31
okt

Ontmaskeren van de duistere misleiding

Dit is het 3e deel van de vierdelige serie over hoe mijn vrouw bevrijdt werd van de extreme Pinksterleringen die er zijn. Zij was met name betrokken in de leringen van Bill Johnson en Bethel en de muziek van onder andere Jesus Culture. Het eerste deel kunt u hier lezen en het tweede deel hier. Deze zijn ook op haar eigen blog te vinden, wat u hier kunt vinden.

Deel 3:

Na het lezen over Joshua Mills op het internet begon ik me te realiseren wat ik in mijn geest toe had gelaten, mijn hart en mijn leven. Dat raakte me op een manier zoals ik nog niet eerder mee had gemaakt! Ik had een misleidende geest in mijn leven toegelaten. Een valse geest, een valse jezus.

Opeens werd alles wat verborgen was geweest duidelijk. De waarheid over mijn realiteit, mijn duisternis werd geopenbaard. Het moment waarop dat gebeurde is iets wat ik niet uit kan leggen of volledig uit kan leggen. Ik werd me volledig bewust van deze zieke, smerige duisternis die in mijn leven zat. Het gewicht van de realiteit op mijn geest was enorm. Om je een idee te geven hoe dit voelde kan ik het alleen op deze manier uitleggen: Er zijn tijden in mijn leven geweest waarop ik een diepe duisternis ervoer. Tijden zoals ik leefde voordat ik Christus kende. Een ander moment was toen ik een wedergeboren gelovige was, maar weer voor mezelf in de wereld ging leven. Ik raakte betrokken bij immoraliteit; dat was vreselijk en veroorzaakte toen een diepe wond in mijn geest. Toen ik me realiseerde dat ik een misleidende geest in mijn leven had toegelaten, was dat veel, veel erger dan alles wat ik ervaren had toen ik nog niet geloofde en toen ik als gelovige betrokken was bij diepe zonde. De intensiteit en verdorvenheid van wat ik had gedaan en had toegelaten was zo overweldigend dat ik het niet in woorden uit kan leggen. Misschien kan ik het alleen vergelijken met wat de echte realiteit van de duistere duivelse geestelijke wereld is. Zoals het misschien voelt om een verbond met satan te hebben. Eén ding is zeker: als het Licht van God en Zijn Waarheid misleiding openbaart kan niets schuilen voor Zijn glorie.

Ik ben naar mijn man gegaan en heb opgebiecht wat ik in mijn en onze levens toe had gelaten. Ik heb hem precies uitgelegd hoe ik misleidt werd en verteld over de last en zwaarte op mijn geest die het gevolg was van het toelaten van deze valse geest in mijn leven. Ik ben zoveel maanden wanhopig bezig geweest om hem ook in deze “wereld” te krijgen. Hij vertelde me dat hij intensief tot God had gebeden om duidelijk te maken wie van ons beiden fout zat. God beantwoordt gebed en is voor ons in de bres gesprongen!

Toen ik me realiseerde wat in mijn leven binnen was geslopen, wilde ik niets anders dan zo snel mogelijk van dit ‘ding’ af komen. Ik was absoluut wanhopig om van deze duisternis, dit vuil, af te komen! (Je kunt je alleen maar voorstellen hoe het in de hel voelt voor mensen die een eeuwigheid met deze constante wanhoop moeten leven en nooit in staat zullen zijn om er van af te komen en vrede te vinden)

Prijs de Almachtige. Eerder dat jaar had ik een blog gevonden van een vrouw die door een vergelijkbare ervaring was gegaan (M’Kayla’s Korner), maar ik dacht dat ik het beter wist en had niet naar haar waarschuwing geluisterd. Gelukkig had ik haar pagina wel aan mijn bladwijzers toegevoegd en die nacht zaten Nick en ik de hele nacht op en doorzochten de website om ons te helpen hoe we van deze duisternis en smerigheid in mijn geest af konden komen. God had deze vrouw het inzicht gegeven om een zeer behulpzame link op haar site te zetten naar een artikel over hoe je van deze valse geesten af kunt komen als je ze hebt toegelaten in je leven (lees dit hier). We hebben de pagina’s uitgeprint en elke stap gevolgd. Ik heb een paar uur alleen in onze slaapkamer gezeten terwijl ik door het advies bladerde en Bijbelverzen opzocht.

Die nacht heb ik doorgebracht met het belijden van mijn zonden en mijn ongehoorzaamheid aan mijn Heer. Ik beleed mijn gebrek aan onderscheidingsvermogen en mijn eigen zondige bereidheid om mij open te stellen voor deze misleiding en valse geest. Nadat ik dat oprecht beleden had en een besluit had genomen om mijzelf en mijn gezin nooit meer aan deze valse geesten bloot te stellen, was ik in staat om te zien dat ik vrij was! De Here Jezus nam de duisternis weg uit mijn leven en in plaats daarvan kwam de vrede van Zijn Geest terug.

De Jesus Culture Awakening van Bethel
Een gevaarlijke reis
Verborgen gevaren
Ontmaskering van de duistere misleiding
Wat is een valse jezus?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *