26
nov

Het Wonder van de hemel

Naar aanleiding van Aanhangsel C uit het boek “Het Wonder van de Hemel”: “Wat te denken van zogenaamde verslagen vanuit de eerste hand over de hemel”. Dit artikel heb ik geplaatst onder Charismatische uitingen, omdat er in de charismatische hoek ook opvallend veel boeken zijn verschenen van mensen die zelf in de hemel zouden zijn geweest. Eén van de predikers die claimt dat hij in de hemel is geweest, is Todd Bentley. Hier zal ik in een ander artikel op terug komen.

Alleen de Bijbel is altijd gezagehebbend geweest in alle dingen die gaan over de dood, de hemel, en het leven na dit leven. Tegenwoordig beweren veel mensen dat zij in de hemel zijn geweest tijdens een zogenaamde ‘bijna dood ervaring’. In veel gevallen geven mensen verslagen vanuit de eerste hand over wat zij daar gezien hebben.

Hoe betrouwbaar zijn deze verslagen? Enkele overwegingen:

Aan de apostel Paulus was het ‘niet geoorloofd’ te spreken

Paulus is opgenomen geweest tot in de derde hemel (het paradijs) en daar heeft hij ‘onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is te spreken’ (2 Cor. 12:2-4).

Waar om zou God aan dozijnen mensen uit deze tijd – die geen apostel zijn – wel toestaan om te spreken wat zij gezien hebben en ons dingen meedelen die niet door de Bijbel worden bevestigd?

Een waarschuwing in het boek Openbaring

Nadat Johannes de openbaring zoals beschreven in het boek Openbaring had ontvangen, waarschuwde God dat niemand aan deze dingen, die in dit boek beschreven zijn, iets mag toevoegen of afnemen (Op. 22:18-19)

Mensen die tegenwoordig beweren dat ze in de hemel zijn geweest en weer teruggekomen zijn, en sensationele boeken schrijven die vol van nieuwe openbaringen over de hemel staan, lopen het gevaar deze waarschuwing te overtreden.

Verkeerde leringen over een ‘persoon van licht’

Velen (maar niet allen) van hen die een zogenaamde bijna dood ervaring hebben meegemaakt, beweren dat zij een ‘persoon van licht’ hebben ontmoet. Zij geloven dat dit Jezus is. Volgens sommige van deze verslagen zegt deze persoon dingen die tegen de leer van de Christus van de Bijbel ingaan zoals:

  1. De zonde is geen probleem;
  2. Het is niet nodig je zorgen te maken over de hel;
  3. Alle mensen zijn welkom in de hemel, het maakt niet uit of ze wel of niet in Christus geloven;
  4. Alle godsdiensten zijn gelijk van waarde

Omdat Jezus gister, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is (Heb. 13:8), is het onmogelijk dat de Jezus van de Bijbel zulke dingen zou zeggen.

Bijna dood ervaringen komen niet voor in de Bijbel

Sommige schrijvers beweren dat deze ervaringen ook in de Bijbel voorkomen, b.v. Raymond Moody, die Handelingen 9:3-6 aanhaalt als ‘bewijs’. Echter:

  1. Saulus was niet dood, maar springlevend;
  2. Het felle licht verblindde Saulus letterlijk;
  3. In het latere gesprek met koning Agrippa noemde Paulus niets wat op een bijna dood ervaring zou kunnen wijzen;
  4. De meeste mensen spreken met terughoudendheid over hun ‘bijna dood ervaring’; Paulus spreekt vrijuit;
  5. In tegenstelling tot de ‘Jezus’ in de ‘bijna dood ervaringen’ gaf de Jezus die Saulus ontmoette hem de opdracht het Evangelie te verkondigen.

De verbinding met het occultisme

Veel onderzoekers hebben een duidelijke verbinding opgemerkt tussen ‘bijna dood ervaringen’ en occultisme. John Weldon en John Ankerberg verklaren dat veel ‘bijna dood ervaringen’ duidelijk een vorm van occulte ervaringen zijn, waarbij men ‘uittreedt’ uit het lichaam. Zij wijzen er op dat deze ervaring leiden tot contacten met geesten, waarbij bij de persoon in kwestie zijn of haar visie op de wereld verandert en psychische krachten ontwikkeld worden.

Kenneth Ring heeft aangetoond dat veel mensen die ‘bijna dood ervaringen’ hebben gehad hier psychische gevolgen aan hebben overgehouden. Ook is het opvallend dat bij veel van deze personen hun gevoeligheid voor psychische zaken opvallend vergroot is. Anderen hebben ‘gaven’ als helderziendheid of telepathie ontwikkeld.

Sommigen melden dat ze een ‘geleidegeest’ hebben ontmoet.

Het probleem is dat de Bijbel occultisme en dergelijke psychische ervaringen duidelijk afwijst in Deuteronomium 18:10-13.

Bijna dood is niet helemaal dood

Bijna dood ervaringen vertellen ons niet meer over de dood dan iemand die vlak bij de stad Denver is geweest – maar nog nooit in de stad zelf – kan vertellen over Denver. Beide ervaringen bevatten geen zekerheid … in beide gevallen zijn meer betrouwbare kaarten beschikbaar.

Moeten zulke ervaringen worden afgewezen?

Veel ervaringen over een ‘bijna dood ervaring’ hebben een duidelijke verbinding met het occultisme en moeten openlijk worden afgewezen. Ook spreken veel verslagen over een ‘Jezus’ die uitspraken doet die ingaan tegen de Jezus uit de Bijbel. Deze ervaringen moeten ook worden afgewezen als onbetrouwbaar.

Jerry Yamamoto:”Omdat bijna dood ervaringen heel persoonlijk zijn, is het heel moeilijk de oorsprong van iedere afzonderlijke ervaring vast te stellen. We moeten rekening houden met goddelijke, demonische en menselijke factoren. Daarom is het riskant een eenvoudige, voor alle gevallen geldende verklaring te geven.” (Christian Research Journal)

Als mensen een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebben gehad, zou dat herkenbaar moeten zijn in hun gedrag. Of mensen waren al Christen, of mensen zijn door de ervaring tot bekering gekomen.

Jerry Yamamoto:”Wanneer de boodschap en de ervaring van een bijna dood ervaring niet in strijd is met de bijbelse leer, moeten we voorzichtig zijn en deze ervaring niet meteen afwijzen. Wanneer zo’n ervaring tot gevolg heeft dat de betreffende persoon zich bekeert, mogen we aannemen dat dit het echte werk van God is.”

Alle ervaringen die mensen claimen moeten dus getoetst worden aan de Bijbel (Hand. 17:11; 1 Tess. 5:21)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *