Bijbelblog Archief

genesis

06
apr
Jakob vlucht

Genesis 28

Zoals we in Genesis 27 al zagen, had de stunt van Rebekka en Jakob tot gevolg dat Esau zijn broer(tje) ging haten, dus Jakob moest op de vlucht. Maar eerst roept zijn vader hem nog bij zich. Jakob mag geen meisje uit de Kanaänieten nemen, zoals zijn broer wel gedaan had. In zowel Genesis 26 als 27 hebben we gelezen dat dat een geestelijke kwelling voor zijn ouders was. Isaak stuurt zijn zoon naar Paddan-aram, naar het huis van Betuel, zijn opa van zijn moeders kant. Ook moet hij een vrouw nemen uit de dochters van Laban, zijn oom. (Gen 28:2)

(meer…)

05
apr
Genesis 27

Genesis 27

Jakob steelt weer een zegen. Het gezegde “Eens een dief, altijd een dief” lijkt wel van toepassing, maar Jakob krijgt bij het stelen van deze zegen hulp uit onverwachte hoek!

Izak is oud en zijn ogen laten hem in de steek. Hij weet dat hij niet lang meer heeft, en roept Esau bij zich. Hij wil nog één keer genieten van de heerlijke wildbraad die zijn zoon maakt. En omdat het de oudste zoon is, wil hij hem de “vaderlijke zegen” geven voor hij sterft.

Esau trekt het veld in en gaat op jacht, maar…

Rebekka heeft het gesprek gehoord, en wil dat haar lieveling, Jakob, de zegen krijgt, dus zij verzint een list. Jakob sputtert eerst nog even tegen, maar laat zich uiteindelijk overhalen door zijn moeder en haalt twee geitebokjes (Gen. 27:9, 14) en zijn moeder bereidt de lievelingsmaaltijd van haar man en net zoals Eva Adam verleidde tot zonde, verleidt nu Rebekka haar zoon tot zonde en Jakob steelt weer een zegen die hem eigenlijk niet toekomt.

Omdat Esau een behaarde kerel is, en Jakob een … nerd, mietje, wat verwijfd misschien, zonder haar en zonder eelt op zijn knuisten, maakt Rebekka een soort huid voor Jakob om zijn vader te misleiden. En het werkt! Izaak trapt er in en zegent Jakob. Rebekka gaat zelfs zover dat zij een eventuele vloek op zich wil nemen.

Waarom? Waarom?

Er zijn diverse redenen als we dit hoofdstuk lezen, en uit al die redenen kunnen we lessen trekken.

 1. Jakob is het lievelingetje van Rebekka.
  Het is als ouder dus niet goed om lievelingetjes te hebben. God heeft dat niet, en ook als ouders hoor je alle kinderen op dezelfde manier te behandelen!
 2. Esau is het lievelingetje van Izaak
  Mannen hebben meer respect voor mannen. Voor uiterlijke kracht. Blijkbaar was dat toen dus ook al zo. En daar is ook niets mee, want zonder die echte kerels was de wereld nooit ergens gekomen.
 3. Esau trok zijn eigen plan
  Tegen de wil van zijn ouders in nam hij zich twee Kanaänitische vrouwen. In Gen. 26:35 staat dat dit een geestelijke kwelling voor zijn beide ouders was.
  Blijkbaar is Isaak toch meer in staat daar overheen te stappen dan Rebekka, en dat blijkt ook wel uit vers 46.

Anderzijds is het ook wel logisch. Deze vaderlijke zegen komt erg overeen met het eerstgeboorterecht, en dat had Esau al verspeeld door de eerdere list van zijn broer. Dus wat zou er gebeurd zijn als Esau niet het eerstgeboorterecht had verkregen, maar wel de vaderlijke zegen?

De zegen

Wat houdt de zegen nu eigenlijk in?

Toen antwoordde Isaak en zeide tot Esau: Zie, ik heb hem tot een heerser over u gesteld, en al zijn broederen heb ik hem tot knechten gegeven, en van koren en most heb ik hem voorzien
Gen. 27:37

In feite is dit het eerstgeboorterecht, want de oudste zoon kreeg een dubbele portie van de erfenis, maar ook de leiding over de familie en werd aangesteld tot een soort van stamrechter. Min of meer dus wat ook hierboven staat.

Maar voor Esau ligt een zwaar leven voor hem.

Zie, ver van de vette streken der aarde zal uw woonplaats zijn, en zonder dauw des hemels van boven. Maar van uw zwaard zult gij leven en uw broeder zult gij dienen. En het zal geschieden, wanneer gij u krachtig inspant, dat gij zijn juk van uw hals zult afrukken.
Gen. 27:39, 40

Maar dus wel de belofte dat hij zich uiteindelijk zal ontworstelen aan het juk van zijn broer.

De gevolgen

De gevolgen zijn nogal desastreus voor de familie. Esau gaat zijn broer haten, en Jakob moet vluchten voor de woede van zijn broer. Dit kan natuurlijk nooit Gods bedoeling zijn geweest, maar Hij beweegt toch mee in de domme dingen die mensen doen. God is een God van relatie, niet van scheiding, dus overal waar scheiding ontstaat is een andere macht aan het werk. Vaak is dat gewoon ons vlees.

Rebekka waarschuwt Jakob en stuurt hem naar haar broer Laban, waar Jakob een koekje van eigen deeg zal krijgen. Maar daar zou hij voorlopig veilig moeten zijn voor de woede van zijn broer.

Voor vandaag

Jakob steelt weer een zegen, maar wat lag er aan ten grondslag? Woorden hebben kracht. Dat weten we allemaal. Soms kunnen mensen onbedoeld iets uitspreken wat je je hele leven bijblijft en wat dus ook je hele leven lang invloed houdt. Dat kunnen zowel zegeningen als vervloekingen zijn, maar we moeten dus zorgvuldig met onze woorden om gaan, zeker als het onze kinderen betreft. Dat betekent echter niet dat we ze niet de waarheid mogen zeggen en we hebben ook de plicht om hen te onderwijzen in wat goed en wat kwaad is. Daar hoort straf van tijd tot tijd ook bij, we leven nu eenmaal in een gevallen wereld.

En zelfs een gestolen zegen is een zegen, hoe krom dat voor ons misschien ook lijkt. Laten we echter niet vergeten dat Esau in eerste instantie zelf afstand deed van zijn eerstgeboorterecht (Genesis 25). Onbezonnen? Waarschijnlijk wel. Zonder gevolgen? Zeker niet!

“Bezint eer ge begint”, dus denk na, zelfs als je honger hebt. Zeg niet zomaar iets toe waar je later spijt van zult krijgen. Dat bord linzensoep had hij zonder afstand te doen van zijn eerstgeboorterecht vast ook wel gekregen van zijn broer.

Maar laten we niet vergeten dat Jakob “bedrieger” betekent. Wat een bijzondere naam als grondlegger van Israël… maar hij was er dan ook nog niet, hij moest nog een hele worsteling met God doorstaan voordat hij klaar was om die naam te dragen, en in de tussentijd leerde ook hij nog een paar pittige lessen…

 

 

15
okt
volkenlijst

Genesis 10

Dit hoofdstuk is een wat saaie opsomming van de nakomelingen van Noach. Maar wat mij de laatste tijd opvalt is dat er vrij veel wetenschappelijke publicaties zijn die steeds vaker op gezamenlijke voorouders wijzen. Een interessant artikel in deze is het artikel

All humans may be descended from just TWO people and a catastrophic event almost wiped out ALL species 100,000 years ago, study suggests
Bron: Daily Mail

(meer…)

02
sep
De Zondvloed

Genesis 8

Honderdvijftig dagen lang heersen de wateren over de aarde (Gen. 7:24). Daarna liet God de wateren dalen. Niet ineens. Eerst stopte de regen en de “kolken der waterdiepte”, waarna het water “gestadig”, dus rustig, wegliep.

De “kolken der waterdiepte” is een interessante uitdrukking. Letterlijk vertaald zou daar “bron” staan, dus een plaats waar het water vandaan komt. We weten dat er enorme hoeveelheden water onder de aarde zijn. Denk maar aan ons grondwater. Veel bewoners van Nederland hebben daar last van als het waterpeil te hoog komt en het grondwater de kruipruimte van hun huis binnenkomt.

(meer…)

29
aug
De Zondvloed

Genesis 7

De Zondvloed deel 2. Natuurlijk was de echte zondvloed niet als een theaterstuk in delen opgehakt, maar we houden de menselijke indeling van de Bijbel aan, dus gaat de totale zondvloed uit 4 delen bestaan. Hoofdstuk 6, 7, 8 en een deel van 9 (Gen. 6:5 – Gen. 9:7). Vandaag het vervelendste deel van De Zondvloed: De vernietiging.

(meer…)

28
aug
Ark van Noach

Genesis 6

Genesis 6 wordt in de NBG in twee delen op gesplitst. Die indeling zal ik hier ook aanhouden. Het eerste deel, Het huwelijk der zonen Gods, hoor je eigenlijk niet veel over, maar het is wel de aanleiding tot het tweede deel, De zondvloed, en geeft summier ook wel degelijk interessante informatie. Eigenlijk zou hier, zeker gezien de recente archeologisch ontdekkingen, eens wat vaker over gepreekt moeten worden!

(meer…)

26
aug
geslachtsregister

Genesis 5

Vandaag een ‘lastig’ hoofdstuk. Een geslachtsregister. De meeste mensen vinden dit zo vervelend, dat ze deze hoofdstukken maar overslaan. Zelf doe ik het eerlijk gezegd ook vaak, en ik kan me ook niet herinneren dat ik er ooit een preek over heb gehoord. Dit is één van die “verloren” hoofdstukken van de Bijbel.

(meer…)

26
aug
Kain en Abel

Genesis 4

In Genesis 4:1 en 2 wordt verhaald over de geboorte van Kaïn en Abel. Kaïn was de oudste en Abel de jongere. Omdat hun geboorte zo kort na elkaar beschreven staat denken sommige Bijbeluitleggers dat het om een tweeling zou gaan, maar echt relevant is dat niet.

Anderen menen dat Kaïn en Abel de eerste kinderen zouden zijn, waarbij Kaïn dan de eerstgeborene. In Gen. 3:16 hebben we gisteren echter gezien dat God tegen Eva zei dat Hij de moeite van haar zwangerschap zou vermeerderen en dat zij met smart kinderen zou gaan baren. Als Eva nog nooit zwanger was geweest, zou deze uitspraak zinloos zijn, want ze zou geen idee hebben gehad hoe makkelijk of moeilijk een zwangerschap op dat moment was.

(meer…)

26
aug
Genesis 3 - Trouble in Paradise

Genesis 3

Hoe schrijf je een korte overdenking over een hoofdstuk waar theologen boekenkasten vol hebben geschreven? Ik heb geen idee, maar ik ga een poging wagen.

De subtitel van vandaag is “Trouble in Paradise”, als meest politiek correcte uit een lijstje wat spontaan bij me opkwam, en dat lijkt me de beste omschrijving van de inhoud van het hoofdstuk. De plaats van handeling is de Hof van Eden, een toch best wel paradijselijke omgeving. Thema van het hoofdstuk is ellende, maar zoals ik God ook heb leren kennen: Ook een belofte!

(meer…)

26
aug
Genesis 1 en 2

Genesis 2

Vandaag een hoofdstuk wat volgens sommigen in tegenstrijd is met het vorige hoofdstuk uit de Bijbel: Genesis 2.

Maar lezen Gen. 2:5 dan staat daar iets opmerkelijks. In Genesis 1 wordt blijkbaar niet de hele schepping besproken, want hier staat dat er “nog geen enkel veldgewas op de aarde” was en “er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten”, … “en er was geen mens om de aardbodem te bewerken”.

(meer…)