Spread the love

De publicatiedatum is ons helaas niet bekend, maar medio vorig jaar heeft de Telegraaf een artikel geplaatst getiteld

Arts onder vuur om gebedsgenezing

Diverse sites doken vol overgave op het onderwerp, en uiteraard was de hele atheïstische goegemeente er als de kippen bij om hun ongefundeerde mening te laten horen. Ongefundeerd, omdat op dat moment nog helemaal niet goed duidelijk was, wat er nu precies wel of niet gebeurd was, met name omdat de ten tonele gevoerde ‘kroongetuige’, Edward Dompeling, er in eerste instantie het zwijgen toe deed, omdat hij de reis als een privé-aangelegenheid beschouwde en dit scheidde van zijn wetenschappelijke werk. Deze scheiding werd uiteraard door de volledige atheïstische goegemeente genegeerd, wat gelijk de vraag opwerpt hoe zij dan ooit een scheiding tussen atheïstische religie en staat tot stand zouden willen brengen, maar dat terzijde.

Op een aantal opmerkingen van de Vereniging tegen kwakzalverij (vtk) wil ik in dit artikel reageren.

Hij zou zich daar (gebedsgenezing – red.) als arts tegen moeten verzetten en dat doet hij niet

Waarom hij dat zou moeten, volgens de vtk, wordt helaas niet duidelijk, dus eigenlijk zouden we dit af kunnen doen als een nogal ongefundeerde opmerking. Later in het artikel wordt wat meer duidelijk door de opmerking

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor gebedsgenezing en daar zou je je als arts niet mee moeten inlaten

En hier komt dan de spreekwoordelijke aap uit de mouw. De vtk is het zoveelste atheïstische bolwerk, wat hun religieuze overtuiging op wil leggen aan anderen. De ‘reden’ die zij aanvoeren werkt namelijk twee kanten op en is bovendien onvolledig. Ten eerste gebruikt woordvoerder, Frits van Dam, waarschijnlijk bewust een verkeerde formulering, want hij gebruikt het woord wetenschap, terwijl hij feitelijk natuurwetenschap bedoelt. Op natuurwetenschappelijk gebied slaat hij echter de plank al volledig mis, omdat zijn redenering, zoals al eerder gezegd, twee kanten op werkt, en het gebruik er van volledig afhankelijk is van de religieuze overtuiging van de persoon die de redenering gebruikt. Frits van Dam gebruikt de redenering dus zoals die in zijn religie past.

Natuurwetenschappelijk is ook nooit aangetoond dat gebedsgenezing niet werkt, dus voorstanders van gebedsgenezing hebben minstens zo veel recht van spreken als van Dam. Naar mijn mening hebben ze zelfs meer recht van spreken, omdat wel duidelijk is dat positieve aandacht een zeer groot effect op de psyche van de mens kan hebben, en dat de natuurlijke genezingskracht van de mens daarmee geactiveerd kan worden. Maar psychologie is ongetwijfeld, volgens de redenering van van Dam geen wetenschap.

Opmerkelijk is ook dat de vtk volgens wikipedia diverse rechtszaken heeft verloren. De agressieve benadering van religieuze tegenstanders is een typisch atheïstisch trekje, maar duidelijk wordt zo wel dat deze benadering niet werkt.

Op diverse sites worden de agressieve uitlatingen van van Dam ook weerlegt. Zo stelt hij dat het gedachtegoed van Moerman tot nul gereduceerd zou zijn, maar de Dr. Moerman vereniging in Nederland had op dat moment nog meer dan 7000 leden, dus het zal wel een persoonlijke droom geweest zijn van waaruit hij deze uitspraak deed. En zo zijn er op internet legio artikelen te vinden waarin zijn uitspraken worden weerlegd.

Zoals op deze site ook in diverse artikelen te vinden is, is ons bekend dat deze kinderen helemaal niet genezen zijn en dat wij de handelswijze van TRIN in deze ook ten zeerste afwijzen. De aanval van Frits van Dam richt zich echter niet op de organisatie TRIN, maar op de arts, en op het moment van publicatie van het artikel in de Telegraaf was helemaal niet bekend hoe de arts hier tegenover stond, vanwege het simpele feit dat deze zijn mond hield op de verklaring na dat het een privéreis betrof. In tegenstelling tot van Dam’s suggestieve betoog, heeft de arts zich dus noch voor noch tegen uitgesproken. Vraag blijft dan waar van Dam’s felle reactie op gebaseerd is.

De enige gerechtvaardigde conclusie lijkt dan te zijn dat die reactie voortkomt vanuit zijn eigen religieuze overtuigingen, want een feitelijke basis ontbrak op dat moment. De arts is mogelijk biddend te zien op foto’s, maar dat zegt niets of een al dan niet kritische houding.

Duidelijk was inmiddels ook dat TRIN de verklaring heeft afgegeven zonder medeweten van de arts, en dat staat bovendien in het betreffende artikel vermeld!

… dat Dompeling in een reisverslag verzeild is geraakt waar hij geen enkele inbreng in had.

Dit is dus een fout van TRIN en kan Dompeling niet aangerekend worden, zoals van Dam wel probeert te doen.

De agressieve houding van van Dam blijkt onder meer uit de volgende passage

We verwachten niet alleen een kritische houding van een arts over zulke praktijken, maar ook verzet.

Mooiste is dat hij zichzelf in één van de laatste zinnen volledig tegenspreekt door te stellen:

Elke arts mag zijn eigen religie beleven. Maar verzet je dan wel tegen de claim dat gebed tot genezing kan leiden. Dat doet hij niet en dat kan niet voor een arts.

Frits van Dam is dus weer niet volledig in zijn bewoordingen. Hij had toe moeten voegen dat de beperking van de vrijheid van religie besloten ligt in zijn eigen atheïstische religie. Iedereen moet zich daar aan onderwerpen. Anders zou hij deze uitspraak namelijk nooit kunnen doen.

Zoals al eerder gezegd kan hij de uitspraak niet op wetenschappelijke basis doen, want er zijn meer argumenten voor gebedsgenezing dan tegen. Buiten de natuurwetenschappelijke wereld zijn voldoende wetenschappelijke aanwijzingen om voorstander te zijn van gebedsgenezing. Deze uitspraak kan hij dus alleen doen vanuit zijn eigen beperkende religie.

Als een arts vanuit zijn religie gelooft in gebedsgenezing, dan kan en mag van Dam hem niet beperken, maar dat probeert hij wel. En ook nog eens op nogal agressieve wijze. Dat is iets wat in een vrije samenleving ontoelaatbaar is!

Het is dus zonder meer ronduit bizar dat een of andere vereniging zich verzet tegen de vrijheid van een medemens. Waar haalt van Dam het lef vandaan om anderen zijn wil op te leggen? Dat is op zijn zachtst gezegd nogal arrogant! En helemaal als het gebaseerd is op allerlei aannames en het ontbreken van feiten, wat zeker op het moment van publicatie het geval was.

Stel dat Dompeling een uitspraak had gedaan over de genezing van de kinderen. Was hij dan als wetenschapper fout geweest?
Ja, dat was hij zeker. Zijn expertise is longen, dus een wetenschappelijke uitspraak over de genezing van blinde kinderen zou op het werkgebied van een oogarts moeten liggen.

En om diezelfde reden is Frits van Dam wetenschappelijk gezien absoluut verkeerd bezig. Zijn expertise is geen gebedsgenezing, sterker nog voorzover wij hebben kunnen nagaan helemaal geen lichamelijke genezing, dus wetenschappelijk gezien is hij nog minder gekwalificeerd om hier een uitspraak over te doen dan Dompeling.

Onze stelling is dat echte wetenschap zich openstelt voor alle mogelijke antwoorden. Pseudowetenschappers als Frits van Dam doen dat niet, zij sluiten op voorhand al een deel van de mogelijke antwoorden uit, en zijn daardoor per definitie meer religieus dan wetenschappelijk bezig.

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets