28
okt

TRIN draagt overduidelijk vrucht

aldus de heren Daniël Renger en Jan Sjoerd Pasterkamp (vice-voorzitter VPE), die zich volgens dit artikel in hun reisverslagen positief uitlaten over TRIN. Toch zijn daar, wederom, de nodige vraagtekens bij te plaatsen.

Een aantal opmerkingen bij het artikel

Dat de minister een verklaring voorlas is leuk en misschien ook wel bijzonder, maar dat gebeurd hier in Nederland ook niet. Sterker nog, als het wel zou gebeuren zou dat waarschijnlijk een storm van protest opleveren omdat politici zich wel anti-God uit mogen laten, maar pro-God is bepaalde dogmatische kringen absoluut not done.

Bij de uitnodiging kwamen zo’n 600 mensen naar voren om hun leven voor de eerste keer aan Jezus te geven

Dat klinkt mooi, maar Marten Visser heeft in een eerder artikel al uitgelegd dat dat ook te maken heeft met de Thaise cultuur, waarbij mensen op een oproep naar voren komen uit een vorm van beleefdheid. Een ander artikel van hem gaat over de zin en onzin van grote evangelisatie-acties.

Jaren geleden heb ik diverse cursussen van Agapè gevolgd, en in een van die cursussen werd verteld dat uit onderzoek was gebleken dat gemiddeld ruim 4 jaar duurt voordat iemand die het Evangelie voor het eerst hoort ook daadwerkelijk tot geloof komt. In dat licht bezien zijn de grote aantallen bekeerlingen waar organisaties als TRIN steeds over getuigen toch wel vreemd.

We zagen voor onze ogen hoe mensen werden aangeraakt, hele rijen vielen neer onder de kracht van God die op hen neerdaalde

Kan iemand van TRIN mij uitleggen waar het neervallen van grote groepen mensen, of neer laten vallen van grote groepen mensen, tot de vruchten van de Geest hoort? In Galaten 5:22 staat in mijn Bijbel:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

De reacties van TRIN en/of leden van TRIN op uitlatingen in de media zijn soms allesbehalve vriendelijk, liefdevol, zachtmoedig en getuigen ook al niet van zelfbeheersing.

TRIN als organisatie is een volwassen, betrouwbare, en gezonde organisatie

Het is toch wel opmerkelijk om mensen een organisatie die bewezen onbetrouwbaar is, als ‘betrouwbaar’ te horen betitelen. De niet bewezen claims over genezingen, nee, de bewezen onjuiste claims over genezingen staan helaas in schril contrast tot deze uitspraak!

Ook de opmerking van Karel Smouter is een terechte. Een volwassen organisatie is altijd bereidt om verantwoording af te leggen, vragen te beantwoorden. TRIN doet dat duidelijk niet. Als het een open en eerlijke organisatie was geweest, hadden ze Smouter meegenomen naar Thailand. Een gemiste kans.

Wonderen en tekenen volgen de organisatie

De nadruk van de charismatische beweging ligt tegenwoordig erg op wonderen en tekenen. Jezus is duidelijk over dit verlangen als Hij in Mattheüs 12:39 zegt: “Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet.”

Het verlangen naar een teken opent gelijk de deur naar misleiding. Toch iets om voorzichtig mee te zijn.

Met tekenen en wonderen moeten we ook voorzichtig zijn om een andere reden. Zoals de geschiedenis van Mozes ons leert, zijn ook andere machten in staat opzienbarende tekenen en wonderen te doen. Enerzijds zijn vele predikers er van overtuigd dat we in de eindtijd leven, en vlak voor de komst van de antichrist staan, maar tegelijkertijd is er geen enkel vraagteken bij de tekenen en wonderen die gebeuren en de claims die er over gedaan worden.

De discipelen waren eerlijk en waarschuwden voor leugengeesten, en predikten bekering van zonden. TRIN heeft helaas diverse keren laten zien dat de gedane claims niet door de feiten onderbouwd worden. “Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” (2 Co. 6:14).

Interessante artikelen:
Wie zijn goede evangelisten?
Waarom korte-termijn-zending zo aantrekkelijk is

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *