Genesis 3 - Trouble in Paradise
Spread the love
Hoe schrijf je een korte overdenking over een hoofdstuk waar theologen boekenkasten vol hebben geschreven? Ik heb geen idee, maar ik ga een poging wagen. De subtitel van vandaag is “Trouble in Paradise”, als meest politiek correcte uit een lijstje wat spontaan bij me opkwam, en dat lijkt me de beste omschrijving van de inhoud van het hoofdstuk. De plaats van handeling is de Hof van Eden, een toch best wel paradijselijke omgeving. Thema van het hoofdstuk is ellende, maar zoals ik God ook heb leren kennen: Ook een belofte! We beginnen even heel politiek incorrect, maar het is niet anders. In Gen. 3:1 lezen we hoe de slang naar Eva komt, tot de vrouw staat er letterlijk. Nu kun je er weer een heel theologisch boek over schrijven of de slang nu echt de duivel was, maar zo staat het later in de Bijbel benoemd, dus ja. En hij wist precies wat God tegen de mens gezegd had. De duivel is slinks. Op een vraag van een atheïst stond ik in eerste instantie met mijn mond vol tanden. Die vraag was “Wat heeft de duivel zelf voor kwaad gedaan in de Bijbel”, en die vraag ben ik uit gaan zoeken. De conclusie is dat de duivel zelf niet echt letterlijk het kwaad doet, hij verleidt mensen om zijn vuile taakjes op te knappen. En iemand tot zonde verleiden is een van de grootste zonden. De Here doet daar in Mt. 18:6 een pittige uitspraak over.

Halve waarheden

En de duivel verpakt zijn ellende in halve waarheden, waardoor zovelen er steeds weer in trappen. De boodschap is een mix van goed en kwaad, van waarheid en leugen, echt en vals. In Gen. 3:4 zegt de duivel dat de vrouw niet zal sterven als zij van de vrucht eet. Dat is een halve waarheid, want ze sterft inderdaad niet gelijk, maar wel op langere termijn! Dit is De volgende halve waarheid is de uitspraak “gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”. De mens werd niet als God, maar leerde alleen goed en kwaad. We kregen onderscheid, terwijl dat eerder niet nodig was, want er was geen kwaad in de Hof. Gen. 3:4 Dit is een kenmerkend principe van satan: zeggen dat als je het tegenovergestelde doet van wat God adviseert om te doen, het allemaal wel goed komt. “Ik ben er niet zeker van hoe dat werkt voor de wereld, maar de laatste keer dat ik het checkte: Niet zo goed.” – Christine Caine Ook zien we hier de basis van het vernietigende werk van satan: het ondermijnen van het Woord van God, en het in diskrediet brengen van het karakter van God. De kracht hiervan is in de hele wereld zichtbaar. Enige wat hij hoefde te doen was de mensheid overhalen om Gods Woord niet te geloven, of het verdraaien van Gods Woord, zodat het lijkt alsof God niet het beste met ons voorheeft. Als hij op die manier het karakter van God weet te ondermijnen, brengt hij een proces op gang wat uiteindelijk de mensheid zal vernietigen. En dat is niet veranderd. Ook in de 21e eeuw is dat nog steeds het plan. De eerste vraag die hij aan de mensheid stelde was
Heeft God gezegd dat…
En die vraag klinkt nog steeds. Vraag je eens af waarom het Woord van God zo onder vuur ligt in onze samenleving. Vraag je eens af waarom het Woord van God de hele geschiedenis door al ondermijnt wordt. Als hij je kan laten denken dat wat God voor je heeft niet goed voor je is, of wat God over je heeft gezegd, niet goed voor je is, dan zul je je leven leiden in tegenstelling tot het Woord van God. Dan ga je luisteren naar de wijsheid van de wereld, danwordt wat de wereld zegt belangrijk, wat iemand anders zegt op televisie of in een tijdschrift, in plaats van dat je weet wie je bent op basis van het Woord van God.

Lust en verleiding

En toen kwam de verleiding. De vrouw zag dat de vrucht begeerlijk was, en wie wil nu als zijn Maker zijn? In feite werd hier door de duivel lust opgewekt. Een tactiek die hij nog steeds gebruikt. De hele zogenaamde “seksuele revolutie” was er op gebaseerd. Overspel, vrije seks, openbare seks, partnerruil, homoseksualiteit, pedoseksualiteit, bestialiteit, alles wat er uit voort is gekomen is gebaseerd op lust… niet op liefde. En lust begint al op heel jonge leeftijd, want kinderen willen van alles. En we hebben er allemaal mee te maken, van jong tot oud. Het wordt opgewekt door media, marketing, films. We worden vanaf onze jeugd gebombardeerd met verleiding die een bepaalde lust opwekt.

Zwakheid

De duivel pakt ook altijd de zwakste, de meest kwetsbare. En ja, dat is vaak de vrouw. Oei, wat zeg je nu in 2019!?!?! Nou, ik zeg het niet, maar de Bijbel leert duidelijk dat de man het hoofd van de vrouw is, en dat hij als taak heeft om haar te beschermen tegen de engelen (1 Cor. 11:10). Maar tegelijkertijd wordt een vers later ook gesteld dat man en vrouw gelijkwaardig zijn! Maar de duivel is een rover, en net als een roofdier altijd op zoek naar de zwakste van de kudde. Dat is geen schande, maar een natuurlijk feit. Toen ik nog kind was gingen wij een keer op schoolreisje naar Antwerpen of Brussel. We hadden één jongen in de klas, een topgozer, altijd de komiek van de klas en iedereen kon altijd goed met hem opschieten, maar uitgerekend hij werd er door een groepje boeddhistische monniken uitgepikt om hem over te halen zich bij hen aan te sluiten. Hij was de zwakste schakel.

Man en vrouw

Een terugkerend thema in de Bijbel… De man die valt voor verleiding via de vrouw. Ik denk aan Abraham, David, Salomo, Simson, om er een paar te noemen. En hoe vaak is het thema niet verfilmd? Hoeveel huwelijken zijn er niet kapot gemaakt doordat een vrouw een man verleidde? Tegenwoordig, en al langer, wordt “ik was verliefd” als zwak excuus misbruikt. Hoe de media de inhoud van het woord “liefde” compleet hebben verkracht wil ik nog weleens uitleggen, maar dat is nu niet relevant. Ten diepste is het allemaal gewoon ordinaire lust en verleiding. En dan komt Adam. Hij laat zich verleiden om ook van de vrucht te eten. Waarschijnlijk omdat hij ziet dat Eva niet direct dood ter aarde is gestort, misschien omdat hij niet achter wilde blijven. Misschien omdat zij iets deed of zei waardoor hij merkte dat ze veranderd was? We weten het niet. Wat we wel weten is dat hij bij haar was, het hele schouwspel had gadegeslagen en niets deed! (Gen. 3:6). Als een postmoderne man stond hij er bij, keek er naar en liet zijn vrouw de verkeerde keuze maken. Dat wordt hem ook aangerekend. Maar de kennis kwam en het eerste wat ze ontdekten was dat zij naakt waren en ze maakten schorten van vijgenbladeren.

God is boos!

God maakte ’s avonds graag een ommetje door de Hof die Hij Zelf gemaakt had. In welke verschijning of hoedanigheid weten we niet, dat wordt verder niet besproken, maar toen Adam en Eva God hoorden beseften ze, als een stel kleine kinderen, dat ze stom geweest waren en ze verscholen zich. God stelt hier Zijn eerste vraag aan de mens(heid): “Waar ben je?” Natuurlijk weet God allang waar ze zijn, maar net zoals ouders dat doen, speelt Hij het spelletje even mee. God wilde dat de mens na ging denken. Daarom stelt Hij die vraag nog steeds aan ons. Waar ben je? Waar is je hart? En dan zien we het vingerwijzen wat we tegenwoordig ook nog steeds zien: De ander krijgt de schuld. (Gen. 3:12) Het Adam en Eva syndroom. Tegenwoordig is het actueler dan ooit, vooral in de publieke sector zijn er hele organisaties ingericht zodat niemand meer verantwoordelijk is en altijd naar een ander kan wijzen. Zoals Prediker zegt: “Er is niets nieuws onder de zon” (Pred. 1:9)

Driemaal schuld

Adam was de hoofdverantwoordelijke. De vouw was hem tot hulp gegeven, maar hij dus de hoofdverantwoordelijke. Maar God pleit de vrouw niet vrij. Maar zij wijst weer naar de slang. Drie daders, drie schuldigen en ondanks dat ze naar elkaar wijzen, al had de slang niemand meer om naar te wijzen, worden ze alledrie schuldig bevonden en dan volgen er een paar opmerkelijke uitspraken
  1. De slang De slang heeft niemand meer om naar te wijzen, en God wist natuurlijk allang dat hij de hoofdschuldige, de verleider, de oorzaak van alles was, dus hij krijgt straf en raakt zijn poten kwijt*. Dat is de natuurlijke straf. Maar de duivel krijgt als geestelijk wezen ook een geestelijke straf: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Gen. 3:15) Er zal sprake zijn en blijven van een geestelijke strijd. (Ef. 6:12) tot het einde aan toe
  2. Eva Hier een opmerkelijke uitspraak. Veel mensen die aan de Bijbel twijfelen stellen altijd dat Kaïn en Abel de kinderen van Adam en Eva waren (en hoe kon Kaïn dan een vrouw vinden buiten de Hof?). Het antwoord staat hier: “Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren” (Gen. 3:16) Als Eva nog nooit kinderen zou hebben gehad, zou dit een nutteloze uitspraak zijn geweest, want dan kon ze niet weten hoe makkelijk of moeilijk zwangerschap en het baren van kinderen is.
  3. Adam Hij krijgt de zwaarste straf. De rest van zijn leven zal hij moeten zwoegen en ploeteren om te kunnen overleven op een vervloekte aarde.
De basis van de slachtoffercultuur die we tegenwoordig nog steeds zo sterk zien, ligt. Hier op Twitter uit 2019.

Gods goedheid

Tegelijkertijd zien we in dit hoofdstuk de genade en goedheid van God. In het overbekende vers Gen. 3:15 beloofd God dat er een Mens zal komen die de kop van de duivel zal vernietigen. Die Mens is gekomen in de Persoon van de Here Jezus! De belofte is vervuld! De duivel heeft “de hiel” vermorzeld, want hij heeft Jezus nogal wat lijden berokkend (De film The Passion of the Christ schijnt nog een flauw aftreksel van de werkelijkheid te zijn!). De kruisiging van Christus was de vervulling van deze profetie, de opstanding van Jezus was de vervulling van de profetie dat de duivels kop vernietigd zal worden. De kop en de hiel zijn natuurlijk niet letterlijk, maar verwijzen naar de definitieve schade die aan de duivel is toegebracht. Zijn leven komt ten einde, en hij heeft Jezus niet meer dan lichamelijke schade toe weten te brengen. Net zoals het hem niet gelukt is om zich boven God te verheffen, wat hij zo graag wilde, noch dat het hem gelukt is de mens eeuwig in deze ellende te laten leven. Een volgende letterlijke stap van genade is dat de Here de mens kleedt. (Gen. 3:21). Hier zien we ook gelijk het eerste dierenoffer wat voor de mens gebracht moest worden, want God maakte de kleding van vellen. Het woord in de grondtekst kan alleen vertaald worden met huid. Zowel van mensen als van dieren. Vele dierenoffers zouden volgen vanwege deze eerste misstap van de mens, als herinnering aan zijn, vanaf dat moment, zondige natuur. Totdat het ultieme offer gebracht werd, een offer wat slechts ÉÉN kon brengen: God Zelf in de gedaante van Jezus Christus!

Sterretje

Dit valt buiten de eigenlijke overdenking, maar veel mensen zijn sceptisch over de tekst van de Bijbel dat de slang zijn poten kwijtraakte. De wetenschap is echter wel overtuigd dat de slang “heel vroeger” poten had. Laten we even meegaan en er van uitgaan dat dit lang was voordat Genesis geschreven werd. Hoe kon de schrijver van Genesis, Mozes, dat dan weten? Een snelle zoektocht naar “slang poten” levert opvallend veel materiaal op, dus in deze verwijs ik naar een paar daarvan. Omdat dus ook evolutionisten erkennen dat slangen vroeger pootjes hadden, is interessant ook daar even kort naar te kijken.
Zijn er slangen met poten? Ja. Vele grote slangen, zoals boa’s en pythons, hebben kleine poten onder de huid in de buurt van de anusspleet Bron: https://dier-en-natuur.infonu.nl/reptielen/17184-dierenweetjes-slangen.html
Ooit, heel lang geleden, wandelden slangen met behulp van korte pootjes over het land. Anno 2011 zijn er geen pootjes meer te bekennen en wetenschappers vragen zich af hoe die uiteindelijk ‘zomaar’ konden verdwijnen. Bron: https://www.scientias.nl/waar-zijn-de-pootjes-van-de-slang-gebleven/
Nu gaan deze sites uit van het evolutiegeloof, dus hecht er verder niet te veel waarde aan, want er is wetenschappelijk heel veel tegen de macro-evolutie in te brengen, maar dat verandert nog steeds niets aan het feit dat Mozes destijds natuurlijk helemaal niet kon weten dat de slang vroeger pootjes had. Hij had niet de wetenschappelijke kennis van nu. De site Weet Magazine, belicht dit onderwerp ook, maar durft ook de hiaten in de theorie te bespreken en te duiden.
Hoewel men beweert dat de vier oudste slangenfossielen poten moesten hebben, lijken de gevonden fossielen sterk op moderne slangen als boa constrictors en pythons. De fossielen laten geen duidelijk evolutieverhaal zien. Bron: https://weet-magazine.nl/op-je-buik-zul-je-gaan-nog-in-bewerking/

Nadenkertje

Tot slot nog een kleine ter overdenking. Over een ander merk heb ik iets vergelijkbaars, maar die komt pas in Openbaring aan de beurt. In de Bijbel wordt gesproken over een “vrucht” waar Eva van at. Om de een of andere reden is daar in de volksmond een appel van gemaakt waar zij een hap uit nam. Waarom kiest een inmiddels populair elektronicamerk voor dit beeld als logo? En zijn ze vervolgens ook nog een van de eersten om er een regenbooglogo van te maken?
  1. Wat voor soort hoofdstuk is dit? Bijvoorbeeld: poëtisch, historisch, getuigend, lerend, enz.
  2. Wat zegt dit hoofdstuk mij voor vandaag? Of is het specifiek voor een andere doelgroep geschreven?
  3. Wat leert dit hoofdstuk over Jezus?
  4. Wat zou ik naar aanleiding van dit hoofdstuk in mijn leven moeten veranderen?

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets