22
nov

Second Great Awakening

Ook bekend als de ‘Kentucky Revival’.

De Second Great Awakening was een periode in de Verenigde Staten van overtuiging van zonde, berouw en bekering. Deze periode duurde van ongeveer 1790 tot 1840. De gevolgen van deze opleving waren uitgebreide evangelisatie, veel bekeerlingen tot het christelijk geloof, een opleving van het kerkelijk leven, maar het belangrijkste waren de veranderde levens van mensen. De periode is vernoemd naar de Great Awakening, een gelijksoortige periode die ongeveer vijftig jaar eerder plaats vond.

De opwekking werd gevoed door een krachtige beweging van Gods Geest, Die mensen overtuigde van zonde, oordeel en gerechtigheid. De opwekking vond plaats in de zogenaamde “frontlijnstaten” van de Verenigde Staten – dat wil zeggen New England, het Noordwesten, een groot deel van de oostkust en het zuiden. Predikanten en spreker als Charles Finney, Lyman Beecher en Peter Cartwright groeiden uit tot bekendheden en gezichten van de beweging. De grote sociale beweging, en de evangelicale participatie daarin, die voortkwam uit de Second Great Awakening, zorgde voor of droeg bij aan gevangenishervormingen, de afschaffing van de slavernij en het ontstaan van een beweging van geheelonthouders.

In New York zorgde de opwekking voor het ontstaan van het Restaurationisme en andere religieuze bewegingen, zoals de Mormonen en de Heiligingsbeweging. In het zuiden – met name in Kentucky en Tennessee – droeg de Second Great Awakening bij aan een forse groei van de Methodisten en de Baptisten. De Presbyteriaanse Kerk wist minder te profiteren als het aankwam op de aanwas van nieuwe leden. Veel slaven en katoenplanters voegden zich bij deze kerken. In de Appalachen vonden vooral veel camp meetings plaats.

De Second Great Awakening leidde ook tot het ontstaan van een groot aantal zendingsorganisaties. De meest bekende daarvan is de American Bible Society, die in 1816 werd opgericht.

De Second Great Awakening kwam bijna tot een stop in Cane Ridge tot veel van de excessen, die geleid hadden tot het einde van de First Great Awakening, weer de kop opstaken. In Cane Ridge waren er voldoende mensen die zich serieus afvroegen of deze excessen van de Heilige Geest waren en die daar Bijbelstudie naar deden en testten de geesten, zoals de Bijbel ook opdraagt. Het gevolg hiervan was dat de excessen stopten en de opwekking nog zeker zes jaar doorging!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *