kundalini waarschuwingZojuist zag ik een video van Rick Joyner die aankondigde dat Todd Bentley weer iedere avond bij Morningstar in North Carolina in de bediening staat en dat ze daar nu de zogenaamde “opwekkings”-manifestaties hebben zoals we die van Lakeland kennen. Ze kondigden ook aan dat ze deze grote samenkomsten elke nacht op hun nieuwe TV kanaal zullen streamen – en het geheel wordt groots gepromoot.

Nu ben ik zelf een in tongen sprekende Pinkstergelovige, maar mag ik haar alstublieft een paar eenvoudige vragen stellen? Welke “geest” was het die actief was tijdens de Lakeland-opwekking als de leider en hoofdpersoon van de samenkomsten (Todd Bentley) een overspelige relatie achter de schermen had?

Was het echt de “Heilige” Geest die zoiets sensueels en onheiligs zalfde? En nu Todd van zijn vrouw is gescheiden en hertrouwd, moeten we hem nu terug verwelkomen en deze “zalving” met hem? Wat is hier aan de hand? Rick Joyner is door verschillende goed bekend staande ministries gewaarschuwd om niet te doen wat hij nu doet – Todd Bentley terugzetten in de schijnwerpers. En toch lijkt het alsof dat hem niets kan schelen. Blijkbaar zijn de “manifestaties” het enige wat belangrijk is.

Dus, wat zijn nu eigenlijk deze ‘manifestaties’ als ze zich blijkbaar thuisvoelen in zo’n onheilige omgeving? Zijn ze wel van God? (Ik heb het nu over het het agressief schokken, oncontroleerbare lachen, lichamelijke verdraaiingen, dronkenschap, ‘portals’, vreemde “engelen” verschijningen, etc). Waarom zien we deze ‘zalving’ niet in de Bijbel? Waarom promoten Jezus en de apostelen deze manifestaties niet als ze werkelijk echte Opwekking zijn? Waarom zien we deze verschijnselen in plaats daarvan overal binnen de New Age en het Hindoeïsme, etc? Realiseren we ons niet dat vele valse religies hun eigen varianten van “handoplegging” hebben die dit soort manifestaties tot gevolg hebben? Deze ‘geest’ staat niet in de Bijbel – maar doordrenkt het Kundalini-Hindoeïsme! Denk je niet dat dat ons zou moeten waarschuwen?

Wat is Kundalini?
Als je zoekt op Kundalini en Shakti op het internet, dan zul je ontdekken dat grote aantallen mensen in de New Age en Oosterse religies deze krachtige manifestaties nog steeds ervaren. Vaak gebeurt dit met de hulp van een goeroe, die hen op het voorhoofd aanraakt zodat ze een “Kundalini Opwekking” kunnen ervaren.

Als onderzoeker schreef Robert Walker in 1995:
“De samenkomsten die worden gehouden worden door mystieke Hindu goeroes ‘Darshan’ genoemd. Tijdens deze samenkomsten komen toegewijden naar voren om de geestelijke ervaring te ontvangen door de aanraking met de open handpalm , vaak op het voorhoofd, door de goeroe wat bekend staat als de “Shakti Aanraking” of ‘heilige aanraking’. Het oproepen van de geestelijke ervaring wordt Kundalini oproepen genoemd …
Na een periode waarin de toegewijde een bepaald geestelijk niveau bereikt beginnen ze oncontroleerbaar te schudden, schokken, of hoppen of kronkelen, wat soms gepaard gaat met oncontroleerbare dierengeluiden of gelach als ze een extatisch hoogtepunt bereiken. Deze manifestaties worden ‘Kriyas’ genoemd. Toegewijden brullen soms als leeuwen en vertonen allerlei soorten fysieke uitingen tijdens deze periode. Het komt vaak voor dat toegewijden doorgaan naar een hogere mate van geestelijk bewustzijn, fysiek bewegingloos worden en in een bewusteloosheid lijken weg te glijden…”

En zoals de goeroe Shri Yogãnandji Mahãrãja schreef:
“Als je lichaam begint te schudden, je haar staat rechtop, je lacht of begint te huilen zonder dat je dat wilt, je tong vormt vervormde geluiden, je bent vervuld met angst of je ziet beangstigende beelden … dan is de Kundalini Shakti begonnen.”

In China is er een populaire op Kundalini lijkende beweging die ‘Qigong’ heet. Toen een Chinese Qigong meester sprak in de VS in 1991, rapporteerde de San Francisco Chronicle dat velen in het publiek “spontane bewegingen” ervoeren. De meester legde zijn toehoorders uit:”Degenen die er gevoelig voor zijn kunnen sterke fysieke ervaringen hebben –  of beginnen te lachen of huilen. Wees niet ongerust. Dat is normaal.”

Als je de video’s van deze “kriyas” of andere op Kundalini lijkende manifestaties bekijkt, zou je haast zweren dat je naar een moderne “impartatie”-kerkdienst zit te kijken. (En dit zeg ik als iemand die sterk gelooft in de gaven van de Heilige Geest. Ik geloof alleen niet in “buitenaardse” zalvingen die het Lichaam van Christus infiltreren! Er is een groot verschil tussen Kundalini en de echte Heilige Geest).

Ik geloof dat sinds april 1993 een vreemde geest de gelegenheid heeft gekregen om in de kerk binnen te komen – eerst door Rodney Howard Browne’s bediening – daarna Toronto, toen de profetische beweging (waar ik destijds deel van uitmaakte) en daarna via Lakeland en veel andere bedieningen en bewegingen. I roep mensen op om “de geesten te beproeven” zoals de Schrift ons opdraagt. Laat niet zomaar iemand handen op je leggen! Dit is een krachtige geest en hij wordt ondersteund door een groot aantal bekende bedieningen. In feite zijn deze mannen en vrouwen de direct verantwoordelijken voor de verspreiding van deze geest door het Lichaam van Christus. En op een dag zullen ze zich voor God moeten verantwoorden.

In de Bijbel worden we specifiek gewaarschuwd dat er in de laatste dagen een tijd zal zijn van “verleidende geesten”,  valse profeten, ‘leugenachtige tekenen en wonderen’, en dat we altijd uit moeten kijken voor “engelen des lichts” die zich voordoen als het echte. Waarom neemt de moderne kerk deze waarschuwingen niet serieus? Leven wij niet in de dagen waar de Bijbel voor waarschuwt?

Nu moet ik iets doen, wat ik nog niet eerder op deze manier heb gedaan. Ik heb nog nooit een lijst gepubliceerd van bedieningen of bewegingen waar we voor uit moeten kijken. Maar nu moet ik wel. Deze ziekte heeft lang genoeg geduurd. Ik roep u op om afstand te nemen van de volgende bedieningen en hun bedorven “zalvingen”, vrienden. Zelfs ondanks dat sommige van deze mensen vaak “goede dingen” zeggen, is het het eenvoudig niet waard om enige betrokkenheid met hen te hebben vanwege de verdorven zalving die zij goedkeuren of zelf bedienen. Hier is de lijst:

 1. Todd Bentley
 2. Rodney Howard Browne – de zogenaamde Heilige Geest barkeeper
 3. Rick Joyner en iedereen betrokken bij Morningstar Ministries
 4. John Arnott & en iedereen verbonden met TACF (The “Toronto Blessing”)
 5. Peter Wagner en de ‘New Apostolic Reformation’ die claimt te streven naar een wereldwijk netwerk apostelen – die openlijk goedkeuring gaf aan Lakeland en binnenkort preekt in de Toronto TACF samen met andere pleitbezorgers voor “valse zalvingen”
 6. Mike Bickle en IHOP (International House of Prayer) Kansas City (Ik heb hier twee jaar lang vlakbij gewoond en weet hoe diep ze in deze zaken betrokken zijn. Mike Bickle promoot het in zijn boek)
 7. Bob Jones – de profeet uit Kansas City wiens bediening totaal bedorven is door dit alles
 8. Patricia King en ieder ander van ‘Extreme Prophetic’
 9. John Crowder & iedereen verbonden aan “Sloshfest”
 10. Bill Johnson van de Bethel-kerk in Redding – die goede dingen zegt, maar openlijk achter Lakeland is gaan staan en de “valse zalving” achter de schermen heel sterk promoot
 11. Heidi & Rolland Baker van IRIS Ministries – die goed werk doen onder de armen in Mozambique – maar die deze verdorven zalving jarenlang hebben gebruikt en gepromoot
 12. Randy Clark, Ws & Stacey Campbell en andere sleutelfiguren van de “Toronto blessing”
 13. The Elijah List – en bijna iedereen die er op voorkomt

Uiteraard is er wereldwijd een veel groter aantal minder bekende voorgangers en bedieningen die deze Kundalini-achtige “zalving” gebruiken of promoten. Maar ik heb me geconcentreerd op de meest invloedrijke die ik ken. Het is echt een groot probleem in de kerk. Ik roep iedereen die een van de bedieningen ondersteunt dringend op om ze echt grondig te controleren. Als je (net als ik) ontdekt dat ze deze valse Kundalini geest gebruiken of toejuichen binnen de kerk, hou dan alsjeblieft op om ze op welke wijze dan ook te ondersteunen – en wat je ook doet, laat ze zeer zeker geen “handoplegging” bij je doen!

Ik zet alles op het speel door alles met name  te noemen. Maar ik geloof dat het een serieuze zaak is. Hoe zijn we in vredesnaam op het punt aangekomen dat “kriyas” uit het hindoeïsme zich door de kerk verspreiden?

Stuur deze mail alsjeblieft door naar iedereen die je kent, zet hem op blogs, boards, etc. Deze mensen proberen het geheel opnieuw op te starten. Help ons om deze waarschuwing naar buiten te krijgen.

Om een video te zien waarin “kriyas” zichtbaar zijn, en andere Kundalini-achtige manifestaties, kun je op onderstaande links klikken:

http://www.youtube.com/watch?v=QyW1UFzS2LY

http://www.youtube.com/watch?v=eaNiuRWHZrY

Stuur je reacties op dit artikel (in het Engels -red.) naar prophetic@revivalschool.com

God’s Zegen voor iedereen!

Andrew Strom

Bron: Yesumulungi

15 Responses

 1. Het valt mij zwaar om namen te noemen, omdat ik mensen niet wil veroordelen. We moeten echter beseffen dat het geen strijd is tegen vlees en bloed, maar een strijd tegen de machten in de lucht. Een aantal namen die ik tegen ben gekomen, die betrokken zijn bij dergelijke bewegingen in Nederland zijn:

  – Matheus van der Steen (directeur TRIN en recentelijk in de media geweest vanwege niet waargemaakte claims over genezen blinden in Birma)
  – Jop van der Bijl
  – Willem J. Ouweneel (betrokken bij de niet-genezen-blinden-affaire)
  – Herman Boon (vriend van TRIN)
  – Eric & Tanja Lagerström
  – Frank & Marlou van Essen (Dew Worship)
  – Gerard de Groot (voorganger Levend Woord Gemeente Rotterdam)
  – Jaap Dieleman
  – Mathijs Piet
  – Jan Sjoerd Pasterkamp
  – Arjan & Efi Knevel (Living Water Ministries)
  – Jeroen Elferink (Life Media Vision)

  en nog veel meer.

  Dit is een trieste, en zeker niet complete, lijst van bekende namen in Nederland. Eigen onderzoek heeft me geleerd dat de lijst nog veel en veel langer is. Na onderzoek van nog geen uur had ik een lijst met ruim 150 namen van mensen die direct of zijdelings betrokken zijn bij TRIN en daarmee in contact zijn geweest met deze geest van Kundalini. Een trieste lijst, die mij verdrietig maakt en die ons aan moet moedigen ons te verootmoedigen, ons te bekeren en ons moet doen beseffen dat we allemaal gevaar lopen en bidden om de bescherming van God tegen deze misleiding!

  Over een aantal namen zullen de meesten van jullie niet verbaasd zijn. Frank van Essen was destijds al betrokken bij de Toronto Blessing in Nederland, maar er staan ook namen op de lijst waar het grootste deel van christelijk Nederland wel verbaasd over is, waaronder een man als Willem J. Ouweneel. Van fel tegenstander van alles wat charismatisch is, is hij volledig ingepakt en een van de felste verdedigers geworden. Zelfs het feit dat er geen onderbouwing voor gedane claims is, weerhoudt hem niet, sterker nog, hij doet deze niet te onderbouwen claims helaas ook zelf.

  Via andere pagina’s van de website van TRIN, en door het zoeken op internet groeit de lijst met namen steeds door. Het lijkt mij niet gepast en onnodig om iedereen te vermelden, zeker omdat er ook mensen onbewust betrokken kunnen zijn geraakt.

  Voel u vrij om een link naar deze pagina te verzenden naar anderen!

 2. Mag ik allen die deze lijsten publiceren en handhaven waarschuwen en oproepen zich ernstig in gebed te keren en God te zoeken op basis van Proverbs 3:5 en niet te staken met bidden en vasten tot zij de waarheid van de Heilige Geest zelf in Christ Jezus mogen ontvangen! Indien je dit niet doet, de mate waarin je hebt gemeten zal het oordeel Gods over je komen. Het is mijn verlangen dat u hiervan behoed wordt en ik bid dat u weisheid ontvangt. Wees alles behalve trost in deze kwestie, zaken als deze zijn Hem niet welgevallig! U die het woord van God kent, heeft u deze goed begrepen? Kom nu, bid om openbaring van de Here en oordeelt niet!

  • En zo wordt de verwarring nog groter en is een ieder bang om de waarheid te vertellen. Hierbij wordt niet geoordeelt, maar gewaarschuwt of wat er gebeurt wel in lijn is met Gods woord.

 3. Beste Patrick,

  Het eerste wat opvalt is dat je reageert met een niet-bestaand emailadres. Eigenlijk al voldoende reden om je reactie niet serieus te nemen.

  Is dat niet precies wat we doen? Degenen waar wij de informatie van hebben ontvangen en wij zelf toetsen alles aan de Bijbel. En op basis daarvan zijn wij tot de conclusie gekomen dat we wel moesten waarschuwen. Daarbij plaats ik wel de kanttekening dat we altijd open willen staan voor correctie, dus nodig ik je bij deze uit om te laten zien dat het Bijbels is wat er gebeurd.

  Wij zijn niet trots op wat er gebeurd, integendeel, mijn hart huilt als ik zie wat er gebeurd en hoeveel mensen door deze manifestaties alleen maar een afkeer van het Christendom krijgen. Geloof je echt dat dat Gods bedoeling is?

  We zien je reactie met spanning tegemoet!

 4. Wat ben ik blij dat nu in Nederland gelovign in christus wakker worden voor de valse geest die zich voordoet als DE HEILIGE GEEST in het lichaam van CHRISTUS.

 5. Deze geest die DE HEILIGE GEEST immiteert is mij zeer bekend aangezien ik een zendeling in India ben en mijn vrouw uit India komt.

 6. Ja geliefde, mijn hart huilde ook toen ik terug in Nederland kwam en de gemeenten bezocht. laten wij nu er nog tijd is zoveel mogelijk mede gelovigen waarschuwen en degene die deze namaak zalving promoten bij de naam noemen en bidden dat mensen zoals Patrick de ogen open gaan voor DE WAARHEID van GODS WOORD en DE WARE BIJBELSE ZALVING.

 7. Het is nu januari 2014, niet wetende dat het over valse genezers/ valse leraar al zoveel gepubliceerd was, verbaasde ik mij al over de tal van manifistaties van genezingsdiensten.
  Na een rondtocht langs diverse kerken/gemeentes in de regio Rotterdam, kan ik zeggen dat er veel mis is in die gemeenschappen. Niet alleen bij de genezing maar in de hele beleving van het geloof. Ze geloven het allemaal wel maar het geloof voorleven, ho maar. De waarheid is dat je geen juk opgelegd laat worden. Is dat de waarheid? Is dat het woord van God? Gesjoemel! Maar ja, wie ben ik, ik ben maar een bezoeker doet mijn lering eruit en wens niet dat deze mijn leraar/voorganger zal worden. Onderzoek alles Ik zal je leiden heb ik tehoren gekregen nu een jaar geleden. De Heer is waarachtig Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Op Zijn liefde en op Zijn waarheid mag ik vertrouwen.
  Blijf waakzaam.

 8. Ik heb 8 jaar geleden bij een erkende rieiki school Utrecht en zaandam, en reiki inwijding gehad. Wat ik niet wist dat de kundalini bij mij spontaan was open gegegaan. De mevr zei dat er een meester naast mij stond uit en vorig leven en ze wildendat ik de verbinding verbrak met hem. Mijn gevoel zei nee. Im heb er geen last van gehad, maar mijn man had die nacht bijna de ambulance gebeld. Ik was aan het schokken, stuipen koorts, mijn het schijnt dat ik in mijn toestand heb gezegd dat hij rustig moest blijven en niet in paniek moest raken. Toen ik dat de volgende hoorde wat er gebeurt was, heb ik meteen de reiki school gebeld. Ze zei tegen mij je hebt een een extra inwijding gehad, niet van haar maar van die meester, . Dit was tijdens de inwijding. De kracht die vrijkomt en ik ben heeeel nuchter, want ik geloofde het nog steeds niet, . De meester gooide mij bijna van me stoel af, ik moest bij haar terug komen om het terug te draaien, ze zag de meester pas na de inwijding. De kundalini was niet te stoppen, en dan moest je uitkijken wanneer ik boos werd. Mensen zeiden ik kan geen aura s zien maar je bent wit. Ik was kwaad. Het was in de winter, de hitte in mij en niemand die mij kon helpen, mensen werden bang voor me, als ik in omgeving van losse spullen dan begon alles te bewegen, mensen met lege accu’s in de winter laadde ik op met mijn handen, ik het het altijd koud en nu liep ikmin een t shirt , min tien. Ik ben niet gelovig het was nieuwsgierigheid, soms kwamen mensen naar mij toe , ze zeiden je hebt gouden handen, dat zei mijn vader ook altijd zette mij achter de geld automaat. Als ik dat niet wilde of ik niet won omdat ik niet-bindend, dan werd hij boos. De helen met handen tja dat kende ik niet. Ik heb heel veel problemen gehad met die energie, je lichaam staat in brand en niets kan het blussen en niemand kan je helpen. Ik werd helderziend helderhorend ruikend voelend uitredingen ga zo maar door, en dan weer sceptisch zijn . Ik dat allemaal illiusie, mind trucs, kon geen verklaring vinden. Mensen die op me af kwamen, me moesten aanraken , ik ben daar niet van bedient. Ik ben geen kerkganger, ik moest vroeger gedoopt worden voor een belofte en dat kostte heel veel geld in de katholieke kerk.een ticket naar de hemel zei mijn vader altijd, dan heb je alvast een plekje gereserveerd. Laatst was ik in een christelijke kerk, mijn schoonzus is christelijk, mijn nichtje werd gedoopt. Weet je wat de priester zei: alleen vrouwen die kinderen krijgen zij zijn gezegend, mijn vraag was dan de vrouwen die geen kinderen krijgen zij zijn niet gezegend.? En ja weer moest er betaald worden. Ik weet dat kundalini in de kerk ook geopend wordt, het is het verschil val je naar achteren niet goed. Val je naar voren en blijf je staan dan is het wel goed. Ik heb mijn derde oog gesloten.zoals dat heet. Soms zie ik nog dingen, hoe ik het het opgelost ? Go with the flow en doorgaan, het leven gaat door.

 9. Ik heb de filmpjes gekeken en wat ik nog weet van andere landen. Dit is geen kundalini ontwakening. Ik heb dit vroeger gezien in katholieken kerken in Amerika Venezuela. Mensen gaan onbewust intranet door de muziek, en ze gaan helemaal flippen zoals ik dat op zijn Amsterdams zeg. Daarna is er niets. Kundalini gaat jaren door door door. Ja ik heb het licht gezien, ik sloeg geen wartaal uit, geen dronken gevoel geen dieren geluiden, dit wat ik van alle filmpjes zie, is wat ik vroeger op venuzuela in de kerk zag. Voodoo noemde ik het. Bezetenheid en dan namen ze het mee naar huis en alles leek normaal. Bij kundalini ontwakening, berg je maar op. Ik weet het, het heeft me jaren gekost om het onder controle te krijgen, de hoogste trilling. Ga daar maar mee eens om en dan sceptisch zijn. Die mensen zijn bezeten. Ps, kundalini begint bij je stuit en niet bij je hoofd, dat aantikken is hypnose, ja die truukjes ken ik ook, zo overkom je de persoon en raakt meteen onder hypnose, en hypnose is niet goed.door de schrik van aanraking in je gezicht hard kort krachtig, zit je er meteen in. Zien doen is nadoen. Kudde gedrag. Het spijt me voor de spelfouten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets