Nieuws

kundalini

21
mrt

Mystiek als vermeende weg tot Godservaringen 4

4. Een christen beleeft van alles 

Hieronder volgen een aantal ervaringen die een christen volgens de bijbel kan hebben Ik heb het bewust over ervaringen en niet over gevoelens. Ervaring is ruimer dan gevoelens. In willekeurige volgorde heb ik hieronder enkele dingen vermeld.

(meer…)

19
mrt

Mystiek als vermeende weg tot Godservaringen 3

3. Een christen moet niet op zijn gevoel leven 

Het algemene principe staat onder meer in 2 Kor. 5:7 “want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen.” Hier wordt aanschouwen tegenover geloof gesteld. Aanschouwen, betekent zien, het staat voor de zintuigen waarmee we dingen ervaren. Als christenen behoren wij echter niet door “ervaren” te wandelen maar door het geloof in de door God in de bijbel geopenbaarde feiten. Een christen leeft door het geloof. Het geloof in Gods woord, de feiten die daar staan, de beloften die daar worden gegeven. Daar steunt hij op, daar laat hij zich door leiden.

Gevoel op zich is niet verkeerd. Het is waardevol, het hoort bij ons menszijn, zo heeft God ons gemaakt. Gods Geest geeft ook allerlei gevoelens b.v. blijdschap (Gal. 5:22). We kunnen echter niet op ons gevoel steunen en ons daar door laten leiden omdat het gevoel onbetrouwbaar is. Het gevoel wordt niet alleen door de Geest van God beïnvloed maar ook door allerlei andere zaken, zoals b.v. de toestand van ons lichaam.

Het gevoel bedriegt ons vaak. Het gevoel zegt dan iets anders als de waarheid. Het gevoel zegt dan iets anders als het woord van God. Zo staat b.v. in de bijbel dat de Here God ons geenszins, dat wil zeggen in geen enkel geval, zal begeven of verlaten. “want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten” (Hebr. 13:5,6). Toch kunnen we ons verlaten voelen, vooral in tijden van beproeving. God lijkt ver weg, alles zit tegen, enzovoorts. De waarheid is dat we ons wel verlaten kunnen voelen maar dat we nooit verlaten kunnen zijn. In dit geval is het gevoel van verlatenheid een leugen, want het is in strijd met Gods woord. Je moet dan tegen dat gevoel in gaan, er in geloof weerstand aan bieden. Bijvoorbeeld door te bidden: “Ik dank U dat U mij nooit zult begeven en verlaten. Ik verwerp die gevoelens en gedachten die zeggen dat U me verlaten hebt. Het zijn leugens. Ik geloof wat uw woord zegt.” Zo moeten we het schild van het geloof ter hand nemen (Efeze 6:16) door in geloof vast te houden aan het woord van God, desnoods tegen ons gevoel, onze gedachten en “ervaringen” in.

We moeten weerstand bieden aan onware, leugenachtige, gevoelens en gedachten. Een treffende illustratie van hoe dat in de praktijk te doen, geeft de Indiase evangelist Bakth Singh. In één van zijn boeken vertelt hij hoe hij in het noorden van India, onder grote ontberingen en vaak alleen, het evangelie aan het uitdragen was in een zeer vijandige omgeving. Een gevoel van ontmoediging overviel hem daarbij geregeld. Hij liet zich daar echter niet door meeslepen. Hij ging er door geloof tegen in. In die situatie ging hij, zo vertelt hij, op zijn knieën en bad: “Here ik dank U dat U nog steeds dezelfde bent en dat uw beloften nog steeds dezelfde zijn.”

Eén van de eerste lessen die we als christen moeten leren is dat we niet op ons gevoel moeten leven. Zolang we op ons gevoel leven zullen we niet of nauwelijks geestelijk groeien. Dan is er ook geen geestelijk ruggegraat als het moeilijk wordt, als er strijd komt, als beproeving komt. Het gevoel gaat op en neer en als we op gevoel leven dan zullen we ook op en neer gaan.

Vele, vooral jonge christenen, leven onbewust vanuit de idee: “Als ik het niet voel dan is het niet waar. Als ik het niet voel dan heb ik het niet meer.” Waar baseren we b.v. de zekerheid dat we door God geliefd zijn op? Doen we dat op het voelen, het ervaren, van die liefde, of rust die zekerheid op het onveranderlijk woord van God? Bij velen is het zo dat ze het alleen kunnen ‘geloven’ als ze het ervaren, als ze het voelen “diep in hun binnenste.” Daarom willen ze het steeds voelen en als ze het niet voelen zijn ze van streek. De oorzaak van deze houding is in feite ongeloof of kleingeloof. Men heeft niet genoeg aan de verzekeringen uit Gods woord, die in het geloof aanvaard moeten worden. Men wil het ervaren in plaats van het te geloven. In plaats van in geloof te gaan staan op de in de bijbel vermelde feiten en beloften. Het komt er op neer dat niet meer geloof, maar ervaren, het principe is van waaruit men leeft.

Hoe weet ik dat God mij liefheeft? Is dat omdat ik zijn liefde voel stromen, diep in mijn binnenste? Het juiste en bijbelse antwoord is treffend geformuleerd in een bekend Engels kinderliedje dat als volgt luidt: “Jesus loves me this I know, for the bible tells me so.” Ik weet dat Jezus van me houdt want dat staat in de bijbel. Dat Jezus van mij houdt is daarom een feit. En of ik dat op dit moment nu wel of niet voel of ervaar verandert niets aan de waarheid van dat feit. “Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Zoals Gods woord het zegt zo is het. Dat is het uitgangspunt. Gelukkig doet de Here God ons ook vaak zijn liefde op allerlei wijzen ervaren, maar dat is niet de grond voor onze zekerheid geliefd te zijn.

