Nieuws

todd bentley

24
apr
20
apr
09
jun

De 3 O’s van de charismatische beweging

“Hoe wil je aan die mensen daar een half evangelie verkondigen, dus zonder de charismata, waarvan we uit Handelingen 2 weten dat die behoren tot de kern, ja de essentie van de boodschap? De apostel Paulus bijvoorbeeld schreef in zijn vele brieven alleen tot charismatische gelovigen…?” Deze vraag kreeg ik van een charismatische broeder. Ik mag hem wel. Want hij heeft natuurlijk gelijk dat als de charismatische beweging gelijk heeft, de rest van de christenheid maar een beetje aanmoddert. Alleen de charismatische beweging heeft niet gelijk. Hier mijn antwoord:

(meer…)

06
feb

Waarschuwing Levensstroom Jan Zijlstra?

Via twitter en email bereikte ons dit bericht. Wij weten niet wat we er van moeten denken en zouden graag in contact komen met mensen die meer informatie kunnen verstrekken.

(meer…)

03
feb
08
dec

Impartatie

Wat is impartatie? Impartatie is kort gezegd het overbrengen van een geest, maar er zijn tegenwoordig ook al weer stromingen die claimen dat gaven overgedragen kunnen worden middels impartatie.

Opmerkelijk is dat de hype van impartatie via min of meer dezelfde route de christelijke kerk is binnengeslopen als bijvoorbeeld de Toronto blessing, soaken en andere vreemde manifestaties. Het heeft dus niet veel zin om daar nu weer een artikel aan te wijden.

Ook impartatie komt niet in de Bijbel voor, maar zien we wel terug in diverse oosterse religies.

Veel voorstanders van impartatie zeggen dat de Heilige Geest overgebracht wordt door handoplegging. De meningen zijn hier over verdeeld, maar zeker is wel dat andere geesten zeer zeker wel op deze manier overgedragen kunnen worden. Dit gebeurd al eeuwenlang in de diverse oosterse religies.

Hieronder een duidelijk fimpje van eindtijdinbeeld.nl

 

Sommige stromingen claimen ook dat gave via impartatie overgegeven kunnen worden. M’Kayla heeft daar een mooi artikel over geschreven wat zeker de moeite van het lezen waard is.

Eén van de filmpjes die via een link in het bovenstaande artikel te zien is, is dit:

Hierin wordt gesproken over het imparteren van de gave van genezing. Hierbij gaat men volledig voorbij aan wat de Bijbel leert in 1 Corinthiërs 12:11

Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil

Hier wordt dus heel duidelijk dat de Heilige Geest Degene is die bepaald wie welke gaven krijgt, en niet Randy Clark of Todd Bentley!

In zijn boek beschrijft Andrew Strom meerdere keren over de uitleg die oosterse goeroes geven aan het bereiken van een hoge mate van extase onder de kundalini geest. Een stukje:

De goeroe Shri Yogãnandji Mahãrãja schreef:
Als je lichaam begint te trillen, je haar rechtop staat, je lacht of begint te huilen zonder dat je dat wilt, je tong begint vervormde geluiden te maken, je bent vervuld met angst of ziet beangstigende visioenen … is de Kundalini Shakti actief geworden”

Als u het filmpje bekijkt vanaf 8:00 minuten, dan hoort u Randy Clark zeggen:

sommigen van u kunnen gaan huilen, je kunt gaan lachen, je kunt gaan schudden, je kunt gaan zweten, je kunt gaan buigen, … voelen dat er vuur en electriciteit in je handen komt

Dat lijkt toch wel verdacht veel op wat die goeroe zegt.

Duidelijk is dat deze hele imparatie beweging voortkomt uit de occulte oosterse religies. Zowel het imparteren van geesten, als het imparteren van gaven is iets wat niet in de Bijbel voorkomt!

23
nov

Lakeland Revival

Weinig ‘opwekkingen’ hebben zoveel aandacht in de media gekregen als deze. Het is een ‘opwekking’ die in april 2008 begon toen Todd Bentley werd uitgenodigd bij de Ignited Church in Lakeland, Florida. Deze ‘opwekking’ is op internet onder diverse namen te vinden, waaronder ‘The Great Florida Healing Revival’, ‘Lakeland Outpouring’, ‘Lakeland Outpouring Revival’, en andere creatieve variaties.

(meer…)

22
nov
21
nov

Kansas City Prophets

Een groep mensen binnen de Charismatische Beweging die in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw met zeer controversiële uitspraken kwamen. Op internet is een overdaad aan informatie te vinden van de on-Bijbelse zaken omtrent deze zelfbenoemde profeten.
(meer…)

19
nov

Emma (engel)

In het boek schrijft Andrew Strom een kort stukje over de engel Emma. Het is een deel uit het boek van Todd Bentley.

Emma, engel van het profetische
Laat me nu vertellen over een ervaring met Emma, een engel. Bob Jones heeft me al twee keer naar deze engel, die in 1980 in Kansas City was, gevraagd: “Todd, heb jij de engel Emma wel eens gezien?” Hij vroeg me dat op een manier alsof hij verwachtte dat deze engel bij mij zou verschijnen. Verrast zei ik: ”Bob, wie is Emma?” Hij vertelde me dat Emma de engel was die had geholpen met de geboorte en start van de hele profetische beweging in Kansas City in de jaren 80. Ze was een moederfiguur als engel die hielp met de verzorging van het profetische toen het uitbrak. Binnen een paar weken nadat Bob me over Emma had gevraagd, gebeurde het volgende toen ik in een dienst in Beulah, North Dakota was:
“Midden onder de dienst, terwijl ik met Ivan en iemand anders in gesprek was, wandelde Emma naar binnen. Terwijl ik met open ogen naar de engel staarde zei de Heer: ”Dit is Emma”. Ik maak geen grapje. Ze zweefde een paar centimeter boven de vloer. Het was net Kathryn Kuhlman in die oude video’s toen ze een witte jurk droeg en het net leek alsof ze over het podium zweefde. Emma zag er mooi en jong uit, een jaar of 22, maar ze was tegelijkertijd oud. Het scheen dat ze de wijsheid, deugd en sierlijkheid van Spreuken 31 op haar leven had. Ze gleed de ruimte binnen, terwijl ze schitterend licht en kleuren uitstraalde. Emma droeg tassen en begon daar goud uit te halen. Terwijl zij door het gangpad liep begon ze goudstof op mensen te leggen… Binnen drie weken na deze verschijning heeft de kerk me de grootste collecte, die ik tot dat punt in mijn bediening had gekregen, gegeven. Duizenden dollars! Duizenden! … Tijdens de verschijning werd de vrouw van de pastor (het was een kerk van de Assemblies of God) helemaal totaal dronken van de Heilige Geest, ze begon blaffend als een hond rond te rennen, of te kakelen als een kip toen een krachtige profetische geest op haar kwam. Nadat deze profetische zalving over haar kwam begon ze telefoonnummers van onbekenden door te krijgen en belde ze op en profeteerde over hen … Toen begonnen er engelen in de kerk te komen” [‘Angelic hosts’ door Todd Bentley]

Ook Lee Grady van Charisma Magazine USA schrijft over deze engel, maar zet nogal wat vraagtekens bij Emma:

Ik ben bang dat er op subtiele wijze een andere boodschap wordt gepredikt in Lakeland – een boodschap die ‘cult-watchers’ zullen omschrijven als geestelijke namaak. Bentley is één van verschillende charismatische predikers die in de afgelopen jaren de nadruk op engelen hebben gelegd. Hij heeft gepreekt over engelen die financiële doorbraken of openbaringen geven en hij verwijst soms naar een engel genaamd Emma die een rol zou hebben gespeeld in de start van de profetische beweging in Kansas City in de jaren ’80. Bentley beschrijft Emma als een vrouw in glooiende witte jurk die een paar centimeter boven de grond zweeft…

En in een latere uitgave doet hij dat weer:

Bijbelse richtlijnen over engelen. Sommige mensen in het profetische kamp spreken over regelmatige bezoeken aan de hemel, ‘derde hemel openbaringen’, en lange gesprekken met engelen die namen gebruiken als Emma, Promise en Wind of Change. Zijn dit inderdaad geesten die door God gestuurd zijn, of zijn het vertegenwoordigers van vals licht?

 

Maar wie of wat is deze engel nu feitelijk?

Diverse websites bieden nogal wat informatie over een engel die bekend staat onder de naam Emma:

Emma is bekend onder de namen Emma-o, of Emma-hoo (en in het Sanscriet: Ymma). Onder de naam Emma o komt ze voor in de ‘Satanic bible’, het boek dat allerhande satanische rituelen bevat. In Japan is Emma bekend als de overste der hel, die oordeelt over de zielen. Emma komt voort uit het Boeddhistische Taoïsme en Shintoïsme. In de bijbel komt de engel Emma niet voor. Het lijkt er ‘verdacht’ veel op dat het hier gaat om een gevallen engel, oftewel een dienaar van de duivel.

De Encyclopedia Mythica legt uit dat het gaat om de Japanse Boeddhistische god van de onderwereld (hel) die in Yellow Springs onder de aarde zou wonen in een groot kasteel bedekt met goud en zilver, parels en andere juwelen. Dit geeft gelijk een opmerkelijke overeenkomst met de verschijnselen van goudstof en het vallen van juwelen wat in sommige gemeenten plaatsvindt.

Een artikel op Wikipedia is het uitgebreidst en leert dat deze engel ook voorkomt in het hindoeïsme, Iraanse en Chinese, Koreaanse en Japanse mythologie, en in het Tibetaans boeddhisme, maar zelfs in de westerse cultuur.

Bronnen:

In de verdrukking
YouTube
Encyclopedia Mythica
Wikipedia