De Sjien in Jeruzalem
Spread the love

Ons DNA is bijzonder. Wetenschappers hebben onlangs ontdekt dat er nog een tot nu toe verborgen laag informatie in aanwezig is, wat het DNA nog complexer maakt dan we al dachten. Maar is nog iets heel bijzonders in ons DNA…

Er zijn vier nucleotiden of basen in het menselijk DNA. De vier letters van die nucleotiden zijn A, T, C en G. Deze basen vormen chemische paren: A-T en C-G, wat de dubbele helix van het DNA maakt.

Het interessante is dat wanneer je de intervallen van A, T, C en G neemt en de getallen van de intervallen omzet naar letters, dan komt de Naam van God, YHWH, tevoorschijn!

Velen hebben dit al onderzocht en komen tot deze conclusie en het is verbijsterend. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, en Zijn Naam ligt dus letterlijk op ons, in ons!

Zijn Naam

In de Bijbel komen we meerdere plaatsen tegen waar staat dat de Here Zijn Naam op mensen legt.

Zo zullen zij mijn naam op de Israelieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Numeri 6:27

Bij de hogepriesterlijke zegen in Num. 6:27, maar bijvoorbeeld ook in Op. 2

De hoogste zegen die uitgesproken kan worden in Israël, maar ook in de Arabische wereld, is het zegenen van iemand met de Naam van Here op hem.

In de Arabische wereld is het dan allah, dat is geen titel, maar een naam! De naam is allah! Voor ons zou het zijn “De Naam van Jezus is op u”

De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Numeri 6

Het is belangrijk als de Naam des Heren op iets of iemand ligt! Zijn Naam ligt ook op de stad Jeruzalem.

Hoe belangrijk is het dan te beseffen dat Zijn Naam letterlijk op ons is, letterlijk in ons DNA geschreven staat: YHWH

Jeruzalem

Ook bouwde hij altaren in het huis des HEREN, met het oog waarop de HERE gezegd had: In Jeruzalem zal Ik mijn naam vestigen.

2 Koningen 21:4

God herhaalt deze belofte op meerdere plaatsen in Zijn Woord, onder meer vers 7, Ezra 6:12; 2 Kron. 6:6; 33:4, e.a.

Het Hebreeuwse alfabet kent 22 letters en elke letter heeft een specifieke betekenis en een getalswaarde. De 21e letter is de sjien of sien.

Deze letter is onder meer de eerste letter van het Sjema, het belangrijkste Joodse gebed. Ook wordt de Joodse gebedsriem (Tefilin) zo om de arm geslagen dat deze de letter Sjien vormt. De letter lijkt wat op de W, en heeft de getalswaarde 300.

Voor Joden is de Sjien de letter die gebruikt wordt om de onuitsprekelijke Naam van God aan te geven. Het is ook de letter die “Shaddai” of “El Shadai” aangeeft, een andere Naam voor Yahweh.

Drie valleien

De drie valleien van Jeruzalem vormen de letter Sjien.


De Naam van God ligt dus letterlijk op/in Jeruzalem! Hij heeft Jeruzalem gekozen uit alle steden en uit al de stammen van Israël om Zijn Naam op te leggen!

Zo heeft hij ook Zijn Naam in ons gelegd. In ons DNA!

Lees meer artikelen over DNA

One response

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.