evangelicalen
Spread the love

Het percentage evangelicalen neemt wereldwijd af. We zagen het in ons eigen land, maar nu ook in de V.S.

In Nederland is het percentage protestantse christenen (evangelischen zijn onderdeel van het protestantisme!) gedaald tot minder dan 15%. Triest genoeg is dit zo ongeveer de enige statistiek waarin we voorlopen op de VS.

De vergelijking gaat misschien niet helemaal op, de video richt zich expliciet op “evangelicalen”. De gehanteerde definities kunnen wat afwijken, maar we zien wel een zorgelijke trend, met raakvlakken met Nederland.

Pandemie

Sommigen waren er volledig van overtuigd: Door de pandemie zouden de kerken weer vol stromen! Er zou een opwekking komen, en honderdduizenden mensen zouden gered worden. Die opwekking wordt in bepaalde kringen al lang “geprofeteerd”, maar ik kan er maar geen Bijbelse onderbouwing voor vinden.

Mijn standpunt was dat het in de geschiedenis inderdaad vaker gebeurde dat kerken weer vol stroomden als gevolg van dramatische gebeurtenissen, maar dat ik het deze keer niet zag gebeuren. Mijn mening is gebaseerd op de tijd waarin we leven.

Amerika

Het “meest christelijke land ter wereld”. Een titel waar ik altijd wat moeite mee gehad heb, want tegelijkertijd is het het land met de grootste porno-industrie ter wereld. Het is voorloper van allerlei antichristelijke ontwikkelingen en feitelijk gezien kan ik in de hele maatschappij daar wel veel religie, maar weinig echt christelijks vinden.

Georga Barna onderzoekt de ontwikkelingen al langer, en hij signaleert de huidige ontwikkelingen niet voor het eerst.

Kerkbezoek

Het kerkbezoek is sinds het begin van de pandemie sterk teruggelopen en velen zijn niet meer terug gekomen. In de afgelopen 6 jaar is het kerkbezoek van mensen die minstens eens per maand naar kerk gingen, terug gelopen van 56% van de volwassenen naar 35% nu;

Bijbel lezen

Je zou verwachten dat een pandemie reden was voor meer mensen om Gods Woord te pakken om leiding te zoeken, maar de praktijk laat een ander beeld zien. Er is een daling te van 37% naar 33% van mensen die gedurende de week de Bijbel lezen buiten kerkelijke activiteiten om.

(Naam)christenen

Het percentage mensen wat zichzelf, ongeacht hun geloofsprofiel, als christelijk beschouwt is gedaald naar 68% in een land waar dit percentage ooit boven de 90% lag.

Geboren zondaars

Slechts 55% van de “evangelicalen” gelooft nog dat mensen als zondaar geboren worden en alleen redding kunnen vinden in Jezus Christus, een kerndoctrine in het christendom.

Een mogelijke oorzaak is te vinden in het feit dat veel voorgangers bepaalde onderwerpen vermijden. Zonde is één van die onderwerpen.

De realiteit van satan is één van die andere onderwerpen. Als je alle onderwerpen waar weinig over gesproken wordt analyseert, dan is duidelijk waarom deze patronen ontstaan.

Wedergeboren christenen

33% van de mensen die wekelijks naar de kerk gaan zijn waarschijnlijk niet wedergeboren. Alleen God weet dat zeker, maar door onderzoek te doen proberen we wel een inschatting te maken waar mensen geestelijk staan*

Deze 33% gelooft niet dat zij na hun dood naar de Hemel gaan alleen omdat zij hun zonden beleden hebben en Jezus hebben aangenomen als hun Redder. Dat is ook een kerndoctrine in de evangelische theologie. Maar veel mensen in de kerken accepteren dit niet meer.

Diverse voorgangers en evangelisten hebben echter dramatisch lager percentages genoemd. Sommige voorgangers verklaarden bijvoorbeeld in het boek “Het Zondaarsgebed” dat zij twijfelen of meer dan 5% van hun Gemeenteleden wel echt wedergeboren is.

Invloed van de cultuur

De invloed van de cultuur begon ca. 25 jaar geleden voor het eerst zichtbaar te worden. In eerste instantie in de “mainline”-kerken, maar later ook steeds meer in de evangelische. De pandemie lijkt dit proces hebben versneld.

Heiligheid van het leven

Slechts 40% van de “evangelicalen” zegt dat het menselijk leven heilig is, en nog maar 50% zegt dat abortus, voor een andere reden dan het redden van het leven van de moeder of een kind, moreel onacceptabel is.

Er is dus inderdaad duidelijk sprake van Bijbelse verwarring of weerstand tegen de leer van de Bijbel binnen evangelische kerken in de VS.

De gevolgen

De evangelicalen verliezen met deze ontwikkeling steeds meer hun onderscheidende vermogen. Voor buitenstaanders gaan kerken steeds meer op elkaar lijken omdat ze steeds meer dezelfde standpunten verkondigen.

Cultureel gezien zijn de gevolgen dat juist deze groep, die het Bijbelse perspectief nog verkondigde, steeds kleiner wordt en er dus steeds minder tegengas komt tegen de “woke”-ontwikkelingen in de maatschappij. Er zijn steeds minder mensen die in staat zijn om het Bijbelse perspectief in het publieke domein te verdedigen.

We moeten ons als christenen juist nu af gaan vragen of wij onderdeel zijn van het probleem, of van de oplossing. Zijn wij als christenen in de maatschappij aanwezig om tegengas te geven op Bijbelse gronden?

Bron:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.