Spread the love

Wij krijgen weleens commentaar dat we andere mensen niet mogen veroordelen. Soms reageren we daar ook. Wij willen mensen niet veroordelen, maar de Bijbel leert wel duidelijk dat we mensen mogen en soms zelfs moeten beoordelen. Niet om mensen af te wijzen, maar om de werken der duisternis in het licht te brengen.

Wie de profetische sites en de zogenaamde eindtijdpredikers in de christelijke wereld een beetje volgt, stuit soms op heftige eindtijdprofetieën. De verwoesting van Amerika zou op het punt staan plaats te vinden. Een Derde Wereldoorlog kan ieder moment uitbreken. Het totale economische systeem zal in elkaar storten. Weer anderen voorzeggen juist een grote wereldwijde opwekking.

Ik denk bijvoorbeeld aan een website als Xander Nieuws. Soms staan er interessante berichten op, maar de teneur op die site is al jarenlang dat we aan de vooravond staan van de meest verschrikkelijke rampen. Zo’n site veroorzaakt angst en onzekerheid. De opname van de gemeente is er al diverse keren aangekondigd, maar de gemeente van de Here Jezus is nog steeds op deze aarde.

Sommige predikers aarzelen niet hun boodschap over de eindtijd extra spannend en angstaanjagend te maken, door met de feiten te sjoemelen. Dat geeft tegenstanders van het christelijk geloof munitie in handen. Maar ook spotters, die schamper doen over de boodschap van de aanstaande wederkomst van de Here Jezus, zullen zeggen: `Zie je wel, jullie knutselen zelf een angstboodschap in elkaar, waar niets van klopt.’

Kunnen we weten of een profetie van God is of niet van God? Belangrijk is om alle profetieën te toetsen aan het Woord van God (1 Johannes 4:1). Welke G(g)eest ademt een profetie? Is degene die de profetie uitspreekt iemand die met de Here leeft? Kijk naar de vruchten op zijn bediening. Is de profetie tot verheerlijking van de Here Jezus? Het kan je ook helpen te onderkennen of iets van God is, door je af te vragen of je eerbied en ontzag proeft voor God, Die heilig is.

Er is ook een andere kant: Soms krijg ik de indruk dat velen vandaag zo gefocust zijn op hedendaagse profetieën en daarop kicken, dat ze daardoor de honderden profetieën die de Bijbel bevat van minder waarde gaan achten. De beste bescherming tegen dwaalleraars en dwaalleringen is door voor 100 procent gericht te zijn op de Here Jezus. Door Zijn Woord en door de Heilige Geest wil Hij ons leiden, zodat we Zijn weg gaan en de verleidingen van de duisternis scherper leren zien.
Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de verleidingen van de duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeziërs 6).

Deze strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Wat we nodig hebben, is de zalving van de Heilige Zelf (1 Johannes 2:27), Die ons alle dingen zal leren. Hij is immers de waarheid en in Hem is geen enkele leugen. In Zijn Woord waarschuwt de Here Jezus voorverleiders die zullen komen, voor valse profeten en dwaalleraars. `Ontmaskerde werken van de duisternis’ (Efeziërs 5:11). De geschiedenis wijst uit dat zulke mensen vaak goed zijn begonnen, maar op een gegeven moment het geestelijk spoor bijster zijn geraakt. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals zonden, maar ook het in contact komen met bijvoorbeeld occulte geesten, die geleidelijk de `bediening’ van iemand over kunnen nemen.

Ik doe een appèl op alle predikers van het Evangelie. Laten we uitsluitend de waarheid verkondigen en geen verzonnen of gemanipuleerde feiten die onze boodschap moeten versterken. Het Evangelie is er veel te heilig voor om door ons vermengd te worden met de leugen. En wees bereid om gecorrigeerd te worden.
Het mag ons gebed wel zijn: “Here, zet een wacht voor onze lippen, bestuur onze handen als we schrijven, leidt ons, geef ons wijsheid. Dat alles wat we doen, wat we zeggen, wat we schrijven, zal zijn tot Uw eer en tot zegen van velen.” We hoeven niet te vrezen voor de verleidingen die op ons afkomen. Ren niet direct naar deze nieuwe beweging of spreker, of naar die bijzondere happening of kerk, maar `ren’ naar de Here Jezus. Hij wil ons beschermen en toerusten voor de tijd waarin de verleidingen toe zullen nemen. In Zijn kracht zullen we staande kunnen blijven en met Zijn liefde en vrede wil Hij ons vervullen. Ondertussen mogen we vol verwachting uitzien naar de aanstaande wederkomst van de Here Jezus en naar het geestelijke herstel van het Joodse volk. Romeinen 11:16 zegt immers: `En zo zal heel Israël zalig worden.’

DIRK VAN GENDEREN
www.dirkvangenderen.nl
info@dirkvangenderen.nl

Bron: Het Zoeklicht nr. 17 18 augustus 2012

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets