Mozes
Dit artikel is een vertaling van een artikel wat het Joodse standpunt ten aanzien van Pascha en Mozes weergeeft.