Nieuws

dwaalleer

09
dec

Nieuwe Wijn (New Wine)

Geheel in de lijn van de moderne tijd wordt ook in Nederland vaker de Engelse term gebruikt. Het is een beweging die in de jaren 70 van de vorige eeuw begon nieuwe charismatische beweging die “New Wine in New Winskins” werd genoemd.

Basis van de beweging was de lering dat de kerk een nieuwe zalving zou moeten ontvangen die kerken zou veranderen doordat hij oude overtuigingen en tradities zou overschaduwen. Deze beweging leerde dat oude waarden zwakke waarden waren en dat de nieuwe zalving kerken dichter bij God zou brengen. Ook claimden zij dat gezalfde “profeten” en “apostelen” de beweging zouden leiden en doorlopend profetieën zouden geven over wat God zou gaan doen.
Kenmerkend is dat de leiders steeds grote opwekkingen profeteren, die altijd in de toekomst worden geplaatst. Soms gaat men zelfs zover dat geclaimd wordt dat de opwekking zo groot zal zijn dat de hele wereld tot geloof in Jezus komt.

De leer is gebaseerd op het Bijbelgedeelte uit Lucas 5:30-39

30 De farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ 31 Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; 32 ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

33 Ze zeiden tegen hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van u eten en drinken maar.’ 34 Jezus zei: ‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? 35 Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ 36 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. 37 En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. 38 Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. 39 Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!”’
Bron

Maar wat bedoelde Jezus met Zijn parabel over de nieuwe wijn? We moeten de hele context lezen en dan ga je zien dat Hij het over het Oude en Nieuwe Verbond had. De nieuwe wijn is daarbij het Nieuwe Verbond, maar Jezus leert nergens dat er sprake moet zijn van een constante vernieuwing. De Heilige Geest is het onderpand van het Nieuwe Verbond.

Deze site geeft veel voorbeelden van de effecten van deze leer in de praktijk.