Search

For: bethel

test
12
feb
Bethel Redding

Bethel Redding waarschuwingen

Ik had er al een tijdje niet naar gekeken, maar van de week kreeg ik een bericht onder ogen dat één van de medewerkers van Bethel Redding een islamitische mysticus aanhaalde. Dat was aanleiding om weer eens verder te kijken en tot mijn verbazing is er een explosie van het aantal waarschuwingen tegen Bethel Redding te zien!

(meer…)
05
feb
Kundalini Waarschuwing

Bethel, Bill Johnson & new age

Bovenstaand youtube-filmpje is een tipje van de sluier over wat Andrew als nieuwe informatie bekend maakt in de vernieuwde editie van zijn boek “Kundalini Waarschuwing“, met name over de wijze waarop de Bethel Church verstrikt zit in allerlei new age praktijken en leringen.

In deze nieuwe versie van het boek (voor bezitters van de ‘oude’ versie is de aanvulling op aanvraag gratis verkrijgbaar!), gaat Andrew Strom dieper in op de recentere ontwikkelingen binnen de bekende Bethel Church uit Redding. Op basis van materiaal uit deze kerk zelf toont Andrew aan hoe ver men inmiddels verstrikt is geraakt in de new age beweging en laat hij zien wat de gevaren daar van zijn.

26
mei

Bill Johnson en Bethel Church – tweede waarschuwing

Een paar jaar geleden hebben we een waarschuwing rond gestuurd met daarin een aantal feiten over Bill Johnson’s bediening en Bethel Church in Redding.

(meer…)

28
okt

De Jesus Culture Awakening van Bethel

Vandaag begint er in Chicago een evenement onder de naam Jesus Culture Awakening. In essentie is Jesus Culture de worship-band van de kerk van Bill Johnson, Bethel. Dit is een gevaarlijke groep om mee in aanraking te komen en in verstrikt te raken – dat weet ik!

Ik heb persoonlijk ervaring opgedaan met het effect van Jesus Culture en Bethel toen mijn vrouw verstrikt was in hun muziek en lering. Je kunt haar getuigenis (4 delen) over hoe zij onder hun invloed vandaan kwam, hier, hier, hier en hier vinden (nu nog even in het Engels, maar we werken aan de vertaling – red.).

Er is iets arglistigs aan Bethel en hun companen. Vaak lijk het dat zij op het eerste gezicht christelijke dingen zeggen en komen zelfs overtuigend over (ook al zijn sommige dingen zo potsierlijk dat het een wonder is dat iemand er in trapt). Maar, voor mijzelf, bleef ik vaak achter met een ziek gevoel in mijn lichaam. En dan hoor je sommige teksten van mensen als Bill Johnson die zeggen dat als we een boodschap prediken die ziekte toelaat, we een ander evangelie prediken (in vergelijk tot Galaten 1:8). Er zijn meer dan voldoende filmpjes op YouTube te vinden die dit laten zien.

Wat de boodschap van Bethel is: gezondheid en welvaart, tekenen en wonderen zijn wat God voor jou doet. Je zou deze dingen moeten zoeken en als die niet overvloedig in je leven aanwezig zijn, dan is er iets grondig mis! Ze ontkennen dit natuurlijk: “wij zeggen zoiets nooit!”. Niet direct, maar hun preken en boodschappen zijn er van doordrongen. Het is duidelijk: tenzij je allerlei vreemde dingen en tekenen en wonderen ervaart, heb je een probleem.

Hun bediening heeft zaken als “healing rooms”, “soaking”, etc. U kunt er hier een artikel over lezen (engelstalig).

Ik weet dat mijn vrouw veranderde van een vrolijke, tevreden moeder en vrouw, in een agressieve, strijdende, tegendraadse vrouw. Ik heb mensen horen zeggen: “O, ze zal zich wel mee hebben laten slepen”, of iets van die aard. Feit is dat ze niet de enige was. Ik ken diverse andere mensen die ook iets dergelijks meegemaakt hebben. Ze gedroegen zich en veranderden op dezelfde manier. De vrucht van Geest verdwijnt. Jezus en het Woord zijn niet meer de bevredigende Redder en de focus daarop is ook verdwenen. Er is geen tevredenheid, alleen een verlangen naar grotere en fantastischer “wonderen”. Een verlangen wat zeker verterend werkt.

Een aantal mensen waar ze mee verbonden zijn, zijn erg gevaarlijk. Mensen als Todd Bentley, John Crowder, Joshua Mills, etc. Als u het nog niet gehoord heeft, Todd Bentley was betrokken bij de gekke, tekenen en wonderen opwekking in Lakeland, uit het recente verleden. In deze periode bleek dat hij een ongepaste relatie had met iemand uit zijn team had (terwijl hij getrouwd was) en dat eindigde in een snelle scheiding en hertrouwen met deze vrouw. Ik meen dat er op datzelfde moment ook nog andere zaken speelden. Terwijl dit gebeurde (en voordat het publiekelijk bekend werd) legden Bill Johnson en andere zwaargewichten uit de extreem charismatische beweging hem tijdens een dienst de handen op en proclameerden God’s zalving over hem en verklaarden dat hij grote dingen voor de Heer deed en Mozes zou overschaduwen, etc. Maar, als zij voor God spraken (wat duidelijk niet het geval is, want zij zijn valse profeten) dan zou Hij hen toch zeker voor Todd gewaarschuwd hebben en gezegd dat ze hem tenminste moesten helpen? Maar nee, het lijkt er op dat ze God gebruiken als middel om winst te behalen.

John Crowder is wel de gekste van het hele stel. Hij noemt zichzelf een “nieuwe mysticus”. Het enige woord wat ik voor hem kan verzinnen is een “godslasterlijke ketter”. Ik heb hem dingen zien doen die er voor zorgden dat je haren rechtop gingen staan! Dingen als het zuigen van de zalving uit mensen in een graf als een vacuüm, het roken van drugs van de “heilige geest” (blowen van de geest (toking the ghost) noemt hij dat), rondstrompelen als een dronkaard (dat noemt hij de dronken glorie van God). Hij spreekt ketterijen en het meest schokkende is niet zozeer wat hij zegt en doet (er zijn altijd mafketels geweest), het is het feit dat zovelen hem volgen en zichzelf neerzetten als mensen zonder onderscheidingsvermogen, onwetend en misleidt. Op een dag zal hij verantwoording af moeten leggen voor de Heer en dat zal niet prettig zijn! Je kunt meerdere video’s vinden op YouTube die de show laten zien die John Crowder is. Hier zijn wel een aantal links naar interessante artikelen (er zijn er veel meer te vinden als je zijn naam in een zoekmachine invoert): Apologetics Index, Slaughter of the Sheep, en Apprising Ministries.

Dit zijn dus een paar van de mensen waarmee Bill Johnson zich associeert en mee omgaat. Gevaarlijke mensen die de kudde laten verdwalen en in gevaar brengen.

Een paar sites die veel informatie geven over Bill Johnson en de mensen waar hij mee samenwerkt zijn Heralding Truth, M’Kayla’s Korner, Closing Stages, Apprising, en Crosswise. Daar zijn veel artikelen, reviews, commentaren en getuigenissen te vinden.

Het enige wat ik kan zeggen is dat je voorzichtig moet zijn met deze bediening en zijn leringen. Beproef de geesten (1 Joh. 4:1) en laat niemand je wijs maken dat je je gedachten uit moet schakelen en jezelf mee moet laten slepen. God heeft ons als rationele, denkende, wezens geschapen en heeft ons de opdracht gegeven om te aanbidden in geest en waarheid (Joh. 4:23). Hij wijst ons er meerdere keren op dat we moeten onderzoeken wat we horen (Hnd. 17:11; Op. 2:2) om te weten of het waarheid of ketterij is. Het getuigenis van mijn vrouw bevat ook een aantal links naar een blog wat haar heel erg goed geholpen heeft toen ze zich realiseerde wat er met haar gebeurde. Ik bid dat ook u hier uw voordeel mee kunt doen.

De beste aanmoediging die ik je kan geven als het om dit evenement gaat, zelfs als je nieuwsgierig bent of vrienden of familie hebt die er naar toe gaan: REN! Ga niet. Ik smeek je om dit evenement koste wat kost te vermijden, omdat het gevaarlijk is. Ik ben niet iemand die deze figuren uit hun context haalt, hun bediening, leven en lering is ontspoort. Je kunt een veelvoud aan materiaal over hen en hen leringen vinden in verband met wat ze leren, hun boeken, preken, etc welke allemaal makkelijk toegankelijk zijn. Het sluitend bewijs over hun valse lering is overweldigend.

Ik bid dat God je wijsheid en onderscheidingsvermogen geeft en als je in deze zaken verstrikt bent geraakt, dan bidt ik dat Hij je ogen zal openen en je hart naar Hem terug zal trekken!

Kijk, voordat je wegklikt, nog even naar wat de kinderen van Bethel leren. Deze video is al een paar jaar oud en werd door een reactie onder mijn aandacht gebracht. Ik was ondersteboven van het totaal ontbreken van vroomheid en respect voor God, Jezus Christus, geestelijke autoriteit en de Bijbel! Wat moet er van deze kinderen terecht komen?

 

 

Bron

Snelle links naar alle delen van deze serie:
De Jesus Culture Awakening van Bethel
Een gevaarlijke reis
Verborgen gevaren
Ontmaskering van de duistere misleiding
Wat is een valse jezus?

27
apr
15
aug

‘Oordeelsbrief’ van Billy Grahma leidt tot commotie in charismatische wereld

De brief van de beroemde evangelist Billy Graham waarin hij Amerika en haar “misleidde bevolking” oproept tot berouw is er een uit een serie van ernstiger wordende waarschuwingen dat het land zich in toenemend gevaar van God’s oordeel  bevindt, zeiden prominente geloofsleider tegen Charisma News.

(meer…)

19
mrt

Mystiek als vermeende weg tot Godservaringen 3

3. Een christen moet niet op zijn gevoel leven 

Het algemene principe staat onder meer in 2 Kor. 5:7 “want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen.” Hier wordt aanschouwen tegenover geloof gesteld. Aanschouwen, betekent zien, het staat voor de zintuigen waarmee we dingen ervaren. Als christenen behoren wij echter niet door “ervaren” te wandelen maar door het geloof in de door God in de bijbel geopenbaarde feiten. Een christen leeft door het geloof. Het geloof in Gods woord, de feiten die daar staan, de beloften die daar worden gegeven. Daar steunt hij op, daar laat hij zich door leiden.

Gevoel op zich is niet verkeerd. Het is waardevol, het hoort bij ons menszijn, zo heeft God ons gemaakt. Gods Geest geeft ook allerlei gevoelens b.v. blijdschap (Gal. 5:22). We kunnen echter niet op ons gevoel steunen en ons daar door laten leiden omdat het gevoel onbetrouwbaar is. Het gevoel wordt niet alleen door de Geest van God beïnvloed maar ook door allerlei andere zaken, zoals b.v. de toestand van ons lichaam.

Het gevoel bedriegt ons vaak. Het gevoel zegt dan iets anders als de waarheid. Het gevoel zegt dan iets anders als het woord van God. Zo staat b.v. in de bijbel dat de Here God ons geenszins, dat wil zeggen in geen enkel geval, zal begeven of verlaten. “want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten” (Hebr. 13:5,6). Toch kunnen we ons verlaten voelen, vooral in tijden van beproeving. God lijkt ver weg, alles zit tegen, enzovoorts. De waarheid is dat we ons wel verlaten kunnen voelen maar dat we nooit verlaten kunnen zijn. In dit geval is het gevoel van verlatenheid een leugen, want het is in strijd met Gods woord. Je moet dan tegen dat gevoel in gaan, er in geloof weerstand aan bieden. Bijvoorbeeld door te bidden: “Ik dank U dat U mij nooit zult begeven en verlaten. Ik verwerp die gevoelens en gedachten die zeggen dat U me verlaten hebt. Het zijn leugens. Ik geloof wat uw woord zegt.” Zo moeten we het schild van het geloof ter hand nemen (Efeze 6:16) door in geloof vast te houden aan het woord van God, desnoods tegen ons gevoel, onze gedachten en “ervaringen” in.

We moeten weerstand bieden aan onware, leugenachtige, gevoelens en gedachten. Een treffende illustratie van hoe dat in de praktijk te doen, geeft de Indiase evangelist Bakth Singh. In één van zijn boeken vertelt hij hoe hij in het noorden van India, onder grote ontberingen en vaak alleen, het evangelie aan het uitdragen was in een zeer vijandige omgeving. Een gevoel van ontmoediging overviel hem daarbij geregeld. Hij liet zich daar echter niet door meeslepen. Hij ging er door geloof tegen in. In die situatie ging hij, zo vertelt hij, op zijn knieën en bad: “Here ik dank U dat U nog steeds dezelfde bent en dat uw beloften nog steeds dezelfde zijn.”

Eén van de eerste lessen die we als christen moeten leren is dat we niet op ons gevoel moeten leven. Zolang we op ons gevoel leven zullen we niet of nauwelijks geestelijk groeien. Dan is er ook geen geestelijk ruggegraat als het moeilijk wordt, als er strijd komt, als beproeving komt. Het gevoel gaat op en neer en als we op gevoel leven dan zullen we ook op en neer gaan.

Vele, vooral jonge christenen, leven onbewust vanuit de idee: “Als ik het niet voel dan is het niet waar. Als ik het niet voel dan heb ik het niet meer.” Waar baseren we b.v. de zekerheid dat we door God geliefd zijn op? Doen we dat op het voelen, het ervaren, van die liefde, of rust die zekerheid op het onveranderlijk woord van God? Bij velen is het zo dat ze het alleen kunnen ‘geloven’ als ze het ervaren, als ze het voelen “diep in hun binnenste.” Daarom willen ze het steeds voelen en als ze het niet voelen zijn ze van streek. De oorzaak van deze houding is in feite ongeloof of kleingeloof. Men heeft niet genoeg aan de verzekeringen uit Gods woord, die in het geloof aanvaard moeten worden. Men wil het ervaren in plaats van het te geloven. In plaats van in geloof te gaan staan op de in de bijbel vermelde feiten en beloften. Het komt er op neer dat niet meer geloof, maar ervaren, het principe is van waaruit men leeft.

Hoe weet ik dat God mij liefheeft? Is dat omdat ik zijn liefde voel stromen, diep in mijn binnenste? Het juiste en bijbelse antwoord is treffend geformuleerd in een bekend Engels kinderliedje dat als volgt luidt: “Jesus loves me this I know, for the bible tells me so.” Ik weet dat Jezus van me houdt want dat staat in de bijbel. Dat Jezus van mij houdt is daarom een feit. En of ik dat op dit moment nu wel of niet voel of ervaar verandert niets aan de waarheid van dat feit. “Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Zoals Gods woord het zegt zo is het. Dat is het uitgangspunt. Gelukkig doet de Here God ons ook vaak zijn liefde op allerlei wijzen ervaren, maar dat is niet de grond voor onze zekerheid geliefd te zijn.

God heeft zijn liefde jegens ons bewezen. En als iets bewezen is dan kunnen en mogen we daar niet meer aan twijfelen. “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Rom. 5:8). De Here Jezus had zoveel voor ons over dat Hij voor ons de moeilijke weg van het kruis is gegaan. En dat nog wel terwijl we het helemaal niet verdienden of het waard waren. Onverdiende goedheid, genade, onbegrijpelijke liefde. Hoe kunnen we in het licht van dit vaststaande feit ooit twijfelen aan Gods liefde jegens ons? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Een ieder die wandeltochten heeft gemaakt weet uit ervaring dat het heel prettig is om onder begeleiding van een muziekcorps te marcheren. Zonder begeleiding van de muziek gaat het zwaarder. Toch moet je ook dan, zonder de muziek, blijven marcheren, wil je het doel, dat is de eindstreep, halen. Zo is het ook in het geestelijk leven. Als God gevoel geeft (als God je b.v. zijn liefde in je gevoel doet ervaren, diepe gemeenschap met Hem, vreugde) dan is het veel makkelijker marcheren, maar ook zonder de muziek, zonder dat gevoel, moeten we blijven marcheren en God gehoorzamen.


Zoals we gister zagen is God niet tegen gevoel, maar is gevoel wel misleiding. Opmerkelijk is dat dit door veel christenen erkent wordt, zeker degenen die al wat langer christen zijn, maar tegelijkertijd loopt men massaal achter alles aan waar het label ‘God’ op geplakt wordt, en worden beoordelingsvermogen en denkvermogen uitgeschakeld en gelooft men iedereen die zegt dat hij een woord van God heeft op zijn/haar woord.

Gevoel is feitelijk een vorm van aanschouwen en de Bijbel leert dat wij in geloof wandelen en niet in aanschouwen. Ons gevoel mag dus nooit maatgevend zijn voor ons geloof of onze geloofservaringen. Sterker nog, ik ken verhalen van christenen die stellen dat ze iets gezien hebben en dat het daarom wel van God moet zijn, maar volledig voorbij gaan zaken als optische illusie en de werking van de eigen hersenen.

Een paar bekende optische illusies:
Groene stippen:

Groene stippen
Kijk naar het zwarte kruisje in het midden van de animatie. Het lijkt nu alsof de roze stippen terwijl ze verdwijnen en verschijnen groen worden.

Van maat veranderend kader:

Groter kader
Kijk naar de grijze stip in het midden. Het lijkt alsof het middelste kader groter en kleiner wordt.

Onmogelijke kubus:

Onmogelijke kubus
De kubus in bovenstaande afbeelding is onmogelijk, of toch niet?

Alle voorbeelden komen van luek.nl, waar nog veel meer voorbeelden te vinden zijn.

De laatste afbeelding lijkt overigens letterlijk uit het werk van M.C. Escher te komen, die beroemd werd door zijn onmogelijke tekeningen.

De gemene deler van al deze optische illusies is dat zij allemaal gebruik maken van de natuurlijke werking van onze hersenen. De conclusie: Niet alles wat we zien is ook betrouwbaar.

Vlak na de enthousiaste berichten over het zien van een zogenaamde ‘glory cloud’ bij samenkomsten van de charismatische kerk “Bethel Church” uit Redding in de VS heb ik de volgende foto van een enorme gouden wolk geplaatst:

Gouden wolk
Glory cloud?

Dit zou makkelijk door kunnen gaan voor een glory cloud, al dan niet vermeng met een wolk van goudstof waar in het verleden ook enthousiaste verhalen de ronde over deden.

De verklaring van deze wolk is echter veel natuurlijker: Hij is het gevolg van een rookkanon en belichting tijdens een concert. U ziet dat de gekozen lichtkleur voor een verbazingwekkend gouden effect kan zorgen. Meng via het rookkanon wat glitters, en het effect is helemaal compleet.

Als we de zalen bekijken waar dergelijke verschijnselen zich voordoen en als ‘van God’ worden verkondigt, dan zijn alle zalen die ik heb kunnen bekijken, zalen met voldoende mogelijkheden voor het verstoppen van effectapparatuur waarmee dergelijke effecten eenvoudig opgeroepen kunnen worden.

17
nov

Hoe zit het bij Nehemia Ministries?

We kregen vanmorgen deze tweet onder ogen:

Everybody enthousiastic over last night leadersmeeting. We will build a strong and living church! WELCOME HOLY SPIRIT!!

Op zich niet zo veel bijzonders, behalve dan de vraag waar de Heilige Geest dan al die tijd is geweest. Als je de boeken van haar man Bert mag geloven is alles onder leiding van de Heilige Geest gebeurd, dus waarom moet Hij dan nu welkom geheten worden?
(meer…)

15
nov

Leaders Commission Todd Bentley at ‘Lakeland Outpouring’

Leaders Commission Todd Bentley at ‘Lakeland Outpouring’ The special service was billed by leaders as one of the greatest moments in revival history [04.24.08] Canadian revivalist Todd Bentley, leader of the “Lakeland Outpouring,” was commissioned as an evangelist last night in a special ceremony in Lakeland, Fla., that was broadcast into millions of homes by God TV.

California pastors Ché Ahn and Bill Johnson, along with Canadian pastor John Arnott, laid hands on the 32-year-old Bentley while Peter Wagner, leader of the International Coalition of Apostles, read a statement about the need for apostolic alignment. Other prominent leaders from the apostolic and prophetic movements stood on the platform to show their support for Bentley and to endorse the revival, which began in early April and is now in its 83rd day of continuous meetings.

The ceremony, held in a 10,000-seat tent, took place after some charismatic leaders raised questions about Bentley’s claims, methods and theology. They asked Wagner to oversee a dialogue, and he responded by organizing Monday evening’s event so that Bentley could have more accountability—or what Wagner calls “apostolic alignment.”

“I believe last night was truly historic and a true sign of unity,” Bentley told Charisma today. “Many streams converged and I know last night’s commissioning will truly help bring God’s outpouring to a much larger part of the body.”

Participating leaders at the ceremony included Wagner; Ché Ahn, pastor of Harvest Rock Church in Pasadena, Calif.; John Arnott of Toronto Airport Christian Fellowship in Canada; Bill Johnson, pastor of Bethel Church in Redding, Calif.; and Rick Joyner, founder of MorningStar Ministries in Charlotte, N.C.

Wagner said to Bentley on the platform: “This commissioning represents a powerful spiritual transaction taking place in the invisible world. With this in mind, I take the apostolic authority that God has given me and I decree to Todd Bentley, your power will increase, your authority will increase, your favor will increase, your influence will increase, your revelation will increase.

“I also decree that a new supernatural strength will flow through this ministry. A new life force will penetrate this move of God. Government will be established to set things in their proper order. God will pour out a higher level of discernment to distinguish truth from error. New relationships will surface to open the gates to the future.”

In a newsletter released earlier this week, Bentley said Wagner was the one who suggested having an official ceremony in which Bentley could be commissioned.

“I am no church historian, but I do not know of any other time in history, since the book of Acts, have so many different apostles and so many different prophets and movements and leaders [been represented],” Bentley said of the capacity crowd. “This is so much bigger than [anything else] ever before. The devil is shaking in his boots because the apostles are gathering and the prophets are gathering.”

Though the outpouring has enjoyed mostly favorable publicity and is stirring excitement in charismatic congregations worldwide, it has also spawned a debate among leaders dialoguing behind closed doors. These backroom discussions over aspects of Bentley’s teachings were partly what prompted leaders to lay their hands on him last night.

01
nov