J.D. Farag
Spread the love

De afgelopen 18 maanden heeft J.D. Farag wekelijks “Prophecy Updates” gegeven over de dingen die momenteel in de wereld gebeuren. Nu geeft hij een samenvatting van de 20 belangrijkste updates, die allemaal terug te vinden zijn in de 77 eerdere updates, met links, transcripts, downloadbare bestanden.

Bij een aantal opmerkingen heb ik mijn gedachten ook geplaatst, in cursief.

 1. Dit eindigt in de Opname van de Gemeente voor hen die gered zijn, en in de Grote Verdrukking voor hen die niet gered zijn.
 2. Dit is, is altijd geweest en zal altijd een door mensen gemaakt en gepatenteerd biowapen blijven, wat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor chemische oorlogsvoering.
  Deze opmerking kwam op mij in eerste instantie over als een complottheorie, maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat sociale media berichten die hier op duidden niet langer verwijderen omdat er aanwijzingen zijn die hier wel op duiden.
 3. Dit is een satanisch plan achter een wereldwijde genocide onder het mom van populatiebeheersing, dat wanneer de bevolking is gedaald tot een hanteerbaar aantal, hanteerbare controle mogelijk zal maken
  Populatiecontrole voor controle van de populatie.
  Dit is een punt waar ik mijn vraagtekens bij plaats. Reden hiervan is dat de huidige techniek in staat is om grote aantallen populaties te controleren. We zien dit in China nu al gebeuren.
  Wel weet ik dat er in bepaalde kringen de gedachte leeft dat er teveel mensen op aarde zijn, dus dat er gedepopuleerd zou moeten worden. In hoeverre dat echter in deze crisis van toepassing is, is mij niet bekend.

 4. Dit zogenaamde vaccin, wat geen vaccin is, werd niet gemaakt voor wat wij kennen als Covid-19. Covid-19 werd gemaakt voor dit zogenaamde vaccin.
  Dit is ook een geluid wat in eerste instantie door social media geweerd werd, maar inmiddels zijn er dusdanig veel aanwijzingen dat hier wel een kern van waarheid in zit, dat sociale media dit nu wel toelaten en niet meer als “nepnieuws” afwijzen.
 5. Dit zogenaamde vaccin veroorzaakt de dood van tienduizenden mensen en verwond ontelbaar veel meer, waarvan sommigen permanent.
  Over dit punt wordt nog gediscussieerd, maar we zien in de media wel steeds vaker geluiden dat er inderdaad veel meer vaccinatieschade zou zijn dan in eerste instantie werd gezegd.
 6. Deze demonische misleiding om de hele bevolking te vaccineren zal uiteindelijk iedereen die nog over is, verbinden met een wereldwijd digitaal systeem.
  Dit lijkt vergezocht, maar we weten uit Openbaring 13 dat er inderdaad een bepaald digitaal systeem zal komen, het bekende “merkteken van het beest”
 7. Dit systeem zal verbonden zijn met een biometrische ID die blockchain-technologie gebruikt als verificatie van vaccinatie. Let op wat ik zeg: Dit is geen verificatie van immunisatie, het is een verificatie van vaccinatie. Dat zijn hun eigen woorden. Dit is niet om te controleren dat je immuun bent, nee, dit is om te controleren dat je geïnjecteerd bent.
  Deze geluiden horen we nu eigenlijk al dagelijks. Alles wijst steeds naar “bewijs van vaccinatie” en inderdaad geen “bewijs van immunisatie”. Het hele QR-systeem is gericht op controle op vaccinatie, maar zelfs positief geteste mensen raken hun “groene vinkje” niet kwijt. Zij zijn dus niet immuun, zelfs besmettelijk, maar worden overal toegelaten om het simpele feit dat zij wel gevaccineerd zijn.
 8. Deze verificatie van vaccinatie zal, na instemming van de gebruiker, hun sociale krediet bijhouden, om te kunnen kopen en verkopen.
  Dit zien we nu al. Uw instemming om dit systeem te nemen, bepaald – in deze staat (maar ook in andere en NL bijvoorbeeld – red.) of u een restaurant binnen mag.
  In de Tweede Kamer zijn diverse moties geweest die allemaal verworpen zijn. Onder meer moties over toepassen van de QR-code voor andere toepassingen, zoals een CO2-budget, toegang tot essentiële voorzieningen en/of winkels, en zelfs is inderdaad het sociale kredietsysteem besproken in een motie die is verworpen.

 9. Dit sociale kredietsysteem bepaalt waar je toegang tot hebt, in het bijzonder een voorraad van basis noodzakelijkheden en diensten.
  Dit is vergelijkbaar met wat nu in China gebeurt. Als je sociale krediet score te laag is, wordt je gaandeweg meer en meer uitgesloten van bepaalde sectoren van het maatschappelijk leven. Als je echter geen tickets meer mag kopen om te reizen, wordt het naar je werk gaan ook lastig.
 10. De vraag naar basisbenodigdheden en diensten zal ontstaan door een verstoord en uiteindelijk beperkte bevoorrading.
  Dit zien we nu al gebeuren. Zeeschepen liggen al maanden voor de Amerikaanse kust te wachten voor zij mogen lossen.
  Eén van de gevolgen zijn stijgende prijzen. Een gallon benzine kost in Californië inmiddels $ 8,= (ter vergelijk: Onder Trump was dat ca. 2,=). Ook merken mensen wereldwijd dat de prijzen van levensonderhoud stijgen.
  40% van de Amerikaanse import komt binnen via Californië. Op dit moment liggen er 57 zeeschepen met tienduizenden containers voor de kust te wachten.
 11. Deze verstoorde bevoorrading is met opzet gedaan om de vernietiging van de wereldwijde economie gecontroleerd te laten verlopen.
  Biden stelde dat hij het niet kon leggen omdat de de mensen de werking van de logistieke keten te ingewikkeld zou zijn. Grotere onzin heb ik hem eigenlijk nog niet horen verkondigen. Als voormalig logistiek manager weet ik er wel iets van af, en de verstoring die nu plaatsvindt in de logistieke keten is bewust gecreëerd. De capaciteit in de hele keten is meer dan voldoende om de vraag aan te kunnen, dus eventuele vermelde schaarste is bewust gecreëerde schaarste. Iets dergelijks wordt overigens ook in Openbaring besproken.
 12. Deze gecontroleerde vernietiging van de wereldeconomie zal de “Vierde industriële revolutie” van het WEF voortbrengen: Kunstmatige Intelligentie, het samenvoegen van mens en machine.
  Dit concept wordt onder meer besproken in de boeken van Klaus Schwab.
 13. Deze “Vierde industriële Revolutie” – ook bekend als “The Great Reset” – zal het volgende betekenen: “Je zult niets bezitten en gelukkig zijn”
  Een letterlijke uitspraak van dezelfde Schwab
 14. Deze Great Reset is in feite een grote misleiding die uiteindelijk uit zal draaien op de zeven jaar durende Grote Verdrukking
  Schwab heeft dit benoemd als een realiteit voor 2030.
 15. Deze Grote Verdrukking zal een tijd van ongekende horror zijn, zoals geprofeteerd in het boek Openbaring hoofdstuk 6 – 19.
 16. Deze ongekende horror zal onder meer het onthoofden van hen die het merkteken, het beeld en het aanbidden van het beest weigeren, inhouden.
 17. Dit toekomstige teken van het beest, beeld van het beest, en aanbidding van het beest zal hen die dit accepteren voor eeuwig verdoemen
  Ik wil hier even wat meer over zeggen. Er is veel onduidelijkheid over. We krijgen vaak de vraag “Ik heb het genomen, heb er spijt van, ik had het liever niet gedaan, ben ik nog gered?” Absoluut ben je nog gered! God zij dank hangt jouw redding niet af van deze injectie. Want als je wedergeboren bent, kun je niet meer onwedergeboren worden. Als je gered bent, kun je niet ongered worden. Weet je waarom? Als ik iets zou kunnen doen waardoor ik mijn redding kwijt raak, impliceert dat dat ik iets moet doen om mijn redding te behouden. En waar ik vandaan komen noemen ze dat “werken”. Dat zou betekenen dat ik niet gered ben door genade, door geloof. Dat betekent dat het geen gift van God is. Romeinen 8: Niets kan ons scheiden van de Liefde van de Heer.
 18. Dit merkteken, beeld en aanbidding is nu al technologisch voorbereid en staat klaar om te worden uitgevoerd via Agenda 2030
  De techniek is beschikbaar. De voorbereidingen zijn ook in volle gang. De uitrol van het mobiele 5G netwerk is hier onderdeel van. Ook hiervan dacht ik dat dit overdreven zou zijn, maar toen ik ontdekte dat men zo ver gaat dat zelfs het levensreddende werk van het satellietstation in Burum (Friesland) moet wijken om te voorkomen dat er een kleine witte vlek in de dekking ontstaat, ben ik er toch anders over gaan denken. Waarom is 5G zo belangrijk dat een klein wit vlekje in de dekking van nog geen twintig kilometer in een dunbevolkt gebied zo dramatisch is dat daar twee organisaties voor moeten wijken? En dat terwijl er ook technische oplossingen mogelijk zijn.
  Alle bestaande mobiele netwerken hebben ook witte vlekken. Waarom mag dat met 5G dan niet?
 19. Deze Agenda 2030 is een doel om de wereld te transformeren naar “verminderde ongelijkheid” en “hanteerbare steden en gemeenschappen”
  De “verminderde ongelijkheid” is een communistisch streven. We weten uit de geschiedenis dat het in de praktijk niet werkt. Dat zou een studie op zich kunnen zijn, maar ten diepste ligt het aan de zondige natuur van de mens. Dus ook deze “Agenda 2030” zal om die reden niet gaan werken.
 20. Deze “Brave New Transformed World” zal na zeven jaar eindigen met de Wederkomst van Christus en ons met Hem als Zijn Bruid aan Zijn zijde.

Maar uiteindelijk zal elk oog Hem zien, elke knie zal buigen en erkennen dat Hij Heer is. Op dat moment zal het echter niet zijn tot redding, maar tot eeuwige verdoemenis.

Ik geloof met heel mijn hart dat de Heilige Geest tegen de Gemeente zegt: “Wees klaar”, niet “Bereidt je voor”, maar “Sta klaar”, want Jezus kan elk moment komen. Op een moment dat wij niet verwachten, zo dicht zijn we er bij!

De updates, transcipts en links zijn op de site jdfarag.org te vinden onder het kopje “Prophecy Updates”

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets