11
mrt

Trouw 8 februari: ‘Stop geklets over aanval op Iran’

Inez Polak maakt verslag in Trouw over wat er zoal wordt gespeculeerd over een mogelijke optie van een militaire aanval van Israël op de nucleaire installaties in Iran. Zij laat premier Netanyahu in haar artikel aan het woord:

Hou op met dat geklets over aanvallen op Iran. Het is alleen maar schadelijk voor Israël en alle pogingen wereldwijd om Iran te dwingen af te zien van zijn nucleaire ambities.

Minister van defensie, Ehoed Barak, had zijn eigen visie hierop. In het verslag wordt die visie ook onder de noemer geklets geplaatst maar dat is het niet. Barak gaf weloverwogen en duidelijk aan, dat `later te laat kan zijn’ en doelde daarmee op de voortgang van de ontwikkelingen van de nucleaire installaties in Iran, wat voor Israël een reëel gevaar betekent. Barak benadrukte het belang van een voortijdig ingrijpen. Verderop wordt namelijk melding gemaakt van de aankondiging van de Iraanse president dat Iran zijn kernprogramma zou voortzetten. De redactie van Trouw zet daar tussen haakjes bij: ‘voor vredelievende doeleinden’. Alsof de redactie de bevindingen van de IAEA van afgelopen november nooit heeft gelezen. Hieruit blijkt dat Trouw a priori Iran de hand boven het hoofd houdt. Dat past niet bij een kwaliteitskrant.

Bovendien is er door Trouw nog het berichtje ‘wezenlijke dreiging’ vlak naast dat van Inez Polak geplaatst. Daarin wordt weliswaar de Israëlische angst bondig geschetst maar het eindigt met de opmerking dat Israëlische deskundigen, die opperen dat het hoog tijd wordt dat ook Israël zich aan inspectie onderwerpt, een superkleine minderheid is. Zo wordt reële Israëlische angst gebagatelliseerd en aan het authentieke bericht van Polak een eigen redactioneel tintje gegeven.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *