Bijbelblog Archief

liefde

10
feb
Rebekka

Genesis 24


Deze geschiedenis laat zien hoe Isaak en Rebekka bij elkaar kwamen. Hoe zij elkaar door Gods leiding leerden kennen op een manier die we tegenwoordig belachelijk zouden vinden.

Abraham was “oud en hoogbejaard” en God heeft hem in alles gezegend (Gen. 24:1), alleen heeft zijn zoon nog geen vrouw. In de cultuur van die tijd was dat natuurlijk nogal een dingetje, maar er speelt nog iets anders. Abraham verbleef wel als vreemdeling in het zuiderland, maar hij was dus duidelijk niet geïntegreerd. Net zoals tegenwoordig in ons land, was integratie geen succes.

(meer…)

15
feb

Quotes over leven als christen

Een paar quotes over je leven als christen.

Een prediker te laten zwijgen om over oordeel te prediken is als het wakker worden uit de slaap door een brandalarm, het alarm afzetten en weer gaan slapen – onbekend

Als ik tevreden ben om een gewonde deels te helen door “Vrede, vrede” te zeggen waar geen vrede is;  als ik het goede woord “laat liefde zonder afstoting zijn” vergeet en het scherpe randje van de waarheid afhaal door niet de goede dingen, maar oorstrelende dingen te zeggen, dan ken ik niet de liefde van Golgotha – Amy Charmichael

Tenzij wij veel tijd hebben geïnvesteerd in onze geheime bediening aan de Heer dan zal de holheid van onze openbare bediening overduidelijk worden. Vandaag de dag is het overduidelijk dat niet genoeg tijd is gespendeerd aan het bedienen voor de Heer, en veel te veel tijd is gebruikt om mensen te bedienen; daarom is het meeste wat er gedaan is in naam van de bediening is, gedaan in een vleselijke, menselijke manier die nooit enige blijven vrucht zal dragen – Chip Brogden

Het is nu mogelijk om een “christelijk leven” te leiden zonder dingen te doen die Jezus ons opgedragen heeft. We hebben mensen ingehuurd om de hele wereld in te gaan, om degenen in de gevangenis te bezoeken, om de hongerigen te voeden, om de naakten te kleden, om voor weduwen en wezen te zorgen. De doorsnee christen hoeft dat niet te doen – Cal Thomas

Sympathie is geen vervanging voor actie – David Livingstone