Nieuws

bob jones

21
nov

Kansas City Prophets

Een groep mensen binnen de Charismatische Beweging die in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw met zeer controversiële uitspraken kwamen. Op internet is een overdaad aan informatie te vinden van de on-Bijbelse zaken omtrent deze zelfbenoemde profeten.
(meer…)

19
nov

Emma (engel)

In het boek schrijft Andrew Strom een kort stukje over de engel Emma. Het is een deel uit het boek van Todd Bentley.

Emma, engel van het profetische
Laat me nu vertellen over een ervaring met Emma, een engel. Bob Jones heeft me al twee keer naar deze engel, die in 1980 in Kansas City was, gevraagd: “Todd, heb jij de engel Emma wel eens gezien?” Hij vroeg me dat op een manier alsof hij verwachtte dat deze engel bij mij zou verschijnen. Verrast zei ik: ”Bob, wie is Emma?” Hij vertelde me dat Emma de engel was die had geholpen met de geboorte en start van de hele profetische beweging in Kansas City in de jaren 80. Ze was een moederfiguur als engel die hielp met de verzorging van het profetische toen het uitbrak. Binnen een paar weken nadat Bob me over Emma had gevraagd, gebeurde het volgende toen ik in een dienst in Beulah, North Dakota was:
“Midden onder de dienst, terwijl ik met Ivan en iemand anders in gesprek was, wandelde Emma naar binnen. Terwijl ik met open ogen naar de engel staarde zei de Heer: ”Dit is Emma”. Ik maak geen grapje. Ze zweefde een paar centimeter boven de vloer. Het was net Kathryn Kuhlman in die oude video’s toen ze een witte jurk droeg en het net leek alsof ze over het podium zweefde. Emma zag er mooi en jong uit, een jaar of 22, maar ze was tegelijkertijd oud. Het scheen dat ze de wijsheid, deugd en sierlijkheid van Spreuken 31 op haar leven had. Ze gleed de ruimte binnen, terwijl ze schitterend licht en kleuren uitstraalde. Emma droeg tassen en begon daar goud uit te halen. Terwijl zij door het gangpad liep begon ze goudstof op mensen te leggen… Binnen drie weken na deze verschijning heeft de kerk me de grootste collecte, die ik tot dat punt in mijn bediening had gekregen, gegeven. Duizenden dollars! Duizenden! … Tijdens de verschijning werd de vrouw van de pastor (het was een kerk van de Assemblies of God) helemaal totaal dronken van de Heilige Geest, ze begon blaffend als een hond rond te rennen, of te kakelen als een kip toen een krachtige profetische geest op haar kwam. Nadat deze profetische zalving over haar kwam begon ze telefoonnummers van onbekenden door te krijgen en belde ze op en profeteerde over hen … Toen begonnen er engelen in de kerk te komen” [‘Angelic hosts’ door Todd Bentley]

Ook Lee Grady van Charisma Magazine USA schrijft over deze engel, maar zet nogal wat vraagtekens bij Emma:

Ik ben bang dat er op subtiele wijze een andere boodschap wordt gepredikt in Lakeland – een boodschap die ‘cult-watchers’ zullen omschrijven als geestelijke namaak. Bentley is één van verschillende charismatische predikers die in de afgelopen jaren de nadruk op engelen hebben gelegd. Hij heeft gepreekt over engelen die financiële doorbraken of openbaringen geven en hij verwijst soms naar een engel genaamd Emma die een rol zou hebben gespeeld in de start van de profetische beweging in Kansas City in de jaren ’80. Bentley beschrijft Emma als een vrouw in glooiende witte jurk die een paar centimeter boven de grond zweeft…

En in een latere uitgave doet hij dat weer:

Bijbelse richtlijnen over engelen. Sommige mensen in het profetische kamp spreken over regelmatige bezoeken aan de hemel, ‘derde hemel openbaringen’, en lange gesprekken met engelen die namen gebruiken als Emma, Promise en Wind of Change. Zijn dit inderdaad geesten die door God gestuurd zijn, of zijn het vertegenwoordigers van vals licht?

 

Maar wie of wat is deze engel nu feitelijk?

Diverse websites bieden nogal wat informatie over een engel die bekend staat onder de naam Emma:

Emma is bekend onder de namen Emma-o, of Emma-hoo (en in het Sanscriet: Ymma). Onder de naam Emma o komt ze voor in de ‘Satanic bible’, het boek dat allerhande satanische rituelen bevat. In Japan is Emma bekend als de overste der hel, die oordeelt over de zielen. Emma komt voort uit het Boeddhistische Taoïsme en Shintoïsme. In de bijbel komt de engel Emma niet voor. Het lijkt er ‘verdacht’ veel op dat het hier gaat om een gevallen engel, oftewel een dienaar van de duivel.

De Encyclopedia Mythica legt uit dat het gaat om de Japanse Boeddhistische god van de onderwereld (hel) die in Yellow Springs onder de aarde zou wonen in een groot kasteel bedekt met goud en zilver, parels en andere juwelen. Dit geeft gelijk een opmerkelijke overeenkomst met de verschijnselen van goudstof en het vallen van juwelen wat in sommige gemeenten plaatsvindt.

Een artikel op Wikipedia is het uitgebreidst en leert dat deze engel ook voorkomt in het hindoeïsme, Iraanse en Chinese, Koreaanse en Japanse mythologie, en in het Tibetaans boeddhisme, maar zelfs in de westerse cultuur.

Bronnen:

In de verdrukking
YouTube
Encyclopedia Mythica
Wikipedia

15
nov

Two transcripts Bob Jones and Todd Bentley May 13, 2008


This is a transcript from the Lakeland “revival” on Tuesday night, May 13, 2008: Todd, Bob Jones and others:

At the end of this one is another transcript from a lady on InJesus.
My comments follow:

Tuesday, May 13, 2008 started watching 5:44 pm PST

…. Just TAKE A LITTLE DRINK …. Like this ( he sips in air) … just like that….drink it in; thank you lord; I will try now to get thru one more announcement….laughter breaks out on stage behind him. I’m drunk; laughter brfeaks thru crowd; this man saying, thank you Lord …. Ahhh….. I heard a comedian say one time, I like this job because I get to drink on the job, but he didn’t try this job…I get to drink on this job … I drink the new wine …. Sheekah ….

Now TODD speaks 6:04 pm pst:

— God told me this anointing was very CONTAGIOUS and we are to give it away to the world; leaders are to take this back to their nations and the anointing would be very transferable;

— It’s hard to give announcements with such an anointing; look at Dsvid Tea is now down on the floor; ( Bentley now laughing)… “ho” he yells; aren’t WE ARE HERE FOR THE ANOINTING; we have no agenda; we’re flowing in the H.Ghost, we just want jesus; we want the anointing…now laughing and shaking head”” he yells.

— 6:11 pm pst… todd shaking head; it is just awesome/ lord zap them in their homes; wreck them in their homes; let them be undone in their homes; tonight is a historic night;

6:13 pm pst;….i’ll read to you from Ez 3 what the lord will do tonight; son of man, eat the scroll and go speak to house of Israel ……. And lord said, fill your belly, eat this scroll….in my mouth like honey . ….. speak to house Israel and speak my words to them;
Tonight we will eat HONEY SCROLL; what is honey scroll? It is great commissioning; until you eat, you cannot go; sweet in his mouth, bitter in his stomach; ………… And I heard Lord say tongith is HONEY SCROLL ;

–Holy Spiirt bringing honey scroll; don’t try to figurel out with your head; I’ve had supernatural encounters with lord and COULDN’T FIGURE IT OUT but knew I was recv’g from the spirit; which doesn’t mean we don’t discern or test, but tonight is spiritual impartation;

— Bobby Connor, called and said Bob jones and I are ready to come down to Fl, and I said, I’ve asked and asked bob to come … and bob said not til god says to come; and I PRAYED FOR ANGEL OF THE LORD TO SPEAK TO YOU bob; and bob said, I’d like to come around June 22 thru July 22 causes that is when glory will show up in its fullness;

— 6:24pm PST … 0N April 3rd, I had angelic encounter and I saw this is the one thing, people hate … when I talk about the Angel …. People say ‘don’t talk about the angel’ but I’m telling you, right now, to deny prophetic destiny and what you’ve rec’d from lord is to turn from lord; I could not stand before lord, and say I saw the angel of lord, if I did not see it; god would strike me down; but I saw the the angel of the lord a HEALING ANGEL; april 3rd, I knew what it meant; angel said, as confirmation, call bob on phone right now, but bob doesn’t answser his phone, but bob answered, and bob said ANGEL “WINDS OF CHANGE” visited you this morning, and todd said yes; todd said we need to talk about what is “up” for the angel visited me;

Now BOBBY CONNORS talks: and lord said, this is a night we can eat the HIDDEN MANNA …. Rev 2;17 jesus said hidden manna, god will reveal lhidden secrets and mystic mysteries; god will reveal; god is turning a page tonight; revealing new things; a new level is happening tonight; as high as we are willing to go; god is beckoning us; as moses said, lord show me your glory, and that is how high we will go. So the hidden manna, matt 13:16 a time is now, we can see things and hear and receive things prior generations couldn’t; many long to see and hear what you see/hear, unto you it has been granted (Matt 13:17);YOU CAN CATCH THE ANOINTING not how loud you scream, but how you get into him;

Trevor Baker up on stage from UK at Todd’s request; I heard god, take this fire back to UK; it exploded in my back; these words changed everything I was doing;… this really is transferable;

TODD: bob jones is here now, for trevor;

Bobby connor and jones lay hands yell “:FIRE” more lord , more lord,… trevor on floor, rocking back and forth …. Shaking and yelling; crowd now yelling. Fire come, fire come, fire come to englahd, uk Ireland, wales, Scotland in name of jesus; fire come, fire come;

.
TODD, this is transferable; it’s going to the UK right now; nows not a time to be sitting down; CATCH THE ANOINTING IN THE AIR; it will fall on you;
TREVOR still running thru crowd laying hands…everyone falling everywhere;

.
648 pm pst …
TODD: there is a strong prophetic anointing tongith; you have to CATCH IT in the atmosphere;

.
Now BOB JONES 7:06 pm pst; The Lord is saying, what do I require of them, so they may draw close to ME ; for I’ve come close to them; I’ve brought the golden earing to pierce your ear so you’ll be a love slave to me; for love slave will be closest to me you see, ….

and I’ll put the gold earing in your ear; and then testing will begin, for you will have to obey what you hear; this is what you’ve been wanting , you’ve been wanting to hear frm me; those who are my servants, sometimes they will heal, deliver, but they will always be in my will; so do many different things; for my son did many different things in his day; and now i’m raising sons and daughters that look like Him as relationship increases between me and thee;

.
BOB JONES: I brought a 100 yr prophecy ;
yr 2000 will reveal the glory of God; wait for next 2 yrs, you haven’t seen anything;
2010 will reveal faith OF god; not faith IN god; OF god; you’ll proclaim it, if you have the earing in;
2020’s the REST of God; god will work his work thru you;
2030’s the FAMILY of God;
2040 Kingdom of God;
2050 Sons and Daughter of God; CHURCH WILL NOT BE DEFEATED BUT will look like Christ; make long range plans;
LORD is looking for Joshua generation, people over 50 yrs old, get vision of serving god; Joshua was 85 yrs old and lived longer;; lord after peole with long range vision; …..

I’ll tell you about the glory, demons will scream when you walk in restaurant, and they’ll leave; people will say, depression just left me in grocery store when you came around me; you WON;T HAVE TO WITNESS;
people will come lookg for you; god’s jubilee…people come to YOU because you hav answer; ( its now 7;23 pm pst.)

— Another word came to me 15 yrs ago, when the Canadian Dollar is equal to American dollar revival would come; to be the greatest show on earth would begin, a 3 ring circus and I would live to see it; 1 ring, praise; center ring, proclamation;

In Zech, amplified, 1: last 2 verses, says, holy terrors to terrorize kingdom of darkness; ….. crowd yells …… holy terrors will take powers away ; and the angel in this Zechariah …. I think the ANGELS YOU ARE SEEING ARE UNCREATED in Zechariah; So I think you should have visitations, and purpose of senior prophets is to get you to understand what you are hearing; if you are born again, you hear his voice; don’t contribute it to your mind; interpret what you hear, then you’ll know how to respond, hear and obey; we are getting ready for greatest showing on earth …. Greater than jesus on earth…because thousands of you look just like him; you’ll put enemy to flight; ask for the nations; so I’ve seen great revivals, that die in 2 – 3 dys, but this isn’t dying; we imparted it from Canada to start with …. Laughs, … now lets start exporting it;

TODD: this is like big fire …. Lets export it;

BOB: And an angel appeared to me, told me to get paul keith (here tomorrow) and ken maddock, bobby Connors … HEALING ANGEL, called winds of change appeared to me …. Do you (crowd) believe in angels? …. Yes? ….. well, I saw winds of change said, extreme weather patterns in every form; winds shutting down entire towns from north west; so TODD you are from north west, you need to shut down towns;

— And 3 powerful angels are here; emma, means healing and another called grace; winds of change.

TODD the winds been blowing, bob; people out of wheelchairs;

BOB: so I RELEASED MY ANGELS TO HIM …….this man of Canada asked for my angels ; this wind of change is most powerful …. Except for the arch angels, this ‘winds of change’, this is the most powerful angel. …. To blow away stupor, fog; get glory of god on you. So faith of god will work thru you. It’s not that hard to understand;

— this 3 ring circus that has begun here, has lots of intercession behind it;

TODD: so 3 ring circus is praise, proclamation and intercession.

BOB: yup. These 3 work together; keep that intercession; get active there; praise is like enema to clean you out. You can join witgh h.spirit and become one with h.spirit.

— TODD: so we’ve had revival? Now this is maturity? Glory? A PORTAL OPEN THAT WILL NEVER BE CLOSED ??

BOB: right; this will never quit; the church is changing; winds of change.
As I watch you, you VIBRATE. You know there are 2 PORTALS, clock wise and counter clock wise …. When you VIBRATE you close demonic vibration …. Counter clock wise vibration is demonic. The VIBRATION IS HEALING. Does it seems peculiar? (He waves his hands ….. I’m realeaseing it to you);

.
BONNIE JONES; bill Johnson, arnott’s, randy clark, Heidi baker, in Hawaii called, bob talking with them, bob told them about 3rd wave coming, such a huge wave, and as speaking, randy clark said tsunami like wave came out of ocean at that same time

TODD: Che said, 3rd wave, tsunaimi wave like came and nearly splashed all of them laying on the grass

BOB: and the 3rd wave is commitment.

TODD: How many ready for this 3rd wave that doesn’t stop. A PORTAL god will open, this wind blow wherever it wishes, to bring us to maturity. Can we pray for this impartation bob.

BOB: just take deep breath. Now make commitment. It will cost you everything so surrender everything. He’ll take care of everything. To do his pleasure; it’s time for great harvest beginning; let this wave flow over them, for if it has cleaned them up to their waist, their base nature is being destroyed so their spiritual nature can come forth; so they can move in the spirit and in obedience. To hear and obey, there is no other way. Let it now begin in everyone. And a commitment, in jesus name. so the father can be glorified on the earth……. (People shaking in the audience …. Some jumping….. tv scans the crowd 7:52 pm pst)

— BOB: Now I see water pots, filled with the spirit you are water pots; being prepared for the wedding, filled with the very best wine; the joy of the lord; 7:53 pm pst;

TODD: june 22 – july 22 god said glory would fall?

BOB: yes, but this is preparation for that abiding glory. he WANTS to co-habitate with you; don’t worry about the enemy; god kicks him out; god puts him to shame; and god calling his children to kick instead of being kicked; be a terror, instead of being terrorized; so he wants to talk to his family; he;s been waiting long time; and shouts of his children; are covering his throne; and gets ready for shouts of god on scale you’ve never heard before. (MY NOTE: God already DOES live IN us; we ARE His family, thru the Blood; why should God be waiting!)

.
— BOB: and you won’t need a smoke machine, because god is going to show up. The glory of papa. I was told to call him papa. That means I am close to him.

TODD: let’s pray right now….last tv moment. Pray for multiplication for this. Touch your computer screen. There is a glory here and a prophetic word. In the wind is the vibration, the windo of change. And in the wind is the healing of god. Just ASK GOD FOR THE VIBRATION NOW. And bob jones will impart the vibration right now. (Todd head shaking) …. How many want this change? Bob jones is seer, prophet. You have to hear with your spirit. There is a PORTAL here that will never close. Thank you lord. We release it tongith in name of Jesus.

Tomorrow bobby Connors preaching at ignited church. Good night to tv audience. Bob jones and bobby Connors here tomorrow night …… god tv shut down at that word ….. 8:01 pm pst esday, May 13, 2008 started watching 5:44 pm PST

DAVID (David T, or TEE, or TEA??) speaking:
— I feel a lot of angelic activity up here tonight; some critics say, ‘well I don’t like them talking about angels, ‘ well you better cut out the pages of your bible then, because the bible is full of it.’ Man, I feel DRUNK; (he’s Saying “sheekah” …. like speaking in a tongue)

…. Just TAKE A LITTLE DRINK …. Like this ( he sips in air) … just like that….drink it in; thank you lord; I will try now to get thru one more announcement….laughter breaks out on stage behind him. I’m drunk; laughter brfeaks thru crowd; this man saying, thank you Lord …. Ahhh….. I heard a comedian say one time, I like this job because I get to drink on the job, but he didn’t try this job…I get to drink on this job … I drink the new wine …. Sheekah ….
End of Transcript
http://www.revivalschool.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9895&postdays=0&postorder=asc&start=0

Here is anther transcript from Sandy Warner, on her InJesus website. This transcript is Todd and Bob Jones only:

http://www.injesus.com/index.php?module=message&task=view&MID=SB007EMB&GroupID=EB005Z4Z