Spread the love

BirmaAan de vrucht herkent men de boom
De eerste vrucht van deze ‘nieuwe beweging’ is dus het zaaien van verdeeldheid, het scheppen van verwarring, en dat kun je met de beste wil van de wereld nauwelijks een goede vrucht noemen.

Wat moet ik hier nu weer mee?
Eén van de dingen die ik in mijn onderzoek betrok was een uitdaging. Dit deel van het totale onderzoek deed ik overigens niet alleen, iedereen die hielp bedankt voor de input!

Marten Visser reageerde op de claim van Willem Ouweneel over de genezing van 7 blinden in Birma, met een als #lariekoek-tweet bekend staande tweet. Letterlijk schreef hij:

Volgens @wjouweneel zijn er tijdens zijn bezoek 7 blinden genezen in Myanmar. http://ow.ly/3bRGu Handig, zo ver weg. #lariekoek 3:24 PM Nov 18th via HootSuite

Daar schijnt nogal wat reactie op te zijn geweest, maar wij volgen natuurlijk niet alles, maar een van zijn volgende tweets prikkelde ons tot actie:

Als in Burma 7 blinden door Mattheus van der Steens team ziende zijn geworden, neem ik ontslag als zendeling en ga ik bij hem in de leer. donderdag 18 november 2010 21:25:57 via HootSuite

Dus eerst maar eens kijken wat Ouweneel nu precies schrijft. Via het verslag op zijn website komen we op de volgende pagina: http://www.willemouweneel.nl/artikelen/946-myanmar-dag-4, waar letterlijk het volgende staat:

We weten van minstens zes blinde kinderen en een blinde oudere dat zij geheel genezen zijn (we hebben het op film!)

Dat klinkt goed denk je dan, dus wij hebben overlegd. Mijn eerste reactie was dat je aan film niet zo heel veel zult hebben, want beelden kunnen gemanipuleerd worden. Daar had ik zelf ooit een studiedag bij een productiebedrijf voor gevolgd, en ben geschrokken hoe we door slimme montagetechnieken (dus nog niet eens door beeldmanipulatie!) gemanipuleerd worden.

We probeerden eigenlijk een beetje in Marten’s schoenen te gaan staan en te bedenken wat hem zou overtuigen. Voor de een was het zien van een filmpje al meer dan voldoende bewijs, maar voor de ander was dat bij lange na niet voldoende. Je weet ten eerste al niet of degene die claimt te zijn genezen überhaupt wel blind was.

Iemand gooide daarop het verhaal in de groep wat hij op internet had gelezen van gedesillusioneerde Jomanda bezoekers. De hele zaal stond op z’n kop toen een man uit zijn rolstoel wandelde. In de euforie kocht het stel een DVD van een eerdere ‘healing’, en toen ze die de volgende dag bekeken, bleek diezelfde man uit zijn rolstoel weg te wandelen. De man heeft het onderzocht en kwam tot de conclusie dat deze ‘lamme’ tenminste zeven keer ‘genezen’ was.

Dus inderdaad, een film alleen is niet voldoende bewijs. Maar het kon natuurlijk ook geen kwaad om die filmbeelden op te zoeken. Op internet was echter niets te vinden, maar het zou natuurlijk kunnen dat de beelden nog gepubliceerd moesten worden. Een email naar Ouweneel zou hopelijk meer duidelijkheid verschaffen, dus dat werd ingepland.

Daarnaast leek het ook wel handig om een mail naar Marten zelf te sturen met de vraag wat hem zou overtuigen. Stiekem vonden we het misschien toch wel spannend om te zien of hij zijn ontslag als zendeling in zou moeten dienen en bij van der Steen in de leer zou moeten, maar echt overtuigd dat dat zou gaan gebeuren was op dat moment nog niemand bij ons. Maar als eerste maar eens een mail gestuurd naar Marten. Ondertussen zou ook iedereen zijn best doen om de filmbeelden boven tafel te krijgen.

Het mailtje naar Marten Visser werd heel snel beantwoord. Altijd prettig. Zijn reactie was ook verheugend, want hij was zelf al een onderzoek gestart (zou ik eerst gedaan hebben voor ik zo’n belofte in de openbaarheid had gebracht om mezelf in te dekken) en wachtte op antwoorden uit Birma zelf. Door zijn werk als zendeling heeft hij daar natuurlijk goede contacten en veel ingangen. Zodra de informatie bekend is zou hij verslag doen op zijn website.

Ook gaf hij aan benieuwd te zijn naar de film, maar die zou hij niet direct als bewijs accepteren, omdat die naar zijn verwachting poly-interpretabel zal zijn. Een mening die ik deel. In een reactie een paar minuten later – naar aanleiding van een aanvullende vraag – mailde hij dat we hem aan zijn gedane belofte mochten gaan houden en dat het hem niet zou verbazen als die film helemaal nooit zou komen.

Eén van ons heeft een mail naar Ouweneel gestuurd, of beter nog: het contactformulier op z’n site ingevuld.

Ook zijn reactie kwam heel snel en die plaatsen we vanwege de verbijsterende inhoud maar even letterlijk:

Het zijn stukjes op mobieltjes, meer niet. De mensen waren veel te druk met bidden; die hadden geen tijd om een echte film te maken…

Die filmpjes op mobieltjes zullen vast niet openbaar gemaakt worden, omdat het kostbare herinneringen voor de desbetreffende personen zijn die zij niet als parels voor de zwijnen willen werpen. Je kunt immers met zo’n filmpje nooit ‘bewijzen’ dat er echte genezing heeft plaatsgevonden.
gr., WJO

Tja, een overduidelijke reactie. De filmbeelden zullen dus waarschijnlijk nooit openbaar gemaakt worden en de claim “we hebben het op film” blijkt ietwat hoog van de toren geblazen. Heel jammer, maar dit had ik van een man van het kaliber van Ouweneel echt niet verwacht. Er is de laatste tijd al meer kritiek op hem van verschillende kanten, en eerlijk gezegd kon ik zijn ommezwaai naar de evolutietheorie nooit goed plaatsen, net zoals een artikel in Ellips, waarin hij verklaarde dat de Bijbel duidelijk leert dat de aarde een platte schijf is. Op beide leerstellingen is het nodige af te dingen, naar veler mening zelfs in die mate dat het gewoon niet klopt wat hij zegt.

Bovenstaande is al een paar weken oud voordat er een vervolg komt.

Inmiddels is het Kerst geweest, maar het zal degenen die Marten Visser ook volgen zijn opgevallen dat hij beloofd had met een uitsluitsel te komen voordat hij op 28 december weer teruggaat naar Thailand. Vandaag is er een nieuw artikel op zijn website gekomen, waarin hij de conclusies van zijn onderzoek bekend maakt.

Voor degenen die geen zin hebben dat hele artikel ook te lezen, hieronder staan de schokkende conclusies:
De bewering waar de meeste commotie door is ontstaan is de claim dat er 7 blinden genezen zouden zijn. Om een lang verhaal kort te maken: Dat blijkt niet het geval te zijn. Zoals al eerder opgemerkt, kreeg niemand de geclaimde filmbeelden te zien. En ondanks de claim die een bewijs doet vermoeden verklaarde Ouweneel destijds zelf ook al dat een film eigenlijk geen bewijs is.

De onderzoeksresultaten van Marten Visser bevestigen wat velen inmiddels wel vermoedden: er hebben geen genezingen plaatsgevonden. Sterker nog: de impact van de campagne was zo groot dat een dag na het bezoek van een aantal buitenlanders er al praktisch niet meer over gesproken werd.

Dat is toch opmerkelijk als we in Nederland ‘getuigenissen’ krijgen met als titel ‘Can a nation be changed in one day‘ met als eindconclusie ‘Yes, a nation can be changed in a day!!’ (Overigens is het hele artikel in het Nederlands, dus waarom deze twee zinnen in het Engels moeten is wat vreemd). Als een hele natie in één dag veranderd is, dan moet daar toch tenminste iets over in de media te horen zijn geweest?

Andere misplaatste claims:

 • “Unieke conferentie, waarbij de breedte van de Birmese kerk betrokken is.” In werkelijkheid waren er vrijwel alleen christenen van de Chin-stam;
 • Ouweneel claimt dat het een wonder is dat mensen publiekelijk aan durven geven dat zij Christen zijn geworden, maar in de praktijk is het voor veel mensen niet meer dan een extra god toevoegen aan het pantheon;
 • Ouweneel claimt dat 1159 mensen verteld hebben dat zij een transformatie hebben ondergaan. Lokaal twijfelt men daar nogal aan, omdat het uit meer zal moeten blijken dan het invullen van een briefje;
 • De verhalen over genezen blinden komen alleen uit de mond van betrokken Nederlanders. Geen enkele Birmees heeft er iets over verteld;
 • Ouweneel claimt dat het een wonder is dat het hotel gehuurd kon worden, omdat het eigendom van de overheid is. Echter, als het geld maar rechtstreeks in de zakken van de generaals stroomt, is dat geen enkel probleem voor hen. Er is ook een internationale kerk die hun ruimte al jaren lang van de regering huurt;
 • Ouweneel claimt dat dergelijke samenkomsten uniek zijn, en nog nooit eerder in Birma zijn voorgekomen. Dat is geschiedvervalsing, maar die kan ook op het conto van de lokale gastheren komen, die hun gasten graag het gevoel geven dat zij bijzonder zijn. Uiteraard vooral in het belang van de lokale gastheren zelf 😉
  Zie hier een artikel met meerdere vergelijkbare charismatische bijeenkomsten in Birma.

Bron: Vissers in Isaan – Opwekking in Birma?

De reactie van Ouweneel
En van onze teamleden zal op persoonlijke titel reageren

6 Responses

 1. Tweets that mention Nieuwe posting: Aan de vrucht herkent men de boom #ouweneel #birma #visser #trin #wonder -- Topsy.com schreef:

  […] This post was mentioned on Twitter by Ardjan Logmans and L. Plug, Goldmine Media. Goldmine Media said: Nieuwe posting: Aan de vrucht herkent men de boom http://www.goldminemedia.eu/WP/?p=134 #ouweneel #birma #visser #trin #wonder […]

 2. Mijn persoonlijke reactie op de reactie van Ouweneel. Deze reactie vertegenwoordigt dus expliciet NIET de mening van Goldmine Media als geheel!!

  Ouweneel haalt een paar expliciete punten aan waar ik even kort op wil reageren. Of Marten Visser dat nog doet wachten we maar even af, die zit momenteel in het vliegtuig richting Myanmar, het voormalig Birma.

  Het was duidelijk dat we nog van Marten Visser (MV) zouden horen

  Klopt, want dat had hij ook beloofd.

  T.a.v. van de zeven blinden die genezen zouden zijn: ik heb eenvoudig bericht wat acht (!) mensen ter plekke persoonlijk hebben waargenomen

  Maar waarom komt dan zelfs de met name vermeldde arts niet met een verhaal naar buiten? Dat is dan toch wel heel erg vreemd!

  wát MV’s deels anonieme zegslieden (die wij evenmin kunnen controleren als hij ónze mensen kan controleren) ook mogen zeggen

  Dit is een steek onder de gordel. Ouweneel weet donders goed het dat vanuit veiligheidsoverwegingen niet kan om de bronnen openbaar te maken, dus dit is niet eerlijk van hem! Visser heeft aangeboden de informatie aan de media te overhandigen om hen in staat te stellen om een onafhankelijk onderzoek te doen. Dat aanbod is er van de kant van Ouweneel niet eens geweest! En bovendien vermeld Visser het adres van het blindeninstituut op zijn website zodat iedereen zelf kan gaan controleren!

  Wat de ‘uniekheid’ van de conferentie betreft: het kan zijn dat onze contacten in Birma dit mooier hebben voorgespiegeld dan de zaak in werkelijkheid is

  Geef Visser dan toch gewoon gelijk. Dit is ook weer zo’n halfbakken reactie

  Maar het artikel waarnaar MV verwijst, spreekt van een grote conferentie die maar liefst 22 jaar geleden heeft plaatsgevonden

  Heb geen tijd om het artikel waar naar verwezen wordt helemaal te lezen op dit moment, maar “nooit” is volgens mij iets essentieel anders dan “22 jaar geleden”, dus heeft Visser weer gelijk.

  Uit de sneer van MV’s contactpersoon blijkt voor mij heel duidelijk van wat voor geestelijk gehalte zijn contactpersonen zijn

  Typerende ‘wij-staan-geestelijk-boven-jullie’-houding. Mijn eerste gedachte? Wie staat, ziet toe dat hij niet valle … echt nederig is het in ieder geval niet.
  En over de vermeende sneer: Dat is helemaal geen sneer, maar eenvoudig de vraag of dat alleen blijkt uit het invullen van een papiertje. Een terechte vraag naar mijn idee, want van al die honderden, duizenden verklaringen van transformatie, bekering, en weet ik wat niet meer in Nederland, zou er toch wel een verandering in de samenleving plaats moeten vinden? Of trekken al die bekeerde Christenen zich dan toch terug in hun bunkertje en hebben geen invloed in de samenleving?

  En dat is maar één punt waar MV slecht gelezen heeft

  OK, stel dat dat zo is, waar zijn dan de andere voorbeelden?

  Ook is het vals om te beweren dat wij de suggestie zouden hebben gewekt ‘dat een land in een dag veranderd kan worden, waardoor er een verkeerd beeld van zending ontstaat

  O ja? En wat staat hier dan? Lees ook even de eindconclusie in de laatste regel!

  En dat aan de hand van anonieme bronnen! Ik kan best begrijpen dat de desbetreffende lieden anoniem moeten blijven

  Maar als je dat begrijpt, dan is het toch wel laag om hem daar op aan te vallen?

  Toch wil MV aan de hand van dat soort oncontroleerbare bronnen onze hele reis als een grote leugen voorstellen

  Het wordt vervelend, maar dit is toch echt weer fout. Marten Visser heeft duidelijk aangeboden om alles ter beschikking van de media te stellen, (tekst onder de foto) zodat die alles onafhankelijk kunnen controleren, dus oncontroleerbaar, zoals Ouweneel beweerd, is het verhaal van Marten Visser niet.

  Met Wie ben je aan het strijden als je Gods wonderen hardnekkig wilt ontkennen?

  Maar dat doet Visser helemaal niet. Hij heeft alleen bewijzen gevraagd voor de claim dat 7 blinden zouden zijn genezen. Eigenlijk is het de verantwoording van degene die die claim doet om met die bewijzen te komen. Dat zou een wetenschappelijk onderlegd man als Ouweneel moeten weten! Degene die de claim doen komen echter met geen enkel bewijs, dus het siert Visser dat hij dan vervolgens op onderzoek uitgaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.