03
mrt

Een drie keer bekeerd dorp?

Mozambique lijkt een geliefde plek te zijn voor bekeringen. Daar ligt een dorp, het is nog niet duidelijk om welk dorp het nu precies gaat, wat al drie keer in zijn geheel bekeerd zou zijn. Als we de verschillende verklaringen mogen geloven althans, want in de praktijk kan dat natuurlijk helemaal niet.

Op Manna-Vandaag verscheen dit artikel met de strekking dat alle inwoners van het dorp na zijn prediking tot bekering zijn gekomen. Hij schreef dat in een column in het februarinummer van Charisma. Het zou gebeurd zijn tijdens een bezoek aan Rolland & Heidi Baker.

Overigens moet ik zeggen dat dit de eerste keer is dat is Matheus van der Steen heb horen spreken over de overtuiging van zonde die door de Heilige Geest gebracht wordt. Dat is een goede opmerking! We hebben echter al vaker gezien dat hij het op papier wel doet, maar in de samenkomsten horen we over het algemeen verslagen waarin het niet gebeurd. En dat is jammer, want juist tijdens de massa-samenkomsten zou een goede boodschap over zonde, berouw en bekering veel harten kunnen raken.

Kijken we naar de website van van der Steen zelf dan staan er in het verslag toch wel een paar opmerkelijke zaken.

  • Men gaat met een gammel bootje naar een eiland varen. De boot heeft al diverse keren ‘schipbreuk’ geleden, maar blijkbaar komt hij toch altijd weer boven water.
  • Binnen een uur verloren ze de buitenboordmotor van de rubberboot. Was iemand dan vergeten om die vast te draaien?
  • De rubberboot was afgeladen met een generator, een geluidsinstallatie en cadeau’s. En die gingen niet verloren terwijl de zee zo ruw was dat de buitenboordmotor verdween?
  • Waarom neem je überhaupt een geluidsinstallatie mee in een gammel bootje op ruwe zee? Sinds wanneer is Gods Liefde afhankelijk van een geluidssysteem met een generator?
  • Pastor Jozef heeft maar liefst 5000 kerken gesticht in 5 jaar. Dat is dus 1000 per jaar, oftewel 2,74 per dag. Dat is zeker een prestatie!
  • “Heidi was onlangs ook in dit dorp geweest en toen had het hele dorp Jezus aangenomen en we voelden Gods aanwezigheid in dit dorp.”
    Dat is de tweede keer, want volgens het artikel in Charisma was het dorp tot bekering gekomen door de prediking van van der Steen zelf.

Een opmerkelijk iets wat niet in dit artikel staat is dat een lezer van Charisma de juistheid van de column van van der Steen bevestigd, terwijl in het artikel op van der Steen’s site met geen woord wordt gerept over de aanwezigheid van diegene. Er staat letterlijk op de site:

dat Heidi perse samen met Rolland, enkele nationale leiders en met mij in een gammele boot naar een eiland wilde varen

Toch zegt Aafke Woudstra namens TRIN:

Heidi Baker en Mattheus van der Steen hebben samen in het dorp gepredikt en samen gebeden voor de zieken. Dus zowel het geschrevene in Charisma als op de Trin-site zijn correct. Overigens gaat het niet om Heidi of Mattheus, maar om de Here Jezus die de mensen aanraakt tot bekering en genezing. Heidi en Mattheus zijn door Hem gebruikt om het Evangelie te brengen in het dorp in Mozambique. Jezus heeft de mensen aangeraakt en daarom hebben de mensen Hem aangenomen.

In haar reactie laat zij echter buiten beschouwing dat er volgens het verslag van de website van van der Steen een tijdsverschil tussen de prediking zit, en sterker nog: Op de site van van der Steen zelf is helemaal geen sprake van prediking:

Die avond hebben we voor het dorp allerlei Bijbelse dramastukken voorgedragen en hebben we voor de zieken gebeden en iedereen is genezen!

Geen woord dus over prediking, maar dramastukken. OK, laat ik niet te kritisch worden en aannemen dat er tussen de dramastukken door gepredikt is.

Het artikel Welkom in Hallelujadorp voegt nog een derde keer toe aan het aantal keren dat het dorp bekeerd zou zijn. Gezien de drie kerken die hij per dag zou stichten op zich een logische conclusie, maar omdat er niet letterlijk over dit dorp wordt gesproken zou ik die derde keer toch maar achterwege willen laten.

Bronnen:
Vrijzinnig Evangelisch

Mattheus van der Steen

Manna Vandaag

Comments (2)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *