17
nov

Hoe zit het bij Nehemia Ministries?

We kregen vanmorgen deze tweet onder ogen:

Everybody enthousiastic over last night leadersmeeting. We will build a strong and living church! WELCOME HOLY SPIRIT!!

Op zich niet zo veel bijzonders, behalve dan de vraag waar de Heilige Geest dan al die tijd is geweest. Als je de boeken van haar man Bert mag geloven is alles onder leiding van de Heilige Geest gebeurd, dus waarom moet Hij dan nu welkom geheten worden?

Omdat dit niet de eerste tweet is waar we vraagtekens bij zetten (zie timeline) vonden we het verstandig om er nu toch eens wat dieper in te duiken en er een kort artikel aan te wagen.

Het mooie van social media is dat je op snelle wijze kunt zien wie iemand volgt. Dit geeft bij de meeste mensen toch wel een indicatie over hoe men zelf in het leven staat, dus hebben we even een snelle scan gedaan van de mensen die Henriette de Haan volgt. Het is geen diepgaand onderzoek, maar een paar namen springen er direct uit:

 • Matthew Barnett (pastor of L.A. Dream Center)
 • William Matthews (verbonden aan Bethel Redding)
 • Banning Liebscher (pastor bij Bethel Redding/Jesus Culture)
 • Jeremy Riddle (muzikant en pastor bij Bethel Redding)
 • Katie Torwait (verbonden aan Jesus Culture)
 • Bethel Redding (need I say more?)
 • Bethel Music (Bethel Redding)
 • Bill Johnson (pastor Bethel Redding)
 • Jenn Johnson (Bethel Redding)
 • Rick Warren
 • Brian Johnson (worshippastor Bethel Redding)
 • Joel Osteen
 • Kim Walker-Smith (Jesus Culture)
 • Jesus Culture (worshipband Bethel Redding)
 • Joseph Prince
 • Victoria Osteen (vrouw van Joel Osteen)

Dit is het resultaat van de 63 volgers en oppervlakkig doorgekeken, maar meer dan genoeg zeggend over waar Nehemia Ministries op dit moment lijkt te staan.

Het vraagteken achter de titel van dit artikel geeft echter wel aan dat we geen al te vaste conclusies willen trekken uit één lijstje. Er zijn per slot van rekening mensen die anderen volgen om te zien hoe het vooral niet moet. Dat dat nu echter niet het geval is blijkt wel uit de timeline.

Ook wil ik de kanttekening plaatsen dat Bert de Haan soms wel een vreemde en wat vergezochte theologie verkondigt in diverse van zijn boeken.

Op dit moment dus de waarschuwing: Wees voorzichtig met Nehemia Ministries!

Heeft u meer informatie over Nehemia Ministries (onderbouwd) mail ons dan.


Update 5 juli 2012:

Heel opmerkelijk is dat Henriette de Haan inmiddels haar twitteraccount afgeschermd heeft. We hebben als christenen toch niets te verbergen?

Even verder lezend zien we dat er inmiddels meerdere websites ook het onderwerp over Nehemia Ministries hebben opgepakt:

Haantjesgedrag in Zwijndrecht

PreekTV. Bert de Haan geeft sekte-tutorial

Complete preek over Gehoorzaamheid aan de voorganger

 

Comments (12)

    • A. Noniem says:

     Ik ben jaren lid geweest van deze kerk. Heb mij gedurende 2 jaar eruit moeten worstelen. De laatste tijd zijn er ‘kopstukken ‘ uit deze kerk vertrokken omdat zij het beleid en de sterke wil van bert de haan niet konden wederstaan. Steeds meer mensen vertrekken. Deze preek van 6 mei 2012 geeft heel duidelijk aan wat voor type Bert is. Onderwerping aan hem en het gezag van de oudsten is een absoluut vereiste. Kortom luister maar zelf.

     Voorlopig blijf ik anoniem, daar ik vrees dat het gevolgen heeft voor mijn persoonlijk leven als ik mij bekend maak. Het e-mailadres is wel juist en komt bij mij binnen.

     http://www.youtube.com/playlist?list=PLE3C3A7BA8DBCDA5E

    • Simone says:

     @ A.anoniem;

     Wat jammer dat je dit doet. Ik bescherm Bert zeker niet als een blinde volgeling, maar weet een ding zeker je ontevredenheid op een website zetten anoniem is laf.

    • Goldmine Media says:

     Via email kregen wij onderstaande reactie binnen en plaatsen deze met toestemming. Ook de auteur van deze reactie wil graag anoniem blijven.

     Ik ben een klein jaar in Nehemia geweest.
     Mijn opmerkelijke dingen zijn: zakelijkheid, commerciël, geen belangstelling,
     nooit uitnodiging bij mensen thuis, ik heb over mijn eigen ervaringen.

     Ik zit nu in Kom en Zie gemeente, maar hoor helaas dat Bert de Haan, aankomende zondag daar gaat preken. Ik denk dat heel veel mensen geestelijk blind zijn maar wel oprecht zijn, er zijn oprechte mensen in Nehemia en Kom en Zie.

    • Kennis d. says:

     Denk dat dit in vele kerken voorkomt,in de VEG gemeente Sint-Niklaas heb ik dit ook ervaren,daar wilde iedereen wel oudste zijn on wat te zeggen hebben,en durfde je iets zeggen werd je net als ik de kerk uitgewerkt (en ondertussen ganse famile)
     het luisteren en volgen vanoudsten/voorgangers word toch overall gepreekt,enkel mss soms meer verdoken of slinksere manieren…….

    • erik says:

     we zijn allemaal lid van het ene lichaam het lichaam van JEZUS CHRISTUS. GOD heeft nergens in de bijbel geschreven dat er apparte ouderlingen , diakenen of voorgangers moeten komen, we zijn allemaal priesters en JEZUS IS DE HOGE PRIESTER. we mogen dus allemaal het heilig avondmaal bedienen, prediken enz, maar wij willen boven de bijbel staan en maken onderscheidt in rangen en standen. lieve mensen, waar de duivel mee bezig is daar is hij al aardig mee op weg, verdeeldheid en jaloezie zaaien. kap daar mee, open je oren en laat GODS GEEST weer tot je hart spreken. kwaad spreeken heeft totaal geen zin, bid voor mensen als bert de haan dat zij in alle ootmoedigheid en nederigheid GOD DIENEN om als een instrument gebruikt te worden, of zijn jullie van mening dat jullie beter af zijn soms, je bent niets beters ja je bent nog erger dan wat jullie beweren over bert de haan schaam jullie belijdt je zonde ne vergeef degene die je pijn hebt gedaan, maar bid voor de mensen zoals bert de haan,

    • Gert says:

     Beste Erik,

     Je geeft aan dat God geen ouderlingen en diakenen heeft “bedacht”.
     Ik denk dat je hierin een deel over het hoofd ziet: In handelingen 6:1-6 staat onder andere geschreven dat de apostelen (ook door Jezus zelf aangesteld) moeten omzien naar zeven mannen om mee de gemeente te leiden.

     Het valt me wel vaak in de Bijbel op dat God geen leiders zoekt die zichzelf belangrijk vinden, maar leiders die zich volledig kunnen/ willen geven aan de mensen waarover zij leidinggeven. als voorbeelden kunnen hierbij Mozes, Jozua, Jesaja (misschien geen leider als zodanig, maar hij gaf wel zijn leven in dienst van God en daarmee van de Israëlieten).
     Jezus zelf heeft hierin het beste voorbeeld gegeven; hij gaf(voor zover ik heb achterhaald) zichzelf alleen rust om met Zijn Vader te spreken.

     Ik ben het met je eens dat we voor de mensen moeten bidden, ook dat ze niet in verzoeking komen zichzelf hoger te zien dan ze zijn.
     Dit bedoel ik overigens algemeen en zonder iemand in gedachten.

     Ik bid om wijsheid voor allen die zich in het Woord van God verdiepen.

    • Gerard says:

     @erik:
     Toch leert de Bijbel wel degelijk dat er ‘rangen en standen’ zijn. Verschillende mensen krijgen verschillende gaven, en daarmee samenhangend, verschillende taken, en ook bijbehorende verantwoordelijkheden. (b.v. 1 Cor. 12:28 e.v.; Ef. 4:11)

     Er staat ook ergens dat degenen die prediken, leren, daarover straks extra verantwoordelijkheid af zullen moeten leggen. Het is dus niet zo maar even iets waar je dan mee bezig bent!

     Gods Geest zal dus NOOIT leren dat dat niet zo is! Dan zou Hij namelijk tegen zijn eigen Woord in gaan.

    • Jan says:

     Bert de Haan, David Maasbach, allemaal zelfbenoemde voorgangers die religie in stand houden. Ik leer in mijn bijbel dat het gaat om relatie met HEM en niet religieuze systemen via tussenpersonen, die je blind moet gehoorzamen.
     Voor mij zijn al die Pinkster Godfahers witgekalkte graven.

    • Kees fraanje says:

     Er is een heel mooi liedje van moe van mil waar is u ware kerk o Heer.
     Helaas gaat het in de kerk ook vaak om macht en niet om de liefde jegens elkaar.
     Laten we minder preken en meer doen met elkaar en iedereen aan vaarden.
     In al de kerken gemeenten waar ik geweest ben is een bepaalde groep die de dienst uit maakt en als buitenstaander laten ze je gewoon links liggen.
     Je kunt alleen bij Jezus terecht.

    • j.musson says:

     ikzelf ben geen lid van de gemeente, maar de ervaring ervaar ik goed, na een zeer traumatisch verleden, ik wil anoniem blijven, ik krijg steun, via broeder bert de haan, hij heeft een krachtige uirstraling, voor de klagers, jammer dan,werk aan de winkel, of probeer niet in een klaagbank te zitten, je moet er toch uit. alles weerspiegelt terug, lieve groet voor de klagers,

    • Frans says:

     Ik ben al jaren weg daar. Maar heb nog wel veel contract met leden daar.
     Nu is het zover. Bert de Haan heeft toegegeven een affaire te hebben met zijn secretaresse! Van af 2011.

    • Cor says:

     Wij verlangen naar echtheid!

    Leave a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *