Bible
Spread the love

De tekst uit Romeinen 13:1, 2 wordt vaak aangehaald om mensen tot gehoorzaamheid aan de overheid te dwingen. Maar is dat wel terecht?

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.

Romeinen 13:1, 2

Over de discussies over dit onderwerp, schreef ik al een eerder artikel. Daarbij valt eigenlijk één ding op als je bovenstaande tekst leest. Men roept altijd dat we de overheid moeten gehoorzamen, maar er staat in de NBG “onderwerpen”.

Onderwerpen en gehoorzamen zijn niet hetzelfde

Uiteraard overlappen de begrippen elkaar wel vaak, maar toch is het niet hetzelfde en dat laat de Bijbel ook zien. Onderwerpen betekent dat je het gezag van de ander erkent en jezelf daar onder plaatsen. Het is dus een hiërarchische relatie. De ander staat “boven” jou.

Omdat voor God ieder mens gelijk is, is onder invloed van de judeo-christelijke leer sprake van nivellering van de relaties en in een democratie is eigenlijk geen sprake meer van gezag en onderwerping, omdat de regering gevormd wordt door “volksvertegenwoordigers”. Zij staan dus niet zozeer “boven” ons, maar representeren ons slechts.

Eén van de bekende voorbeelden van onderwerping zijn Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. Ze onderwierpen zich aan de Baylonische leiders die boven hen gesteld waren, maar waren niet altijd gehoorzaam.

Zo aten ze geen onrein voedsel (Dan. 1), aanbaden ze het standbeeld niet (Dan. 3) en bleef Daniël bidden tot God (Dan. 6).

Ze onderwierpen zich, erkenden het gezag van de koning en accepteerden dat hij hen kon doden als hij dat nodig vond.

In Romeinen 13 vers 2 noemt Paulus duidelijk het woord “verzet”. In de grondtekst staat er een woord wat “weerstaan” betekent in de zin van ten strijde trekken tegen. Opstand, gewelddadig verzet, dus.

Onderwerping betekent dat je je niet “verzet” tegen dit gezag (Rom. 13:2), dat je ze eert (1 Petr. 2:17) en “gehoorzaamt”, maar niet wanneer ze je opdragen iets te doen wat zondig is.

Niet verzetten betekent in de tegenwoordige zin van de gezagsverhoudingen niet dat je je onvrede niet kenbaar mag maken. Onze regeringen worden bevolkt door “volksvertegenwoordigers”, dus zij zullen wel degelijk naar het volk moeten luisteren.

Maar gewelddadig verzet gaat dan een stap te ver. In onze wet is het recht van protesteren gewoon opgenomen en volgens sommige gezagsdragers in ons land geldt dat zelfs zonder aankondiging vooraf.

Onderwerping is geen “trouw zweren”

Trouw zweren aan een land, een leider, een organisatie, gaat nog een stap verder. Paulus zegt niet dat we onvoorwaardelijk trouw moeten zweren aan de boven ons gestelde overheid. Dat zou tegenwoordig zo goed als onmogelijk zijn, want de regeringen wisselen in principe elke vier jaar.

Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Op het moment dat je naar het buitenland op vakantie gaat, onderwerp je jezelf vrijwillig aan het gezag van die overheid, maar we hoeven die overheid geen trouw te zweren. Maar als we de lokale regels overtreden, dan worden wel bestraft volgens de lokale wetgeving.

Daarnaast leert de Bijbel dat wij slechts bijwoners op aarde. We hebben trouw gezworen aan God en we kunnen geen twee heren dienen.

Interpretatie

En nu ontstaan de verschillen. Ik neem even de legendarische coronaperiode als voorbeeld. Sommige christenen geloofden dat we hard moesten lopen om “de prik” te halen. Anderen waren wat kritischer en net als in de seculiere wereld, werd het christelijke landschap verscheurd in twee kampen.

Sommige christelijke leiders, zoals Willem J. Ouweneel haalden fel uit naar christenen die kritischer dachten en zich nog eens achter de oren krabbelden of ze die prik nou wel zo nodig moesten gaan halen. Op diverse sociale media waren de reacties van pro-prik-christenen naar twijfelaars bepaald niet mals. Sommigen gingen zelfs zo ver dat zij met lichamelijk geweld en dwang dreigden.

Ze moeten die weigeraars thuis ophalen, op een stoel vastbinden en gedwongen vaccineren

iemand op facebook

Wat mij keer op keer weer opviel was dat er geen enkel mededogen was naar “weigeraars”. Er werd ook totaal niet naar persoonlijke omstandigheden gekeken waarom iemand misschien niet gevaccineerd kon worden (ook in de seculiere wereld niet hoor, dus ondanks alle kritiek op religies deden zij zelf precies hetzelfde)

En uiteraard kwam ook de tekst van Romeinen 13 weer om de hoek. Maar eigenlijk werd die natuurlijk volkomen ten onrechte gebruikt, want er was sowieso al geen sprake van een verplichte vaccinatie.

Maar dan nog: Steeds meer christenen raakten er van overtuigd dat deze vaccinatie niet zo maar een vaccinatie is, maar verder ging dan alles wat we hier voor hebben gezien. De onvoorstelbare druk die uit werd geoefend, terwijl die paniek nooit door de cijfers onderbouwd werd, wekte bij steeds meer mensen argwaan.

Daarnaast beschikken we over een prima functionerend, van God gekregen, immuunsysteem en leven we in een tijd dat steeds meer mensen sceptisch komen te staan tegenover al die medicatie die we tegenwoordig maar voorgeschreven krijgen.

Misbruik Romeinen 13

Het gaat nu te ver om een hele analyse op te tuigen, maar in de praktijk zagen we ook nu weer Romeinen 13 misbruikt worden om, zoals in dit artikel al beschreven, heel verkeerde zaken te verdedigen! De gevolgen van het verdedigde overheidsbeleid gingen tegen alles in waar we als christenen voor zouden moeten staan. Ze waren discriminerend, sloten mensen uit, omvatten een verregaande controle, overtreding van diverse AVG-wetten (die nu wel aangevoerd worden om geen onderzoek naar de huidige oversterfte te doen!). Er werd gelogen en bedrogen, verkeerde cijfers gepubliceerd, censuur gepleegd, illegaal wetten doorgevoerd (een demissionair kabinet mag geen verregaande wetgeving doorvoeren).

Kortom alles was aanwezig om de overheid wel te erkennen (al was dat zelfs de vraag toen het kabinet demissionair werd!), maar niet te gehoorzamen. De overheid zondigde op alle mogelijke manieren en daar moeten we ons als christenen sowieso verre van houden.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.