 20 jaar op het moment van dit schrijven (dec 2017).
    Met de Bijbel in de hand, die ons vraagt om elk woord dat gesproken wordt door iedereen voor zichzelf gecontroleerd moet worden op Bijbelse waarheid (vrij vertaald), kan ik Bethel, Todd Bentley, Kris Vallotton, Bill Johnson, hun teams alleen maar danken voor het uitdragen van hun bedieningen.
    Koning Saul in het Oude Testament was al dronken in de geest (in begeleiding van de profeten). Maria werd bezocht door een engel des Heren.

    Eddy Geijselaers

   • Goldmine Media says:

    Beste Eddy,

    Ik zal niet overal op in gaan, maar adviseer je dringend om het boek Kundalini Waarschuwing van Andrew Strom te lezen!

    Laat ik een paar kleine opmerkingen ter overdenking mee geven.

    NIEMAND is zijn hele leven al christen. Wie dat zegt heeft het niet begrepen! Christen wordt je door overtuiging van zonde, bekering en wedergeboorte. Dat is dus een bewust proces. Je bent dus niet vanaf je geboorte automatisch christen.

    De “ongekend succesvolle” genezingsbediening van Todd Bentley is nog maar de vraag. Een kritische journalist heeft meerdere keren gevraagd om bewijs van de genezingen, die is meerdere keren toegezegd, maar nooit gekomen!

    Nee, schrijver heeft nog nooit een dienst meegemaakt van Bethel, maar er is meer dan voldoende te vinden op Youtube, en ja, schrijver heeft een levende relatie met God. Ja, schrijver heeft meer dan eens met mensen gesproken die dergelijke manifestaties hebben “beleefd” en ook met mensen die zich er van hebben bekeerd, omdat zij door uitvoerige studie van Gods Woord en gebed tot de conclusie kwamen dat dit niet van God is.

    Met het gezonde verstand is precies te herleiden waar deze manifestaties vandaan komen, maar nogmaals adviseer ik om het boek van Adrew Strom te lezen.

    Het Woord verdedigt mannen als Johnson niet, integendeel. Maar ik daag u op basis van de genoemde teksten uit om Johnson een giftige drank te laten drinken om zijn (of uw) gelijk te bewijzen, want waarom wel “boze geesten uitdrijven”, “nieuwe tongen”, “slangen opnemen”, “zieken genezen”, maar ik heb nog nooit een übercharismatische prediker een glas gif zien drinken.

    Het “niet oordelen” wordt ook door artiesten als Madonna geroepen. Waar iedereen die deze tekst te pas en te onpas aanhaalt echter voortdurend aan voorbij gaat is het feit dat Gods Woord constant oordeelt, en dat wij zelfs letterlijk op worden geroepen om te oordelen, echter niet om te veroordelen. Maar u oordeelt zelf ook in uw reactie, dus dat is ook nog eens gewoon onderdeel van ons dagelijks leven.

    De tekst aangaande koning Saul haalt u uit zijn verband. Het is helemaal niet duidelijk of Saul dronken in de geest was. Engelen zijn dienende wezens, die ons ook nu nog steeds bijstaan. Echter, een complete bediening baseren op een openbaring van een engel is een heel ander verhaal!

    Opmerkelijk feit is dat de falende bediening van Bentley werd “geleid” door een zwevende vrouwelijke engel, Emma. Maria faalde geenszins in haar bediening. Dat is het verschil tussen een valse en een Goddelijke openbaring. De islam is gebaseerd op de openbaring van een engel die zichzelf Gabriël noemde. Het lijkt me dus op zijn minst verstandig om enige voorzichtigheid te betrachten bij het bouwen van bedieningen op openbaringen van engelen.

    In het hindoeïsme is er zelfs een geest die zichzelf “heilige geest” noemt. Onderscheiding van geesten is dus niet alleen Bijbels, maar ook van zeer groot belang in deze tijden.

    En ja, boze geesten uitdrijven, in tongen spreken, gebedsgenezingen, etc zijn allemaal feiten die wij zelf kennen en mee maken.

    Echter, de duivel is de grote aap van God. Kijk maar naar wat er gebeurde toen Mozes voor Farao verscheen. Niet elke genezing, niet elke openbaring, niet elke manifestatie is dus zomaar van God.

    En als u de grote Opwekkingen, de echte Opwekkingen, uit de geschiedenis zou bestuderen, dan zou opvallen wat er zo radicaal anders is, dan wat we bij mannen als Johnson en Bentley c.s. zien!

    Wij bidden u veel onderscheidingsvermogen toe! De Here dienen met het gezonde verstand is echter ook een goed begin.

   Leave a comment

   Your email address will not be published. Required fields are marked *