09
nov

Christus is een vreemde in ons midden

Als we meer naar Zijn Kracht dan naar Zijn heiligheid verlangen

Reader Harris, een Engelsman en directeur van de “The Pentacostal League of Prayer”, heeft ooit een samenkomst uitgedaagd over de kwestie van kracht en heiligheid. Hij zei

Degenen die kracht willen, mogen aan mijn rechterkant naar voren komen. Degenen die heiligheid willen aan mijn linkerkant.

De samenkomst kwam in een verhouding van 10:1 naar voren voor kracht.

In het boek Handelingen was Pinksteren meer synoniem met heiligheid dan met kracht. Petrus vertelde de raad in Jeruzalem wat God in het huis van Cornelius had gedaan, “God… gaf hen de Heilige Geest, net zoals Hij aan ons heeft gedaan… hun harten reinigende door het geloof…” (Vrij naar Hnd. 15:8, 9)

Wie is dan de man of vrouw met kracht? Is het degene die zieken kan genezen en doden op kan wekken? Degene die het best in tongen kan spreken en profeteren? Of degene die de meeste mensen trekt en de grootste kerk bouwt? Nee! Degene met de kracht is degene met de heiligheid! … de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw … (Spr. 28:1)

De profeet Maleachi profeteerde over een bovennatuurlijke reiniging die over God’s Huis zou komen.

“… plotseling zal tot Zijn tempel komen de Here… en wie zal bestaan als Hiij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal het louteren als goud en zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.”(Mal. 3:1-3)

Dit is een dubbele profetie. Hij spreekt zowel over de eerste als de tweede komst van Christus! Hij zal snel weer komen, als een dief in de nacht. Maar eerst zal Hij zijn kerk reinigen.

Bron: lastdaysministries.org
Oorspronkelijke titel: Purity or Power – David Wilkerson

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *