11
sep

Kenmerken van een valse leraar

Kenmerken van een valse leraar

 • Het zijn roofgierige wolven (Matt. 7:15-16)
 • Het zijn werkers der wetteloosheid (Matt. 7:22-23)
 • Het zijn hypocrieten (Matt. 15:7-9)
 • Het zijn dieven (Joh. 10:1)
 • Zij zijn slaaf van hun eigen begeerte (Rom. 16:18)
 • Het zijn vleselijke mannen (1 Cor. 3:1-4)
 • Zij zijn uitbaters van het Woord van Christus (2 Cor. 2:17)
 • Het zijn vervloekten (Gal. 1:6-8)
 • Het zijn valsen en konkelaars (Ef. 4:14)
 • Het zijn verleiders (Ef. 4:14)
 • Het zijn misleiders (Col. 2:8)
 • Het zijn zwendelaars (Col. 2:18-19)
 • Het zijn leraars van een vreemde leer (1 Tim. 1:3)
 • Het zijn godslasteraars, en overgeleverd aan satan (1 Tim. 1:19-20)
 • Het zijn leraars van mythes (verdichtsels) (2 Tim. 4:3-4)
 • Ze geven aandacht aan dwaalgeesten en leringen van demonen (1 Tim. 4:1-3)
 • Het zijn leugenaars (1 Tim. 4:1-3)
 • Ze zijn opgeblazen en weten niets (1 Tim. 6:3-4)
 • Zij zijn het spoor des geloofs bijster geraakt (1 Tim. 6:20-21)
 • Het zijn slechte mensen, zij verleiden en worden verleid (2 Tim. 3:13)
 • Het zijn ijdele praters, uit op oneerlijke winst (Titus 1:10-11)
 • Zij keren zich van de waarheid af (Titus 1:13-14)
 • Het zijn valse profeten, valse leraars, hebzuchtige uitbaters (2 Pet. 2:1-4)
 • Zij zijn vlekken en smetten, hebzuchtig, liefhebbers van het loon der ongerechtigheid (2 Pet. 2:13-15)
 • Zij zijn slaven des verderfs (2 Peter 2:19-20)
 • Het zijn goddelozen (Jude 4)
 • Het zijn weerspannige mensen (Isaiah 30:9)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *