Abraham beproefd
Spread the love

In de steeds weer oplaaiende discussie of christenen nou wel of niet “de wet” moeten volgen of de Joodse feesten moeten vieren kom ik steeds vaker het argument tegen dat de eerste christenen alle Joodse gebruiken en feesten mee deden. Is dat zo?

De wet

Steeds opnieuw dringen bepaalde groeperingen er op aan dat wij als christenen de Joodse wetten, zoals beschreven in de Thora, zouden moeten volgen. Ze geven er legio uitleggingen over, soms met video’s van meer dan 2 uur.

Eén van de aangevoerde argumenten is deze:

De heidenen die namen volledig deel aan alle joodse gebruiken/feesten en toen dat toch wat frictie gaf werd de uitspraak van de 4 geboden gedaan. Het gegeven dat de rest niet genoemd werd was omdat dat geen frictie gaf. Hele andere manier van denken, niet? Het is maar net welke bril je op zet!

Als je de geschiedenis leest waarom ons slechts vier zaken op werden gelegd, kom je al snel tegen dat de Heilige Geest daar bij betrokken was. Dat maakt de uitspraak over “welke bril je op zet” nogal wrang.

Deden ze mee? Twee reacties

Maar het gaat mij nu even om de eerste zin. Klopt die stelling?

Mijn eigen reactie op facebook:

Of de heidenen mee deden aan Joodse gebruiken is nog maar de vraag. Daar verschillen de meningen nogal over.
Het zou ook nogal tegenstrijdig zijn. Volgens sommigen kwam de christenen bijeen in de Tempel. Stel je even voor: De Farizeeën kwamen dagelijks in de Tempel bijeen. Ze hebben net het volk opgejut om Jezus te laten kruisigen, en zouden een paar dagen later Zijn volgelingen met open armen ontvangen?

Dat lijkt me dus echt NIET voor de hand liggen!

En dat christenen geen deel namen aan alle joodse gebruiken wordt ook wel duidelijk omdat de apostelen heel duidelijk leerden dat wie zich als christen laat besnijden zichzelf terug plaatst onder de wet en daarmee zijn genade verliest

Kort daarna plaatste JP van de Giessen onderstaande uitgebreide reactie

Het is inderdaad de discutabel dat heidenen <namen volledig deel aan alle joodse gebruiken/feesten>. Binnen het Jodendom worden een drietal groepen ‘bekeerlingen, proselieten’ onderscheiden.

Als eerste twee groepen die in het Grieks prosēlytos̱ werden genoemd en ook in het Nieuwe Testament worden genoemd:
– De vreemdeling die in Israël ging wonen en zich derhalve (voor de ballingschap) aan de geboden moest houden in zoverre die van toepassing was op hem. Bv. sommige feesten mocht hij niet vieren omdat hij niet besneden was.
– De heiden die God accepteerde als God. Hoewel door rabbijnen (vanaf de ballingschap) vele discussies over zijn geweest over hun status en wat ze wel/niet moesten doen, kan men als een soort consensus stellen dat deze zich aan de Noachietische wetten moest houden.

Als laatste degene die volledig over wilde gaan tot het Jodendom. Deze werden ger ha-zedek (de rechtvaardige vreemdeling) of ger ha-berit (de besneden vreemdeling) genoemd en waren in principe verplicht om de gehele Mozaïsche wetgeving te volgen. Maar was een langdurig proces waarbij ook werd gekeken naar de redenen (was het om een vrouw te trouwen, werk te krijgen, etc.) en hoewel er diverse zijn te noemen zijn het er wel relatief weinig t.o.v. de eerste twee groepen.

Dus op de laatste kleine groep na deden heidenen beslist niet mee aan alle Joodse gebruiken en feesten.

J.P. van de Giessen, facebook

Het lijkt dus duidelijk dat de eerste christenen zeker niet mee deden aan alle Joodse gebruiken en feesten.

Daarnaast wil ik er nogmaals op wijzen dat de Bijbel ook duidelijk leert dat wie zichzelf weer terugplaatst onder de wet, afstand doet van het genadewerk van Jezus en de gehele wet zal moeten houden! (Gal. 5:1-4)

2 Responses

  1. Als de wet in je hart geschreven is dan plaats je je niet terug onder de wet, maar dan is de wet je innerlijke overtuiging geworden die je liefhebt en die je dan volgt uit liefde voor Jezus. Je doet dan geen afstand van het genadewerk van Jezus. Hoe kom je daar bij? Als de wet in je hart geschreven is dan is dat gebeurd door de Heilige Geest en het is dezelfde Heilige Geest die je duidelijk maakte dat je behouden bent door Jezus en door genade. Als je dan groeit in de wet navolgen ben je alleen maar steeds meer gehoorzaam, maar het bewerkt geen behoudenis want dat was je al.

    • Het gaat er in dit artikel om dat er bewegingen zijn die mensen terug willen plaatsen onder de wet, inclusief bijvoorbeeld de besnijdenis. Het Nieuwe Verbond is daar heel duidelijk over: Besnijdenis is niet voor christenen! Doe je dat wel, uit welke overtuiging dan ook, dan neem je dus afstand van het genadewerk van Jezus. Staat er letterlijk! Ons worden door de Heilige Geest slechts 4 dingen opgelegd!

      Daarnaast was de kop van het artikel duidelijk: De eerste christenen deden niet mee aan Joodse gebruiken, zoals de laatste tijd abusievelijk wel wordt beweerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets