progressief christendom
Spread the love

Een relatief nieuwe stroming binnen het valse christendom is progressief christendom. En we zijn weer een stapje verder van het ware Evangelie af gekomen.

Met eerste kennismaking met “Progressief Christendom” is nu ongeveer twee weken geleden, dus op dit moment is mijn kennis nog beperkt, maar ik zal delen wat ik er over geleerd heb.

Toen ik de figuren zag die hier enthousiast over werden “eindelijk een christendom waar ik wat mee kan”, begonnen de alarmbellen gelijk te rinkelen. Deze typerende uitspraak maakte voor mij al duidelijk in welke richting we moeten, het is een mens-gerichte leer, de mens staat centraal, zoals we ook al kennen uit andere valse leringen.

Progressief

Wat mij ook terughoudend maakte was de term “progressief”. We zien in de samenleving dat deze term over het algemeen niets goeds in zich bergt, dus zou dat nu anders zijn?

In de samenleving vallen hier mensen onder die alles anders willen zien. Open grenzen, abortus, vrije seks, allerlei samenlevingsvormen die schadelijk zijn voor opgroeiende kinderen, alles moet eigenlijk kunnen.

Progressief christendom is feitelijk niet nieuw. Zoals bij andere valse leringen zien we ook hier de leerstellingen uit oude heidense religies terugkomen. Ze worden opnieuw verpakt en verkocht als “nieuw” en “spannend”, maar ten diepste is het gewoon dezelfde leugen.

De kern van de meeste valse leringen is dat jij als God zult zijn. (zie ook Gen. 3:5), maar progressief christendom is veel meer dan zomaar een clubje “liberale christenen”. Het is ook niet zomaar een licht afwijkende mening ten opzichte van een christen waar je het niet mee eens bent.

Deconstructie

Dit is de term die ze gebruiken om alles te bevragen. De Bijbel, God, het geloof, hun opvoeding, doctrines, en in feite het orthodoxe christendom. Uiteindelijk betwijfelen ze het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus, maar daar beginnen ze niet mee.

Er vindt ook heel veel “herdefiniëren” van de betekenis van woorden plaats. Binnen deze beweging prijzen ze je als je vraagtekens zet bij je opvoeding, als je vraagtekens zet bij de orthodoxe kerk. Als je dat doet, dan zien ze je al “denker” en “verlicht”.

Voor een deel mogen we de kerk hier de schuld van geven, want in veel kerken mocht je niet twijfelen. Veel mensen in deze beweging zijn opgegroeid zonder antwoorden op basisvragen en zonder kennis van apologetiek. Veel mensen in de evangelische beweging hebben ook geen kennis van de simpelste apologetiek. (Hosea 4:6)

Vrijzinnigheid binnen het progressief christendom

Progressief christendom is niet te beschrijven door een set dogma’s of kenmerken. Dat kan komen doordat de stroming nog relatief jong is en zijn weg nog zoekt, maar ik denk meer dat het komt door de basis, of juist het ontbreken daarvan.

De makkelijkste manier van uitleg die ik tegen kwam is dat zij niet verbonden worden door een set dogma’s en leerstellingen, maar meer door “de reis” of “het proces” waar zij allemaal door heen gaan, het “deconstructie proces”.

Het stellen van vragen is de ultieme verlichting. Het gaat er niet om om de waarheid te bereiken of antwoorden te vinden, de vragen leiden slechts tot nieuwe vragen.

Veel van deze mensen denken dat zij het “ware christendom” herclaimen, maar veel van hen zijn beschadigd binnen de gevestigde (evangelische) kerken. De progressieve kerk biedt hen een plaats waar ze zich niet veroordeeld voelen. En een deel is natuurlijk ook gewoon ouderwets rebellerend tegenover God. Zij willen af van de kerk, de doctrines, het geloof, van de Bijbel, maar wel vasthouden aan de Naam van Jezus en Christendom.

New age leerstellingen en praktijken stromen versneld de kerk binnen via progressief christendom. Dit gebeurt niet alleen via progressief christendom, maar veel populaire sprekers hielden zich er al mee bezig.

Zonde

Binnen het progressief christendom vindt een herdefiniëring plaats van de term “zonde”. De new age leert dat er geen zonde is, alle mensen zijn heilig. Progressief christendom en new age leren dat jij je heiligheid niet herkent hebt en dat dat scheiding tussen jou en God brengt.

Progressief christendom neemt delen van de Bijbel en bekijkt die als verhaal en probeert daar een moraal uit te halen. Als voorbeeld nemen we de zondeval. Zij zien het zo dat Adam & Eva zich schaamden omdat zij naakt waren en zeggen dat het hun schaamte is die hen van God scheidt, niet hun zonde.

En daarom is het jouw schaamte die je van God scheidt, niet je zonde. Maar je herkent dat niet en dat moet je erkennen. Het is niet jouw zonde. En als je niet zondig bent, dan is ook het Kruiswerk van Jezus niet nodig.

Ontkenning van absolute waarheid

Dit zien we ook in de postmoderne samenleving. “Het is jouw waarheid, de mijne is anders.” horen we met enige regelmaat. Progressief christendom gaat in deze stroming mee.

Binnen het progressief christendom wordt de leerstelling: “Als iets “waar” voelt, dan is het waar” gehanteerd. Ook dit zien we in de ontkerstende samenleving steeds terugkomen. “Volg je gevoel”, “Doe wat je hart je ingeeft”, “Als het goed voelt, dan is het goed”, zijn toch voor iedereen herkenbare kreten.

Andere termen voor het ontkennen van de absolute waarheid zijn “postmodernisme” en “relativisme”. Persoonlijk zie het ontkennen van absolute waarheid meer als een onderdeel van het postmodernisme. Het omvat meer.

Je eigen gedachten en gevoelens zijn de standaard voor waarheid. In feite wordt je je eigen morele kompas. In feite gewoon wat we in de wereld om ons al jaren zien. Deze stroming past zich dus eigenlijk gewoon aan de wereld aan.

NAR vs progressief christendom

Progressief christendom heeft wel wat overeenkomsten met New Apostolic Reformation, maar mag daar niet mee verward worden. Het is niet hetzelfde. Progressief christendom is nog meer “ik-gericht” dan de N.A.R.

Wees ook heel voorzichtig met versleten termen als “self-empowerment” en “zelfliefde”. Oppervlakkig gezien zijn dat termen waar niets mis mee lijkt, maar ze bergen een groot gevaar in zich.

Ze nemen bijvoorbeeld een vers als Joh. 14:6, “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”, en zeggen dat Jezus zegt dat jij de weg, de waarheid en het leven bent, terwijl Hij “Ik ben…” zegt, verdraaien zij dat zo dat je dat over jezelf zou moeten zeggen. Jij, jijzelf, een mens, bent de weg, de waarheid en het leven.

In feite is dit ketterse blasfemie en ontkent het de Godheid van Christus en Wie Hij is!

Geen zonde

Zonde is volledig afwezig en waarheid is relatief.

Uiteindelijk leidt dit tot het ontkennen van het offer van Jezus aan het kruis. Als je in het Evangelie gelooft, dan geloof je dat Jezus het Offerlam is wat nodig was om onze zonden uit te wissen. En op het Kruis ervoer hij de toorn van God.

Ons idee van toorn en Gods idee van toorn kunnen twee totaal verschillende dingen zijn. Omdat God zo heilig is, heeft Hij gerechtvaardigde woede tegen zonde. En omdat God rechtvaardig is, moest er rechtvaardigheid uitgevoerd worden.

In het progressief christendom wordt de term “Cosmic childabuser” gebruikt om de dood van Christus te beschrijven. Ze zien God als een heidense god die kindoffers nodig had. Ze begrijpen niet dat Jezus geen slachtoffer aan het Kruis was, maar een vrijwillig offer. Jezus was God in het vlees, God offerde Zichzelf voor onze zonden.

Als je de verzoenende dood van Jezus ontkent, kun je jezelf geen christen noemen.

Waarschuwing

Het is belangrijk om te weten waar het luisteren naar deze “leiders” toe kan leiden. Ze beginnen niet gelijk met deze leerstellingen, maar werken daar langzaam naar toe.

Besef en weet wat “progressieve christenen” geloven zodat je ze met kennis en begrip kunt benaderen en getuige van Jezus kunt zijn!

Hoe komen mensen tot het progressief christendom?

  1. Beschadigt in de kerk;
    Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen afwijzing en veroordeling in de (evangelische) kerken ervaren. Dit is echt een punt waar kerken mee aan de slag moeten.
    Haat de zonde, maar heb de zondaar lief.
  2. Angst voor veroordeling;
  3. Rebellie;
  4. Ontkenning van zonde.

Dit zullen niet alle punten zijn waardoor mensen zich aangetrokken voelen tot progressief christendom, maar wel belangrijke.

Veel van deze mensen ontkennen de Drie-eenheid niet, ze ontkennen de dood, begrafenis en opstanding niet, ook al denken ze dat het een metafoor is.
Ze gebruiken de “tale Kanaäns” (christelijk jargon wat niet begrepen wordt door mensen zonder Bijbelkennis). Ze zullen zeggen dat ze van Jezus houden, en identificeren zich als christenen. Maar niet iedereen die zegt dat hij van Jezus houdt, kent Hem ook!

Maar, zoals al eerder gezegd: Als je het Bloedoffer van Jezus ontkent, dan ben je geen christen.

Maar hoe voorkom je dat je verwikkelt in of hoe herken je een progressief christen? Daar is eigenlijk maar één eenvoudig antwoord op:

Ken de Waarheid, zodat je een leugen kunt herkennen

en het valse. Ken je Bijbel en weet wat het betekent. Lees je Bijbel met de juiste exegese (lees de teksten zoals zij oorspronkelijk bedoelt zijn, om hun betekenis te achterhalen. Lees de tekst zonder vooroordelen die we vaak hebben, en vergeestelijk niet alles).

Als je zelf de Bijbel niet kent, en de Bijbel zelf niet leest, maar alleen luistert naar allerlei leraren en sprekers, en van hen afhankelijk bent om je uit te leggen wat het betekent, dan zul je niet in staat zijn om waarheid en leugen te onderscheiden.

Richard Rohr

Een naam die al eerder genoemd is, maar wie is deze man? Als je nog niet van hem gehoord hebt, dan zal dat tussen nu en vijf jaar waarschijnlijk wel gebeuren. Hij wordt niet alleen steeds populairder in het progressief christendom, maar ook binnen het evangelisch christendom. Zijn boeken zijn en worden inmiddels ook in het Nederlands vertaald.

Hij wordt voornamelijk populair door zijn boek en door zijn zogenaamd “christelijke visie” op het “Enneagram”. Dat kan niet christelijk zijn, want het komt voort uit occulte praktijken.

Richard Rohr is een Franciscaner broeder, lid van de katholieke kerk, al schijnen veel katholieken ook niet achter zijn leer te staan.

Zijn leer

Over de Drie-eenheid claimt hij dat jij het vierde lid bent, of de schepping is het vierde lid van de Drie-eenheid.

Hij is pantheïst. Pantheïsme leert dat het universum god is, en dat er dus geen persoonlijke God is, en dat er geen andere god is dan het geheel van gecombineerde materie, krachten en wetten die zich manifesteren in het bestaande universum.

Rohr gelooft dat de eerste incarnatie het universum was en dat het universum het lichaam van god is. Hij zegt openlijk dat hij zowel boeddhist als katholiek is, en bijna elke leider in het progressief christendom hangt zijn leer aan.

Hij heeft een ketterse visie op Christus. Hij zegt dat Jezus en Christus twee aparte entiteiten zijn. Hij gelooft in het idee van “christusbewustzijn”. Als dat new-age-achtig klinkt, dan komt dat omdat het een new-age gedachte is. Het is de gedachte dat Jezus slechts een verregaand geëvolueerd mens was. Jezus was gewoon zo “verlicht” dat hij dit christusbewustzijn had bereikt, maar het is iets wat wij allemaal zouden kunnen bereiken.

Hij zegt ook dingen als dat Jezus er nooit om heeft gevraagd om aanbeden te worden en dat we Jezus dus niet zouden moeten aanbidden, maar dat ons doel op aarde is om ons “echte ik” te ontdekken.

In de new age beweging kennen ze ook het concept van “de echte ik” en “de valse ik”. Alles draait er om om jezelf te vinden. Merk op hoe enorm ik-gericht dit alles is. In hun ogen gaat het er om om “het heilige” in jezelf te vinden.

Nog meer valse leerstellingen

Als christenen geloven we dat ons doel op aarde is om verzoening met God door het Evangelie te vinden en het Evangelie over de aarde te verspreiden.

Rohr is ook een universalist. Hij ontkent het plaatsvervangend sterven van Christus. Hij gelooft dat de hele mensheid uiteindelijk gered zal worden. “Alle wegen leiden tot God.”

Hij ontkent de wederkomst van Christus en hij wijst de kruisdood van Jezus voor onze zonden van de hand. Hij stelt zelfs dat dit een “giftige gedachtegang” is.

Waarom schrijf je met name over iemand?

Omdat het gaat over eeuwige redding van mensen. Veel goedbedoelende christenen raken betrokken bij hem en zijn ideeën. Een “goede valse leraar” brengt een mix van waarheid en leugen, verpakt in een aantrekkelijk jasje en “logisch” klinkende uitleg of verklaringen

Universalisme

Een ander onderdeel van progressief christendom is het element van “universalisme”. Het geloof dat alle religies of wegen naar God leiden. Iedereen gaat naar de hemel (wat dan weer een typerend kenmerk van de Alverzoeningsleer is). Ze ontkennen het bestaan van de hel.

Universalisme komt de evangelische kerk binnen door boeken en films als “The Shack”, waarin de auteur openlijk zegt dat hij universalist is en dat het zijn doel is deze leer in de kerk te introduceren. Eigenlijk hetzelfde als wat jaren geleden met de Toronto Blessing gebeurde, daarna met New Wine, en de diverse afgeleiden, die feitelijk allemaal weer tot de Toronto Blessing zijn terug te voeren.

Dit artikel zal op dit moment niet compleet zijn. Als ik nieuwe informatie heb zal ik deze hier toe blijven voegen.

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets