wijngaard
Spread the love

Misschien een wat vreemde kop, maar de eerste verzen van dit hoofdstuk hebben veel betekend voor ons huidige dieet. Maar in Gen. 9:1 zien we de herhaling van de opdracht van Gen. 1:28. In Gen. 9:2 krijgt de mens opnieuw de heerschappij over de dieren. God wilde dus echt een nieuwe start maken, maar zoals met alles hebben we daar een behoorlijke puinhoop van gemaakt en de dingen volledig uit het verband getrokken zoals God het bedoeld had. In vers 5 worden we daar ook voor gewaarschuwd.

In Gen. 9:3 wordt het vlees aan ons dieet toegevoegd, alleen het vlees mogen we niet eten. In de latere spijswetten wordt dit wat verder genuanceerd, maar in Gen. 9:4 wordt alvast verboden om bloed te eten. Als Nieuwe Verbonds christen is ons in principe niet veel verboden, maar het eten van bloed heeft mij persoonlijk altijd al tegengestaan en ik ben (gelukkig) nooit liefhebber van bijvoorbeeld bloedworst geweest.

Dierenleed

Gen. 9:5 is wat mij betreft een belangrijk vers als richtlijn voor onze omgang met dieren. Wat hebben veel mensen een probleem op zich geladen. Het zo maar doden van dieren wordt hier duidelijk verboden. Dan denk ik aan de massale ruimingen van dieren de laatste jaren. De redenen zijn ten diepste het ingaan tegen Gods Richtlijnen, die duidelijk zijn dat wij wel heersen over de dieren, maar tegelijkertijd ook de plicht hebben om de “humaan” te behandelen.

In andere religies zien we wel heel andere verschijnselen. Zo is in de islam dierenmishandeling dagelijkse praktijk en dat wordt ook gedeeld op social media. In het communistische China worden de hersenen van levende apen gegeten. Gruwelijke praktijken. Maar ook in onze westerse maatschappij gaat er veel fout. Door het dienen van mammon is in veel landen de normale veeteelt vervangen door massale veeteelt en dan lijken misstanden niet uit te kunnen blijven. Alles moet groter, groter, grootst. Kleine boeren hebben in ons land geen bestaansrecht meer, dus schaalvergroting is noodzakelijk om te kunnen overleven. Helaas gaat dit vaak ten koste van de dieren, zeker als het misgaat en er van hogerhand opdracht wordt gegeven om duizenden, tienduizenden dieren “preventief’ te “ruimen”.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het overwegend katholieke Spanje met zijn stierenvechten en andere “spelletjes” met stieren. Of Amerika met zijn rodeo. In het laatste geval overlijden er geen dieren, maar ik kan me ook niet voorstellen dat ze het leuk vinden om pijn te moeten lijden om die rare bokkensprongen te maken.

Als u die beelden ziet, denk dan nog eens aan Gen. 9:5

Moord

Dat was al eerder een probleem in de menselijke geschiedenis. De bloeddorst zat er door de zondeval in Gen. 4 al in. Dus in Gen. 9:6 moet God wel regels geven. En die zijn heel simpel:

Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.

Wie een ander mens iets aandoet moet beseffen dat hij aan een schepsel komt wat naar Gods beeld gemaakt is! En hier zien we weer het grote verschil tussen de God van de Joden en christenen en de god van de islam die oproept om alle ongelovigen te doden.

Opmerkelijk is dat de mens de opdracht krijgt om in dit geval ook de straf uit te voeren. Dus niet wachten totdat God met vergelding komt, maar “Oog om oog, tand om tand”.

Maar omdat God de God van leven is, krijgen we in Gen. 9:7 weer de opdracht om de aarde te bevolken en leven te scheppen!

Verbond

In Gen. 9:17 stelt God een verbond in met mens en dier. De aarde zal nooit meer volledig door water verwoest worden. Let wel, dit is wat anders dan de natuurrampen die nog steeds voorkomen, en die ook voorspeld zijn. Dit verbond is een belofte dat de aarde nooit weer volledig door water zal worden vernietigd. De volgende keer is vuur aan de beurt.

God geeft de regenboog als teken van dit verbond. Elk verbond heeft een zichtbaar teken nodig om mensen er aan te herinneren, maar ook God gedenkt dan aan dit eeuwigdurende verbond (Gen. 9:15-16).

Atheïsten roepen dan wel dat het “gewoon een prismawerking” is wat je ziet, en dat klopt, maar in Gen. 9:16 staat duidelijk “Als”. Dus God is niet de initiatiefnemer van het verschijnen van de regenboog, maar als die verschijnt, dan gedenkt God Zijn verbond! De Bijbel maakt dus duidelijk dat het inderdaad een natuur(kundig) verschijnsel is.

Misbruik van de regenboog

In de jaren dat ik “tot geloof” kwam, was de “Er is Hoop” beweging behoorlijk actief. Ook ik heb nog een tijdje met zo’n sticker achterop mijn auto gereden. Tegenwoordig kennen we de regenboog vooral van de homobeweging. Een opmerkelijk symbool om te kiezen, maar er schuilt een addertje onder het gras.

God heeft de natuur zo ingesteld dat de regenboog 7 zichtbare kleuren heeft. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. De regenboog die door de homobeweging wordt gebruikt heeft echter maar 6 kleuren.

Homo_regenboog

Opmerkelijk als we kijken naar de betekenis van getallen. Het getal 7 wordt gezien als een goddelijk getal. Daarom zetten veel christenen bij gebruikersnamen 777 achter hun naam om aan te geven dat zij christen zijn.

Het getal 6 is het getal van de mens. Het 666 komen we later in Openbaring nog tegen, dus daar ga ik nu niet over uitweiden.

Dit is ook niet de Bijbelstudie om een pleidooi voor of tegen homoseksualiteit te houden, maar ik wilde u dit wel mee geven om er eens over na te denken.

Opnieuw beginnen

Een nieuw seizoen breekt aan op aarde. Noach en zijn vrouw, zonen en schoondochters gaan de ark uit en wandelen een bijna lege planeet op. Een beeld wat mensen blijft inspireren. Het is een geliefd onderwerp in bijvoorbeeld science fiction boeken, films en series waarin de mens nieuwe planeten bezoekt en gaat bewonen. Denk bijvoorbeeld aan de Netflix serie The 100, die naast occulte ook veel Bijbelse elementen bevat. De mens heeft een puinhoop gemaakt van zijn bestaan op aarde en moet eerst vluchten naar de ruimte om te overleven. Vervolgens blijkt dat er wel mensen zijn die de atoomramp hebben overleefd, maar door de zondige menselijke natuur krijgen we het voor elkaar om de aarde uiteindelijk helemaal te verwoesten.

Vervolgens trekt de mens de ruimte in op weg naar een planeet die bewoonbaar zou zijn. En uiteraard ontstaat daar ook weer strijd door alle bekende menselijke, zondige karaktertrekken. En nee, God komt in deze seculiere serie niet voor en dat maakt de toestand van de mensheid eigenlijk alleen maar des te schrijnender. Men ziet dus wel wat er mis is met de mens, maar men wil niet erkennen dat wij God nodig hebben om tot herstel te komen! Ook nu denk ik weer aan Openbaring, waarin de mens wel moet erkennen dat God bestaat, maar liever door rotsen verpletterd wordt dan zich te bekeren (Op. 6:16 (vgl. Lc. 23:30))

Een nieuw begin is altijd spannend. Een nieuwe baan, een nieuwe school, een eerste baan, een nieuwe relatie. Veel mensen vinden ook nieuwe materialistische dingen spannend. Een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuwe telefoon. Als het nieuwe huis een nieuw thuis wordt is dat goed. Soms worden we gedwongen om een nieuwe start te maken, zoals Noach en zijn kinderen.

Gedwongen

Zij hebben er niet voor gekozen dat de wereld zou vergaan, maar hebben het wel mee moeten maken. Veel mensen die een baan verliezen kiezen daar niet zelf voor. Een scheiding is ook zo’n gedwongen nieuwe start. Of het overlijden van een man of vrouw. Allemaal situaties waar we zelf niet om vragen, of soms misschien wel beslissen, maar dan toch gedwongen worden tot die keuze, en die brengen over het algemeen veel stress met zich mee.

Stel je eens voor dat je een jaar lang als de meest veelzijdige veehouder over de wateren van de wereld hebt gedobberd en vervolgens op een bijna lege planeet terug komt. Ik kan me voorstellen dat in eerste instantie ook de dieren er voor kozen om in een beperkt gebied te blijven leven. De meeste dieren hebben toch wel iets van sociale trekken.

Er is niets meer. Alles moet opnieuw op worden gebouwd. Maar je weet in je achterhoofd ook dat de Schepper van dit alles bij je is en dat Hij Zijn werk nooit laten lopen en altijd tot Zijn doel komt! Je hebt dus een prachtige belofte, maar de handen zullen wel uit de mouwen moeten en er moet aan worden gepakt!

Dronken en roddel

Noach koos er voor om als wijnboer verder te gaan. Een behoorlijke carrièreswitch, Van scheepsbouwer naar wijnboer, landman. (gen. 9:20). En ook bepaald geen beroep zonder risico, zoals blijkt uit Gen. 9:21. Hiermee verkrijgt Noach gelijk de twijfelachtige eer om als eerst bekende mens dronken te worden.

Dat wordt op zich niet veroordeeld, maar later waarschuwt de Bijbel wel degelijk voor de gevaren van dronkenschap, met name de daaruit voortkomende losbandigheid. Maar de Bijbel adviseert zelfs om met mate wijn te drinken (1 Tim. 5:23).

Waar het hier fout gaat is het moment dat Cham de tent van zijn vader in wandelt en zijn vader naakt ziet. Voor de zondeval was dat normaal (Gen. 2:24), maar na de zondeval besefte de mens opeens dat hij naakt was en offerde God het eerste dier om kleding voor de mens te maken.

En toen stond Cham blijkbaar voor een keuze. Of hij kon het netjes oplossen, maar hij koos voor de menselijke oplossing waar nu complete bedrijven van bestaan: Roddel. Hij vloog als een rasechte journalist de tent uit en vertelde gelijk tegen zijn broers wat hij gezien had.

Zijn broers toonden meer karakter en losten de situatie wel met respect op (Gen. 9:23).

Toen Noach wakker zal hij zich ongetwijfeld af hebben gevraagd hoe hij naakt onder die mantel kwam en heeft blijkbaar tekst en uitleg gevraagd… en gekregen. Het gevolg is dat Kanaan (Cham) wordt vervloekt tot de minste onder zijn broers.

Een preview

Opmerkelijke naam, want deze naam blijft door de hele Bijbel een rol spelen. Straks zullen we in Gen. 10:6 zien dat één van de zonen van Cham de naam Kanaan krijgt.

Abraham gaat in Gen. 12 in Kanaan wonen. Jakob mag geen vrouw uit Kanaan nemen (Gen. 28:1) maar Esau neemt juist wel vrouwen uit Kanaan (Gen. 36:2). Jakob wil er perse begraven worden en later krijgen de Israëlieten het land Kanaan (Ex. 6:4; Dt. 32:49). En er zijn ook nog wat profetiën over dit land die nog in vervulling moeten gaan.

Mijn les voor vandaag is dat roddel, en we maken ons er allemaal van tijd tot tijd (on)bewust schuldig aan, een diepgeworteld probleem is, wat de hele menselijke geschiedenis al veel schade heeft berokkend. Mensen kunnen er door kapot gemaakt worden. Mogen we de dood van prinses Diana toeschrijven aan de sensatiezucht van de roddelpers? Politici zijn er door beschadigd. Alle aanvallen op president Trump die momenteel plaatsvinden, blijken steeds opnieuw niets anders dan roddel en laster te zijn.

Roddel is een uitermate vervelende menselijke eigenschap en ik kan mij er, hoewel ik mijzelf niet vrijpleit, behoorlijk aan ergeren. Het klinkt zo meelevend om te vragen hoe het met iemand gaat, maar waarom vraag je het diegene zelf niet als je contact met diegene hebt? Als er geen contact is, is het natuurlijk wel wat anders en valt het onder meelevendheid, maar zeker als je het vraagt en vervolgens aan de hele goegemeente doorverteld, is het al snel roddel.

Wees daar voorzichtig mee, we zien hier het eerste voorbeeld van de gevolgen.

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets