Nieuws

religie

19
dec

Islam is meer dan een godsdienst

Een goedgevulde Brandpunt Kapel maakte duidelijk dat het onderwerp van de studiedag goed gekozen was: Europa en de islam. Gert-Jan Segers, Hubert Luns en Henk Schouten bedienden de aanwezigen met stevige  lezingen over vrijheid, onderwerping en evangelisatie.

(meer…)

21
aug

Richard Dawkins verloor debat tegen rabbi Shmuley

Opperatheïst Richard Dawkins, en professor aan de Oxford Universiteit, verloor een debat tegen Rabbi Shmuley Boteach en schaamde zich teveel om dat toe te durven geven, dus loog hij er over. Hij vertelde tegen iedereen dat het debat nooit plaats had gevonden en natuurlijk geloofden zijn trouwe volgelingen hem op zijn woord. Van beide partijen niet zo slim, aangezien er video-opnamen van het debat waren gemaakt en die hebben nu eenmaal de neiging om vroeg of laat boven water te verschijnen.

Rabbi Shmuley Boteach schreef:

… Dawkins viel me op zijn site aan en ontkende dat hij en ik ooit gedebatteerd hadden. Mijn kantoor heeft direct de volledige video van het twee uur durende debat, wat plaatsvond op 23 oktober 1996, een debat dat Dawkins feitelijk verloor na een stemmingsronde door de studenten over welke kant, wetenschap of religie, meer reden gaf voor de studenten om hun mening te herzien. In mijn artikel als reactie op deze aanval was ik uitermate respectvol over Dr. Dawkins en was geschokt toen ik als tegenreactie een brief ontving waarin hij me beschuldigde dat ik sprak als Hitler. Had deze wetenschapper zijn verstand verloren? Gebeurde dit echt?

Zijn atheïsten niet beschaamd om deze man nog te zien als één van hun goden pioneers? Als ik atheïst zou zijn, had ik me diep geschaamd.

Richard Dawkins heeft bijvoorbeeld de reputatie dat hij een debat met zijn sterkste tegenstanders ontloopt. Op 14 mei 2011 publiceerde de Britse krant The Daily Telegraph een nieuwsartikel waarin Dawkins werd beschuldigd van lafheid vanwege zijn weigering om een (nog – red.) debat aan te gaan over het bestaan van God. In dit artikel uit The Daily Telegraph werd Dr. Daniel Cane, lid van faculteit van Filosofie van de Oxford Universiteit, aangehaald over zijn weigering om een debat met Dr. William Lane Craig aan te gaan. “De afwezigheid van een debat met een van de belangrijkste apologisten van christelijk theïsme is een gapend gat op uw CV en wordt logischerwijze uitgelegd als lafheid van uw kant. (Bron)

Lees het hele artikel hier.

 

20
mrt

Islam catechisatie

Wat leert de Islam? Islam leert dat het de uiteindelijke openbaring van God is, en de enige legitieme wereldreligie. Alle andere geloven, of seculiere levensovertuigingen, zijn of afgodendienst, blasfemische parodieën op de Islam of gedegenereerde perversiteiten.

Wanneer is Islam gestart? Islam is gestart toen Abraham zijn verbond met God sloot. De Joden die claimden dat dit verbond het Judisme oprichtte liegen (zoals hun gebruik is), en vertrouwen op vervalste geschriften die door hun leugenachtige voorouders zijn gemaakt om hun eigen etnische superioriteit te kunnen claimen.

Waar zijn de originele geschriften die de geschiedenissen van Abraham, Mozes en andere vroege Moslims vertellen? Deze originele geschriften bestaan niet meer. Ze zijn door doortrapte Joden vernietigd en vervangen.

Wie was Jezus? Jezus (Isa) was een Muslim profeet die als Messias kwam om de ongelovige Joden terug te laten keren naar hun Moslim geloof. De echte verslagen van zijn leven en boodschap zijn onherkenbaar veranderd door de leugenachtige Christenen, die ook de leugen verspreidt hebben dat Hij gekruisigd is, en uit de dood is opgestaan.

Waar zijn deze originele Evangelieën? Deze originele Evangelieën zijn door de eerste Christenen vernietigd (die ook, dat mogen we niet vergeten, Joden waren), kort nadat ze waren geschreven met als doel om de duidelijke voorspellingen van de komst van Mohammed te verbergen.

Komt Jezus weer bij het einde van de wereld? Ja, Jezus zal weer komen, het Christendom vernietigen, alle varkens in de wereld doodden, en de dhimmitude beëindigen door alle Christenen te dwingen zich tot de Islam te bekeren of te doden (zoals de varkens).

Wat is de juiste behandeling van niet-Moslims? Als Moslims zwak zijn, moeten ze tolerant zijn tegenover ongelovigen, en vragen om vergelijkbare tolerantie. Als ze in aantal toenemen, moeten ze hun houding verharden, net zoals Mohammed zijn de zijne verhardde toen hij eenmaal een leger in Medina had. Moslims moeten hun geloof verspreiden door verovering; door preken; en door emigratie naar niet-Moslim landen en daar tolerantie eisen – en als ze dan sterk genoeg zijn, moeten ze het ware geloof aan de regering opdringen waar ze maar kunnen. Polytheïsten moeten dan de mogelijkheid krijgen om zich te bekeren of anders te worden gedood; monotheïstische ongelovigen zoals Joden en Christenen moet een derde keuze gelaten worden: Volledige, vrijwillige onderwerping aan Moslims, met gehoorzaamheid tot de dood. Deze ongelovigen moeten een speciale, zware belasting betalen en zwijgen over hun religie, en niet proberen om die te verspreiden.

Dus als Joden hun juiste rol als dhimmis accepteren, zijn zij welkom in Moslim samenlevingen? Ja en nee. In theorie, ja. In praktijk, nee. De gruwel van Zionistische controle over de heilige Moslimstad Jeruzalem is zo groot dat Joden niet in Moslimlanden mogen blijven. Ze zijn eenvoudigweg te doortrapt en gevaarlijk.

Is de sharia wetgeving een intrinsiek onderdeel van Islam? Ja, het is een vergelijkbaar fundament voor Moslims als de Torah is voor Joden en de sacramenten voor Orthodoxen en Katholieken. Het is hoe Moslims hun geloof uiten in de wereld.

Moeten Moslims er naar streven om de sharia in te voeren? Alleen als ze kans van slagen hebben. Tot die tijd moeten ze ongelovigen misleiden, zoals toegestaan is in Islamitische ethiek.

Hoe zit het met Moslims die tegen de sharia en religieuze discriminatie zijn? Dat zijn slechte Moslims, en ze zullen branden in de hel met alle Christenen, Joden en afgodendienaars. Maar dit moeten we niet openlijk zeggen, totdat we in het westen sterk genoeg zijn. Tot die tijd is het in ons voordeel om deze mensen naar voren te schuiven, en te zeggen dat zij representatief zijn voor de Islam.

En wat met degenen die tegen Islam zijn? Zij zijn vijanden van God, die in dit leven de dood verdienen en eeuwige straf in het volgende. Echter, als het beter is  om ze te bestrijden door ze “racist”,  “xenofoob” en “islamofoob”  te noemen, dan mogen we dat doen.

Wat is een Islamofoob? Een Islamofoob is iemand die tegen de sharia is, en onwillig om zich te bekeren of te smeken als bescherming als dhimmi.

Wie moeten we Islamofoob noemen? Iedereen die ons in de weg staat.

Bron: Jihad Watch
Dit artikel is letterlijk vertaald en geeft geen mening weer van Goldmine Media. Uiteraard zijn we benieuwd naar reacties.

19
mrt

Britse kerk trouwt geen homo’s

De kerk van Engeland is niet van plan om haar kerkgebouwen ter beschikking te stellen voor de inzegening van een homoseksuele relatie. Dat zei de Anglicaanse bisschop Rowan Williams tegen de Britse krant Sunday Telegraph. Het parlement zette vorige maand het licht op groen voor homoseksuele stellen om zich in de kerk als partners te laten registreren. Williams maakte echter duidelijk dat de Anglicaanse kerk niet van plan is om te buigen voor de druk van de overheid en dat het huwelijk iets tussen man en vrouw is. …
Bron: Het Zoeklicht nr. 6 – 19 maart 2011

Waarom plaats ik dit artikel onder het kopje atheïsme zult u zich wellicht afvragen. De reden is eigenlijk simpel. Eén van de ‘hot-items’ van het atheïsme is de volledige scheiding tussen kerk & staat. De vermeende scheiding tussen kerk & staat uiteraard, want de atheïstische kerk krijgt bij voorkeur juist wel alles te zeggen binnen de staat.

Rond deze berichtgeving is het vanuit atheïstische hoek dan ook opmerkelijk stil. Het issue van de scheiding tussen kerk & staat is blijkbaar opeens uit de atheïstische dogmatiek verdwenen. Als een scheiding tussen kerk & staat consequent doorgevoerd wordt, dan zou dat namelijk ook inhouden dat de staat zich <strong>niet</strong> met kerkelijke aangelegenheden bemoeit, zoals in bovenstaand artikel. Blijkbaar heeft de atheïstische kerk daar geen bezwaar tegen, en doet het dogma ‘scheiding tussen kerk & staat’ daarmee grof geweld aan.

Of zou deze hypocrisie verweven zitten in de atheïstische religie?

04
mrt
23
nov

Kundalini waarschuwing – Ernstig!

Vertaling van een in het Engels verschenen artikel van Andrew Strom met een ernstige waarschuwing voor de invloeden van hindoeïsme en kundalini in de moderne kerk