God heeft zijn liefde jegens ons bewezen. En als iets bewezen is dan kunnen en mogen we daar niet meer aan twijfelen. “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Rom. 5:8). De Here Jezus had zoveel voor ons over dat Hij voor ons de moeilijke weg van het kruis is gegaan. En dat nog wel terwijl we het helemaal niet verdienden of het waard waren. Onverdiende goedheid, genade, onbegrijpelijke liefde. Hoe kunnen we in het licht van dit vaststaande feit ooit twijfelen aan Gods liefde jegens ons? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Een ieder die wandeltochten heeft gemaakt weet uit ervaring dat het heel prettig is om onder begeleiding van een muziekcorps te marcheren. Zonder begeleiding van de muziek gaat het zwaarder. Toch moet je ook dan, zonder de muziek, blijven marcheren, wil je het doel, dat is de eindstreep, halen. Zo is het ook in het geestelijk leven. Als God gevoel geeft (als God je b.v. zijn liefde in je gevoel doet ervaren, diepe gemeenschap met Hem, vreugde) dan is het veel makkelijker marcheren, maar ook zonder de muziek, zonder dat gevoel, moeten we blijven marcheren en God gehoorzamen.


Zoals we gister zagen is God niet tegen gevoel, maar is gevoel wel misleiding. Opmerkelijk is dat dit door veel christenen erkent wordt, zeker degenen die al wat langer christen zijn, maar tegelijkertijd loopt men massaal achter alles aan waar het label ‘God’ op geplakt wordt, en worden beoordelingsvermogen en denkvermogen uitgeschakeld en gelooft men iedereen die zegt dat hij een woord van God heeft op zijn/haar woord.

Gevoel is feitelijk een vorm van aanschouwen en de Bijbel leert dat wij in geloof wandelen en niet in aanschouwen. Ons gevoel mag dus nooit maatgevend zijn voor ons geloof of onze geloofservaringen. Sterker nog, ik ken verhalen van christenen die stellen dat ze iets gezien hebben en dat het daarom wel van God moet zijn, maar volledig voorbij gaan zaken als optische illusie en de werking van de eigen hersenen.

Een paar bekende optische illusies:
Groene stippen:

Groene stippen
Kijk naar het zwarte kruisje in het midden van de animatie. Het lijkt nu alsof de roze stippen terwijl ze verdwijnen en verschijnen groen worden.

Van maat veranderend kader:

Groter kader
Kijk naar de grijze stip in het midden. Het lijkt alsof het middelste kader groter en kleiner wordt.

Onmogelijke kubus:

Onmogelijke kubus
De kubus in bovenstaande afbeelding is onmogelijk, of toch niet?

Alle voorbeelden komen van luek.nl, waar nog veel meer voorbeelden te vinden zijn.

De laatste afbeelding lijkt overigens letterlijk uit het werk van M.C. Escher te komen, die beroemd werd door zijn onmogelijke tekeningen.

De gemene deler van al deze optische illusies is dat zij allemaal gebruik maken van de natuurlijke werking van onze hersenen. De conclusie: Niet alles wat we zien is ook betrouwbaar.

Vlak na de enthousiaste berichten over het zien van een zogenaamde ‘glory cloud’ bij samenkomsten van de charismatische kerk “Bethel Church” uit Redding in de VS heb ik de volgende foto van een enorme gouden wolk geplaatst:

Gouden wolk
Glory cloud?

Dit zou makkelijk door kunnen gaan voor een glory cloud, al dan niet vermeng met een wolk van goudstof waar in het verleden ook enthousiaste verhalen de ronde over deden.

De verklaring van deze wolk is echter veel natuurlijker: Hij is het gevolg van een rookkanon en belichting tijdens een concert. U ziet dat de gekozen lichtkleur voor een verbazingwekkend gouden effect kan zorgen. Meng via het rookkanon wat glitters, en het effect is helemaal compleet.

Als we de zalen bekijken waar dergelijke verschijnselen zich voordoen en als ‘van God’ worden verkondigt, dan zijn alle zalen die ik heb kunnen bekijken, zalen met voldoende mogelijkheden voor het verstoppen van effectapparatuur waarmee dergelijke effecten eenvoudig opgeroepen kunnen worden.

17
mrt

Mystiek als vermeende weg tot Godservaringen 2

2. Ervaringen zijn het gevolg van geloof en gehoorzaamheid 

De bijbel is niet tegen gevoel en ervaringen. Volgens de bijbel zijn ervaringen echter geen doel op zich. Echte bijbelse ervaringen zijn het gevolg van geloof en gehoorzaamheid. Als een christen zich richt op geloof en gehoorzaamheid dan volgen de ervaringen vanzelf.

(meer…)

15
mrt

Mystiek als vermeende weg tot Godservaringen 1

1. Gericht op geloof en gehoorzaamheid, niet op gevoel en ervaring 

De bijbel roept de christenen telkens op tot geloof en gehoorzaamheid. Daar ligt de nadruk op. De nadruk ligt niet op gevoel of het zoeken van gevoelservaringen.

Bron

(meer…)

10
dec

Toronto blessing

Volgens velen het begin van alle ellende. De Toronto Blessing barstte begin jaren ’90 los in de Toronto Airport Christian Fellowship (TACF), een naam die aan deze kerk gegeven werd nadat zij uit de Vineyard beweging waren gezet vanwege aanhoudende ongehoorzaamheid. Zij lieten allerlei vreemde manifestaties toe, en daar was volgens de leiders van de Vineyard beweging geen Bijbelse onderbouwing voor te geven.

Randy Clark, door Todd Bentley later een “firestarter” genoemd, introduceerde de ‘blessing’ van Rodney Howard-Browe in de Toronto Airport Vineyard Church waar John Arnott, iemand die nog steeds een grote rol speelt in de charismatische- c.q. profetische beweging, voorganger was.

De Toronto Blessing werd in Nederland geïntroduceerd door Jeugd met een Opdracht leiders Bart Doornweerd en Warren Lancaster door in 1994 John Arnott naar Nederland te halen. Na afloop van de samenkomst in Zwolle boden zij in een open brief hun excuses aan; ze hadden geen verdeeldheid willen veroorzaken. Het kwaad was echter geschiedt en een periode van kerkscheuringen en verdeeldheid volgde.

De manifestaties die bij de Toronto Blessing werden geïntroduceerd in het Christendom, zien we vandaag de dag in dezelfde of zelfs extemere vorm terug in de charismatische- en profetische beweging.

Opmerkelijk is dat ook een nieuwe hype in het christendom uit de TACF is ontsproten: soaken. En net zoals bij de Toronto Blessing, zijn de wortels terug te voeren tot oosterse religies en ontbreekt elke Bijbelse onderbouwing.

De gevolgen van de Toronto Blessing waren desastreus. Vele kerken zijn gescheurd, veel christenen teleurgesteld afgehaakt. Een observatie van Paul Growdy, voormalig pastor van Vineyard in de buurt van Toronto:

Na drie jaar diep betrokken te zijn geweest bij de Toronto blessing, is onze “Vineyard Assembly in Scarborough” (Oost Toronto) zo goed als vernietigd. We hebben elkaar verslonden, met roddel, achterbaksheid, scheiding, sektes, kritiek, etc. Na drie jaar ‘soaken’, bidden voor mensen, schudden, rollebollen, lachen, brullen, bedienen bij TACF in hun gebedsteam, aanbidding leiden bij TACF, preken bij TACF, zo ongeveer leven bij TACF, waren we de meest vleselijke, onvolwassen en misleidde christenen die ik ken. Ik herinner me dat ik in 1997 tegen mijn vriend en voorganger van de “Scarborough Vineyard Church” zei dat we sinds dat de Toronto Blessing is gekomen zo ongeveer in kleine stukjes uit elkaar zijn gevallen. Hij was het met me eens!

De auteur van het boek reageert:

Het klinkt alsof Paul Growdy de lange termijn vruchten van Toronto als niet anders dan “slecht” beschouwd. En ik moet het daar mee eens zijn. In feite geloof dat deze geest de afgelopen 16 jaar een spoor van vernietiging door het Lichaam van Christus heeft getrokken die elk verstand te boven gaat

Alle ‘nieuwe’ charismatische uitingen vinden uiteindelijk hun oorsprong terug in Toronto, wat uiteindelijk teruggrijpt op de Kundalini geest.

Een andere site (Rejoice Now) zegt:

De Toronto beweging is ook vandaag nog steeds actief. Mensen die vanuit het satanisme of uit oosterse godsdiensten tot bekering zijn gekomen reageren ontsteld als ze zien wat er vanuit deze beweging wordt geleerd.

Voor hen is het duidelijk dat er een demonische kracht aan het werk is de zogenaamde Kundalini. Dat staat voor slangenenergie die zich door je lichaam heen manifesteert. Dit is ook wat we vanuit deze beweging zien. Mensen kronkelen draaien en rollen over de grond. Ze zijn totaal de controle over zichzelf kwijt.

Maar welke Geest heeft God ons gegeven?

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Tim.1:7

23
nov

Lakeland Revival

Weinig ‘opwekkingen’ hebben zoveel aandacht in de media gekregen als deze. Het is een ‘opwekking’ die in april 2008 begon toen Todd Bentley werd uitgenodigd bij de Ignited Church in Lakeland, Florida. Deze ‘opwekking’ is op internet onder diverse namen te vinden, waaronder ‘The Great Florida Healing Revival’, ‘Lakeland Outpouring’, ‘Lakeland Outpouring Revival’, en andere creatieve variaties.

(meer…)

14
nov

A Collection of Articles on Kundalini Manifestations – Mirror

Some characteristic Symptoms of Awakened Kundalini

An excerpt from Devatma Shakti (Kundalini): Divine Power by Swami Vishnu Tirtha. This book can be ordered from Spiritual Book Service.

Some characteristic symptoms of the awakened kundalini are here given below from Mahayoga Vijãna, a treatise on the subject in Hindi by Shri Yogãnandji Mahãrãja, the author’s revered guru. They are illustrative and by no means exhaustive:-

 1. When throbbing of mooladhar begins, the whole body shakes, involuntary kumbhak (filling in of the lungs with air) starts beyond control, breath is forcibly exhaled out, without volition deep inhaling and exhaling of breath starts and the body gets uncontrollable, know then that Kundalini has awakened. You then should give up your assertion and sit witnessing what happens.
 2. When Your body begins trembling, hair stands on roots, you laugh or begin to weep without your wishing, your tongue begins to utter deformed sounds, you are filled with fear or see frightening visions, semen passes out, think that the Kundalini Shakti has become active.
 3. When your posture becomes fixed, uddiyan, jalendhar, and moolbandhas come involuntarily, your tongue reverts back or rises up towards the soft palate and the whole body becomes so active that you are unable to sit still, your hands and legs stretch out forcibly, you ought to know that the Divine power of the goddess Kundalini has come into action.
 4. When your posture becomes fixed and sight is attracted toward the middle point of eyebrows, the eyeballs begin to revolve, you get automatic kewal-kumbhak, cessation of breath comes with no effort for inhaling or exhaling and the mind becomes vacant, void of all outward knowledge, understand that Mahãmãyã the first born Shakti, the goddess Kundalini has come into action.
 5. When you feel currents of Prãna rising up your cerebrum within you, automatic repetition of Aum starts and the mind experiences waves after waves of blissful beatitude, think the Universal Mother Kundalini has come into action.
 6. When different kinds of Nãd become audible, in your spinal column you experience vibrations, feeling of bodily existence for the time being is lost, in other words you feel as if there is no body, everything looks vacant, your eyelids become closed and open not in spite of your efforts, electric-like currents seem flowing up and down the nerves and you have convulsions, know that Mahãmãyã Kundalini has come into action.
 7. When with the closing of eyelids your body falls to the ground, or begins to rotate like a grinding stone and breath comes not out, the body squatted on floor crosslegged begins to jump from place to place like a frog, or moves from place to place, or lies down like one dead, hands may not be lifted even if so desired, you feel contraction of nerves, you feel as if your life is passing away, the body undergoes convulsions like a dying fish, know that Yogamaya Kundalini has come into action.
 8. When your mind gets influenced spiritually as if some spirit has taken possession of your body and under that influence different postures of yoga are involuntarily performed, without the least pain or fatigue and you feel increasingly buoyant, and simultaneously strange sort of breathing exercises start, think that the Divine power of Kundalini has come into action.
 9. When no sooner you have sat with eyes closed than in an instant the body begins to show activity of throwing out limbs forcibly, deformed sounds are loudly uttered, your speech begins to utter sounds like those of animals, birds and frogs or of a lion or like those of jackals, dogs, tigers, fear inspiring and not pleasing to hear, understand that the Great Goddess Kundalini has come into action.
 10. When you feel vibrations of prana at different stations inside your body and feel its flow wherever you fix your attention and nerves begin to show easy jerks like jerks of electricity as if passing through them, know that the Goddess Kundalini has come into action.
 11. When all day and night you feel within your body some activity of prana and whenever you concentrate your mind, your body at once begins to shake or begins tossing and your mind remains filled with joy and bliss at all times, even when at call of nature, even during sleep you feel currents of prãna rising up in your sahasrãr and even in dreams you experience Her presence, know that the joy-inspiring Kundalini has come into action.
 12. As soon as you sit for prayers your body begins to shake and in ecstasy of joy you begin to sing hymns in tones of music charming to hear and whose composition and poetry come out involuntarily, your hands giving a rhythmical clapping, and you pronounce languages you know not, but the sound ecstasizes your mind, know that the Goddess of speech, Saraswati, has awakened into action.
 13. When you feel intoxicated without taking any drug, while walking your steps fall majestically or like one drunk and you are unable to do any other work and you like to remain mute and dislike speaking to or hearing others and you feel like one drunk of Divinity, know that your Atma Shakti Kundalini, the power of Self, has come into action.
 14. While walking, when your mind is filled with an impulse to walk faster and your feet begin to move a running, you feel your body light like air and do not feel fatigued even having walked long enough, you feel buoyant and joyful, you are not unhappy even in dreams, you can keep the balance of your mind undisturbed in all ups and downs, and you acquire an inexhaustible energy for work, know that the Brahma Shakti Kundalini has come into action.
 15. When you are in meditation you see visions divine and fall in a dreamy state of mind, have divine smells, see divine figures, feel divine tastes, hear divine sounds and experience divine touch and receive instructions from Gods, then understand that the divine power of Kundalini has come into action.
 16. When you are in meditation, future unfolds its secrets to you or the hidden meaning of scriptures, Vedas and Vedãnta shine in your understanding, all doubts vanish, you acquire an insight into the abstruse meaning of the works on spiritual science even at their first glance, you acquire strange powers of oratory and feel not the need of approaching even Brahma, the creator himself, for knowledge and you acquire self-confidence, understand then that Kundalini the bestower of siddhis (occult powers) has come into action.
 17. When seated for meditation your sight becomes fixed on the mid of eyebrows, your tongue rises up for Khechari, breath stops altogether and mind plunges into the ocean of bliss, shambhavi mudrã operates and you experience the pleasure of savikalpa samãdhi, know that subtle power of Kundalini is in action.
 18. When at morning and evening hours punctually and automatically your body becomes charged with such of the divine influences, and body, mind and prãna become overpowered by Her, know that the Goddess Kundalini is rightly functioning.
14
nov

Yoga and New Trends in Christianity

‘Kneel to yourself. Honour and worship your own being. God dwells within you as You.’ Swami Muktananda, Hindu guru

‘I know that in me, that is in my flesh, dwells no good thing.’ Paul the Apostle

At a New Age fair, where I was helping with a Christian witness, a young man told me that he rejected all religious systems. He said that he was discovering god as a force within himself and so finding harmony with all created things. When I told him that he was in fact following the ancient religious system of Hinduism, he said angrily, ‘I don’t like Christians telling me what to believe,’ and walked off.

This brief conversation highlighted the conflict between the eastern religious world view now being accepted by many people in the West, and the biblical world view now being rejected. According to Biblical Christianity the basic problem of humanity is our sin nature which causes us to break God’s laws and thus separates us from God who is holy. The solution is to invite God into our lives through repentance and faith in the Gospel message: that God was in Christ reconciling the world to Himself through the sacrificial death and resurrection of the Lord Jesus. Before we take this step of faith, God is outside of our lives. After doing this He is inside our lives, dwelling within us by the Holy Spirit.

According to Hinduism the problem of humanity is not a moral one, but one of a lack of knowledge. God already dwells within us, but we do not know this. We have lost contact with our innate divinity through becoming entangled in the material world and being limited by our rational finite minds. The solution is to discover the ‘god within’ through experiencing a higher state of expanded consciousness. It was evident from the huge numbers of young people attending the New Age fair that this idea is far more attractive to many today than the traditional Christian view. New Age devotee Miriam Starhawk has written, ‘The longing for expanded consciousness has taken many of us on a spiritual journey to the East and to Hindu, Taoist and Buddhist concepts. Eastern religions offer a radically different approach to spirituality than Judeo-Christian traditions. Their goal is not to know God but to be God. In many ways these philosophies are close to witchcraft.’ (Yoga journal May 1986).

How does Hinduism claim that one can experience an ‘altered state of consciousness’ leading to discovery of ‘godhood’? Over thousands of years it has developed numerous techniques to manipulate human consciousness in order to bring this about. These techniques are called yoga. According to a Hindu saying, ‘There is no Hinduism without yoga and no yoga without Hinduism.’ Yoga therefore can never be seen solely as a means of gaining physical exercise, reducing stress or as a medical therapy. Some of the methods used by yoga are as follows:

Hatha yoga: Physical and breathing exercises

Body postures (asanas) are intended to immobilise the whole body. Practising them will enable the body to become completely motionless and hardened in fixed positions. Meditation words (mantras) serve to immobilise the consciousness. Mantras are usually the names of gods used for worship. Symbolic body movements in yoga are designed to close ‘all nine doors of the body’, so that no sense perception from the outside penetrates into the mind. When all outer sensation is shut off the body itself will create sense perceptions of an inner kind, an inner light, an inner sound, an inner smell, and an inner pleasure.

I once talked to a yoga teacher who became a Christian. He said that he did not teach his pupils anything about Hinduism to begin with, but simply taught them the techniques of yoga. They then experienced things that they could not explain and he interpreted their experiences in such a way that would lead them deeper into the Hindu philosophy of discovering god within yourself.

Japa Yoga: The mechanical way of salvation

Japa is the repetition or chanting of a mantra which is usually the name of a Hindu god. One example of this is the Hare Krishna movement which chants the names of Krishna and Rama. I once had a conversation with a young man selling Hare Krishna books in London. As soon as I questioned his basic philosophy he began chanting ‘Hare Krishna, Hare Rama’ after which all meaningful discussion became impossible.

Transcendental Meditation (TM), taught by Maharishi Mahesh Yogi, has become one of the most well known forms of yoga in the West. In TM the meditator learns first to forget the rest of the world and to concentrate only on the mantra (usually a short word, a name of a deity such as Ram or OM). Then he forgets the mantra too, transcending all thoughts and feelings. After several years of meditation one is said to attain ‘god consciousness.’ In this state it is said that one can even communicate with birds, animals, plants and rocks. The final state is ‘unity consciousness’, in which the devotee perceives the oneness of himself with the universe. This is ‘liberation.’

Kundalini Yoga: Salvation through the ‘Serpent Power’

Hindu psychology teaches that the ‘kundalini shakti’, or serpent power, lies at the base of the spine. Normally the kundalini lies dormant in most human beings, but when it is awakened it arises and begins to travel upwards. In its journey from the base of the spine to the top of the head it passes through six psychic centres called ‘chakras’. When it passes through a chakra it kindles various psychic experiences and energies. When it reaches the sahasrara, or crown, one attains power to perform miracles and to achieve liberation. The most influential guru who preached kundalini was Swami Muktananda. He labelled it Siddha (perfect) yoga, for it is the only yoga in which the aspirant does not have to do anything. He just surrenders to the guru and the guru’s grace does everything for him.

In an article published previously in this magazine (October 1995), Robert Walker described what takes place in kundalini yoga: ‘Few Christians realise that for thousands of years gurus have operated with gifts of healing, miracles, gifts of knowledge, and intense displays of spiritual consciousness as they stretch out and connect with a cosmic power which, though demonic in origin, is very real. The meetings which mystic Hindu gurus hold are called ‘Dharshan’. At these meetings devotees go forward to receive spiritual experience from a touch by the open palm of the hand, often to the forehead, by the guru in what is known as the Shakti Pat or divine touch. The raising of the spiritual experience is called raising Khundalini. The practice is quite intricate but is brought on by Shakti Pat in conjunction with the repetition of mantras or religious phrases and by holding physical positions for a long time. After a period when the devotee has reached a certain spiritual elevation they begin to shake, jerk, or hop or squirm uncontrollably, sometimes breaking into uncontrolled animal noises or laughter as they reach an ecstatic high. These manifestations are called ‘Kriyas’. Devotees sometimes roar like lions and show all kinds of physical signs during this period. Often devotees move on to higher states of spiritual consciousness and become inert physically and appear to slip into an unconsciousness when they lose sense of what is happening around them. This state is called ‘samadhi’ and it leads to a deeper spiritual experience.’

The role of the Guru in granting liberation

The role of the guru in the liberation of a devotee is described differently in different sects. Generally speaking the guru’s task is only to teach the technique of achieving liberation; the devotee has to achieve liberation by practicing the technique on his own. Some sects however teach that at initiation the guru takes the karma (action) of a disciple upon himself. According to the law of karma, each man has to take the consequences of his good and bad actions. For this he has to be continually reborn into the world. But if the guru (out of love and grace) takes the karma, the necessity of a rebirth vanishes, and one attains deliverance from the bondage of reincarnation. Therefore it is believed that without the guru’s grace, one cannot be saved. Devotees generally claim blessing, peace and a sense of union with god as a result of the guru’s ministry. Clearly something supernatural happens, often with miracles taking place. There is however no lasting blessing, peace or real union with God.

Connections to contemporary Christianity

Today we see that the ‘guru’ mentality is being accepted by some Christian groups in which it is required to submit to authoritarian leaders who are said to provide the believer’s connection to God and who cannot be questioned. Often these leaders’ authority is reinforced by demonstrations of spiritual power causing people to fall to the ground, laugh uncontrollably and generally behave in a way which resembles an ‘altered state of consciousness.’

An audio tape produced by Hank Hanegraff, author of ‘Christianity in Crisis’, features actual recordings of well known American preachers getting crowds under their spell to repeat, mantra like, the serpent’s lie, ‘I am god.’ Those who resist or object to these new trends are often ridiculed as narrow minded legalists or Pharisees, warned that they will miss out on God’s blessings or even threatened with death and damnation.

Christians alert to the deceptions of the end times should not be intimidated into accepting uncritically all that they are told at highly charged meetings by preachers with apparently powerful ministries. We should question any manifestation which is not to be found in scripture, especially if it connects to yoga and Hinduism. These spiritual forces do not bring liberation and union with God, but bondage, deception and alienation from God. In his book ‘The Dust of Death’ Os Guiness has described the invasion of eastern religious ideas well;

‘The subtlety of eastern religion is that it enters like an odourless poison gas, seeping under the door, through the keyhole, in through the open window, so that the man in the room is overcome without his ever realising that there was any danger at all.’

Looking at this issue from a prophetic point of view we see that yoga is a force which is helping to bring together religious devotees of different backgrounds, since its techniques can be superimposed on any religious system including nominal Christianity and Islam. As such it is helping to unite the religious world in the coming one world religion described in Revelation 17, ‘Mystery Babylon the Great, the Mother of Harlots and Abominations of the Earth.’ The defence we have against all this is to be found in a true faith in Jesus as Lord and Saviour, the one way to a true relationship with God, who has given us the Holy Spirit to guide us into all truth.

 

30
okt
25
feb

Een andere geest

Een andere geest
Waar een andere Jezus gepredikt wordt is ook een andere geest werkzaam om mensen te misleiden. Het is in onze tijd absoluut noodzakelijk om onderscheidingsvermogen te hebben en niet zomaar klakkeloos alles aan te nemen wat wel aardig klinkt.

1 Johannes 4:1 leert:”Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan”

Het is vaak niet makkelijk om dit onderscheidt te zien. De misleidende geesten beschikken over een groot arsenaal trucjes en macht om de gaven van de Geest na te bootsen. De komst van de antichrist zal gebeuren onder het doen van leugenachtige tekenen en wonderen, met misleiding van ongerechtigheid voor degenen die verloren gaan omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben. Daarom zal God hen een krachtige dwaling zenden, om de leugen te geloven. (2 Thessalonicenzen 2:9-11)

Deze misleiding zien we momenteel rond ons opkomen. Op theatrale wijze worden tekenen en wonderen verricht tijdens grootschalige samenkomsten. De Nieuwe Era Beweging en daaraan gerelateerde valse godsdiensten gebruiken dit om het klimaat te scheppen waarin de kosmische Christus (antichrist) kan komen.

Er zijn steeds meer christelijke samenkomsten waarbij vreemde manifestaties aan de orde van de dag zijn. Denk aan “vallen in de geest, dansen in de geest, lachen in de geest, profeteren in de geest, dronken in de geest” en ook het nabootsen van een scala aan dierengeluiden. Ook zijn er zogenaamde ‘Nieuwe Wijn’-bijeenkomsten geweest, waarbij de typische syptomen van dronkenschap worden ervaren. Andere vreemde manifestaties die zich voordoen zijn goudstof op mensen hun handen, in hun haar, gouden vullingen in tanden en kiezen.

Op dergelijke samenkomsten worden liederen als deze gezongen:

“Now I laugh like an idiot and bark like a dog,

If I don’t sober up, I’ll likely hop like a frog!

And I’ll crow like a rooster ‘til the break of day,

‘Cause the Holy Ghost is moving, and I can’t stay away!

Now I roar like a lioness who’s on the prowl,

I laugh and I shake, maybe hoot like an owl!

Since God’s holy river started bubbling up in me,

It spills outside, and it’s setting me free!

So I’ll crunch and I’ll dip and I’ll dance round and round,

‘Cause the pew was fine, but it’s more fun on the ground!

So, I’ll jump like a pogo stick, then fall on the floor,

‘Cause the Holy Ghost is moving, and I just want more!

CHORUS:

Now I’m just a party animal grazing at God’s trough,

I’m a Jesus junkie, and I can’t get enough!

I’m an alcoholic for that great New Wine,

‘Cause the Holy Ghost is pouring, and I’m drinking all the time!”

Tijdens het onderzoeken van deze verschijnselen kwam ik ook iemand tegen die “Jehovanuana” had gevonden en deed of een joint rookte.

Er is vandaag de dag een geest waarneembaar die als Heilige Geest bestempeld wordt, maar die niet de echte kenmerken van de Heilige Geest laat zien. Dit is een geest die de nadruk vooral op zichzelf richt en niet op de Here Jezus Christus. Het is een geest die de lering van de Bijbel verontachtzaamd ter wille van zijn eigen doelen. Dit is een geest die de uiterlijke manifestaties van de Heilige Geest nabootst, maar hij overtuigt niet van zonde. Hij heeft geen enkel probleem met leugens, bedrog en halve waarheden en deinst er ook niet voor terug om die te gebruiken. Deze godsdienst verspreidt zich opmerkelijk snel over de hele wereld, maar in tegenstelling met het ware Christendom, waar de Here Jezus het middelpunt is, wordt die geest verhoogd als middelaar tussen God en mens. De aanhangers van deze beweging halen graag teksten aan als “wordt met de Heilige Geest vervuld” (Ef. 5:18), maar vergeten gemakshalve teksten zoals Joh. 14:20; 2 Cor. 13:5; Gal. 2:20 en Ef 3:17 die benadrukken dat Jezus Christus in ons moet wonen.

Dit nieuwe geloof leert dat je open moet staan voor en moet ontvangen wat die geest je aanbiedt. Door deze geest lijkt het alsof niet-wedergeboren mensen produkten van de Heilige Geest zijn. Uiterlijk gaan zij door alle processen van wedergeboorte, maar daarna zijn ze nauwelijks van de wereld te onderscheiden. Toch hebben zij vaak krachten en kunnen getuigen van ervaringen die menig echt kind van God in de schaduw stellen.

We leven in een gevaarlijke tijd. Bijna 2000 jaar lang heeft satan geprobeerd de kerk van buitenaf door geweld te vernietigen, maar is daarin niet geslaagd. Nu, in de laatste stuiptrekkingen van zijn bedeling, is hij van tactiek veranderd. In plaats van zich voor te doen als een brullende leeuw, koert hij nu als een duif en praat als een lam om de kerk van Christus te verleiden en in valse gerustheid onder te dompelen.

In deze dwaling schuilt een groot gevaar voor het Christendom. Een geest die de plaats van Jezus in de gedachten en levens van mensen inneemt is een geest die hen uiteindelijk van de Here Jezus zal vervreemden. In 2 Cor. 11:4 waarschuwt Paulus ons tegen het aannemen van een andere geest.

De Heilige Geest zelf waarschuwt ons tegen het verval van de waarheid van Gods Woord door geestelijke nabootsing door de duivel in 1 Tim. 4:1.

Een andere verleiding van de duivel die binnengedrongen is in christelijke kerken waar openheid voor alles is, is de zogenaamde christelijke meditatie. Hierdoor wordt gebed vervangen en wordt gelovigen geleerd om te ontspannen, aan niks te denken en door een proces van inkeer naar het diepere, creatieve deel van hun rechter hersenhelft over te schakelen. Op die manier komt een ongelofelijk gevoel van liefde, vrede en eenheid van alle dingen (waaronder de eenheid van alle religies) over de mediteerders en wordt eenheid, samensmelting en verzoening hun grote levensideaal. Ze hangen de kosmische christus aan, en als gevolg van hun mystieke ervaring beschouwen zij zichzelf als betere Christenen dan anderen, die hun ervaring niet delen.

Dit is oosterse psychotechniek die uit de Hindoeïstische Transcendale Meditatie (TM) afkomstig is, is niet alleen de kerk, maar ook in het onderwijsstelsel binnen gedrongen. Yoga, ontspanningsoefeningen en barokmuziek maken ook deel uit van dit nieuwe en ‘meer creatieve’ leerproces.

Deze gekerstende vorm van occultisme houdt een levensgroot gevaar in voor iedereen die daar aan bloot is gesteld. Het is een vreemde geest die de samenleving via diverse poorten infiltreert om het koninkrijk van de duisternis te bevorderen en de kracht van dwaling stevig te vestigen.

Heilige Geest Andere geest
De Heilige Geest getuigt niet van Zichzelf. Hij herinnert ons aan wat de Here Jezus gezegd heeft, en maakt Hem een grote werkelijkheid in ons leven De tegenwoordigheid, kracht en gaves van deze geest wordt een overweldigende werkelijkheid en Jezus Christus wordt subtiel naar de achtergrond geschoven of zelfs vervangen
Hij overtuigt je van zonde zodat je je echte probleem beseft en vergeving kunt ontvangen Hij laat je lekker en ontspannen voelen zodat je al je problemen kunt vergeten en denken dat alles goed is
Hij overtuigt je van God’s gerechtigheid zoals dat door Jezus’ volmaakte leven en zijn verzoeningsdood gestalte heeft gekregen Hij overtuigt je door bovennatuurlijke ervaringen zoals vallen in de geest en andere gaven dat God met je is en dat Zijn kracht je overschaduwt
Hij doet Zijn overtuigingswerk in je geest en openbaart je hart en leven zoals God het ziet Hij gebruikt mensen om suggesties op je over te dragen en indrukken te scheppen die niet van God zijn
Hij spreekt tot je door het Woord wat geest en leven is, en brengt eeuwige heilswaarde onder je aandacht. De Bijbel, als God’s Woord, wordt steeds kostbaarder voor je Hij gebruikt profeten om boodschappen aan je door te geven over wat God wil dat je moet doen. Hij is ook gespecialiseerd in buiten-Bijbelse openbaringen van God, b.v. gezichten en dromen
Hij is werkzaam op het vlak van jou geest en werkt op ’n stille manier om je geestelijk te laten ontwaken, overtuigingen bij je te scheppen en je hart te verlichten zodat je de Stem van de Heer kunt horen en in Hem gelooft Hij maakt zijn tegenwoordigheid kenbaar door sensuele ervaringen, soms ’n lekker gevoel, rillingen in je lijf, tintelingen op je huid, onbeheerste lachbuien of een kracht die je fysiek laat zweven of een afdruk op de vloer
Hij leidt je naar het Kruis waar je van al je lasten wordt bevrijdt en van alle bezoedeling van de geest en het vlees gereinigd kunt worden. Hij leidt je dus altijd naar Jezus, die je Verlosser is Hij verdrijft in eigen recht de duisternis en schuldcomplexen uit je leven zodat jij je blij en ontspannen kunt voelen omdat jij in dat licht wandelt. Je bent dus van hem afhankelijk om je te veranderen
Als je naar aanleiding van je overtuiging van zonde en op grond van het genadewerk van Jezus je zaken op orde maakt met God, dan laat de Heilige Geest je wedergeboren worden en maakt een nieuwe mens van je Hij neemt je mee door dezelfde uiterlijke processen van de wedergeboorte, maar laat je ziel niet wedergeboren worden. Hij manipuleert je gevoelens en schept valse indrukken die je laten geloven dat je gered bent
Hij overtuigt je steeds van je zonden zodat je geheiligd kunt leven door het Bloed van Jezus Christus gereinigd kunt worden en voortdurend in het licht van God’s tegenwoordigheid kunt wandelen Hij overtuigd je niet van zonde en heeft geen problemen met leugens, bedrog, hoererij en halve waarheden. Hij geeft juist aan zulke mensen de valse hoop dat hun zaak met de Heer op orde is.
Hij kan gemakkelijk bedroefd worden door ongehoorzame Christenen die willens en wetens compromissen sluiten en aan de hartstochten en begeerlijkheden van het vlees toegeven. Hij zal je van deze zonden overtuigen zodat jij ze kunt belijden, achter je kunt laten en een nieuwe overgave aan de Heer kunt maken. Hij is niet ontsteld over de zonden die je doet. Hij zal dat negeren, maar in plaats daarvan een misleidend schuldcomplex maken. Als je standpunt Bijbels fundamenteel is, zal hij je van liefdeloosheid, onverdraagzaamheid en een kritische geest beschuldigen. Hij plaatst je op een verkeerd spoor
Hij leidt je om in een zelfonderzoek afstand te doen van alle zonden en ongerechtigheden en voor een zuiver hart op de Here te vertrouwen. Reiniging door het Bloed van het Lam, en een hart vervuld met de Heilige Geest is God’s Weg naar een overwinningsleven Hij wil je door innerlijke genezing naar geestelijke herprogrammering leiden waarin de beschadigingen van het verleden, en zelfs van voor je geboorte, door belijdenis hersteld worden. Hij wil je geestelijk heroriënteren en je je zorgen laten vergeten
Hij maakt je bewust van Christus zodat de Here Jezus de ereplaats als Leidsman van jou leven in kan nemen. De Heilige Geest is ook de Geest van Christus en bevestigd het Middelaarschap van Jezus in jou leven Hij maakt je van hemzelf bewust en afhankelijk zodat jij al je verzoeken en begeertes aan hem alleen moet richten.  Je wordt hoofdzakelijk door die geest geleidt en bekrachtigd. Hij is een grotere werkelijkheid in je leven dan Jezus
Als Hij iemand vervult wordt die persoon heilig, nederig en dienstbaar gemaakt en wordt zijn hoofddoel de verkondiging van het Evangelie van verlossing. Hij werkt mee om zielen voor Christus te winnen Hij geeft aan een persoon een nieuwe zelfbeeld wat aan hoogmoed en arrogantie grenst. Het hoofddoel van die persoon wordt het najagen van geestesgaven, tekens en wonderen
De tegenwoordigheid van de Heilige Geest kan aangevoeld worden waar Hij werkzaam is en de Here Jezus verheerlijkd wordt. Dit vindt op geestelijk vlak plaats en leidt tot verootmoediging, overgave en een diepe vrede en blijdschap in de Here Een vreemde geest doet krachttoertjes om indruk op mensen te maken en te laten denken dat zij in de tegenwoordigheid van de Heer zijn. Omdat mensen deel uit willen maken van die vertoning van kracht, komen zij en stellen zich er voor open. Zonder dit voelen ze zich hol en leeg
Hij leert je bidden. Hij komt je te hulp in je onvermogen en zwakheden en treedt voor je op. Hij geeft je verlichte ogen van je verstand zodat je de dingen van God kan verstaan en ook verantwoordelijke besluiten kunt nemen Hij leert je mediteren. Hij helpt je om naar je ‘rechterbrein’ over te schakelen om een mystieke ervaring te hebben. Je vergeet alles om je heen, je haakt in bij een kosmische sfeer en beleeft een alternatieve bewustzijnstoestand
Hij beheert de emoties en besluiten van mensen uit hun hart. Het centrum van het beheer van een persoon verschuift van het door zijn eigen ik beheerde verstand en ziel naar zijn wedergeboren geest Emoties worden van buiten af geschapen en je gedraagt je als een gehypnotiseerd persoon. Je zult lachen, huilen, brullen, blèren, kraaien en blaffen zonder dat je beseft waarom je dat doet. De lafheid wordt Bijbels gerechtvaardigd
Hij leidt je door het Woord en door je geweten, en geeft ook geestelijk inzicht aan je  om de Wil van de Here te kennen en te doen Hij geeft je opdrachten door middel van profetieën die door andere mensen over je uitgesproken worden. Uit angst en onkunde gehoorzaam je hier aan
De Here Jezus is je Leidsman die jou door Zijn Woord en Geest leidt. Jij dient en volgt Hem De leider van je groep wordt een cultusleider die belangrijke beslissingen voor je neemt. Jij moet dit slaafs navolgen
Gaves worden aan je gegeven om je dienstbaarder te maken. Door de kracht van de Heilige Geest kun je een getuige van Jezus zijn en ook andere mensen met de veelvuldige genadegaven van de Heer dienen Je krijgt de gaven van profetie, waarzeggerij, wonderwerken en zelfgenezing. Goudstof valt ook op mensen, hun vullingen veranderen in goud. Alle ‘gaven’ van vreemde geesten zijn occult en daarom vals
Jou opdracht is het om mensen tot de Heer te leiden, waar zij vergeving en volledige verlossing van zonden kunnen krijgen. Het maakt niet uit door welke vorm van boosheid zij gebonden zijn. Jezus is en blijft de Verlosser, en door de overtuiging van de Heilige Geest moet die persoon zijn of haar zonden beseffen, belijden en nalaten. Door het Bloed van het Lam zal het hart van de zondaar gereinigd worden en de macht van satan worden verbroken Je wordt misbruikt om anderen naar bijeenkomsten te krijgen waar de valse herleving plaats vindt. Daar kunnen zij genezing krijgen, wonderen ervaren, dronken worden in de geest en door goudstof geheiligd worden (niet door het Bloed van het Lam). Je wordt veroordelend tegenover iedereen die wat negatief tegenover die moderne herlevingsbeweging staan. Je merkt niet dat je door de manipulatie van je emoties en zintuigen wordt misleidt
Je bent een dienstknecht van Christus, een soldaat van het Kruis, en een vreemdeling en bijwoner in een wereld die in de macht van de boze is. Je weet dat je om je geloof verdrukt wordt en vervolgd zult worden. De autoriteit van jou optreden is in God’s gezag en beloftes gelegen. In het Koninkrijk van Christus zul je, na Zijn wederkomst, samen met Hem als koning regeren. Dan zullen de omstandigheden heel anders zijn Je bent een koning die nu al samen met Christus regeert. Jij hebt de macht om alle oppositie en tegenstand van de vijand uit de weg te ruimen en te regeren. Jou eigen woorden en positieve belijdenis hebben de kracht om dingen te veranderen. Je hoeft geen verdrukking te lijden terwille van je geloof, en ook niet te worden geconfronteerd met problemen zoals ziektes en armoede. Dat is allemaal een teken van ongeloof en past niet bij een koning die overvloed moet hebben.

De grote aanklacht die de Bijbel over de oorzaak van misleiding tegen Christenen heeft, is ten opzichte van hun naïviteit, onkunde en gebrek aan inzicht over de gevaarlijke dingen die op onschuldige wijze aan hen wordt voorgehouden: ” … of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, …, dan verdraagt gij dat zeer wel” (2 Cor. 11:4). In de vertaling van Het Boek:” U bent veel te goedgelovig. Zelfs als iemand u een heel ander beeld van Jezus geeft dan wij, gelooft u hem. Als iemand aankomt met een andere geest dan de Heilige Geest, Die u hebt ontvangen, of met een ander evangelie, dan accepteert u dat zomaar”
De misleidde is zelf schuld aan zijn verwarde toestand omdat zij geen onderscheidingsvermogen hebben.

Bron: Bible Guidance