23
nov

Lakeland Revival

Weinig ‘opwekkingen’ hebben zoveel aandacht in de media gekregen als deze. Het is een ‘opwekking’ die in april 2008 begon toen Todd Bentley werd uitgenodigd bij de Ignited Church in Lakeland, Florida. Deze ‘opwekking’ is op internet onder diverse namen te vinden, waaronder ‘The Great Florida Healing Revival’, ‘Lakeland Outpouring’, ‘Lakeland Outpouring Revival’, en andere creatieve variaties.

De Ignited Church heeft een wat wazig verleden. Stephen Strader schrijft op de website The Lakeland Revival:

Our congregation has known the outpouring of the Spirit for more than 50 years. Through the leadership of my father, Karl Strader, our church experienced the Latter Rain Movement, Voice of Healing, Jesus Movement, Charismatic Movement, Word of Faith Movement, Prophetic Movement, Renewal Movement, Apostolic Movement and many others.

Oftewel een aardige collectie valse leringen.

Een opmerkelijke gebeurtenis staat hier beschreven. In het kort komt het er op neer dat de Ignited Church de thuis- en daklozen die rond de kerk aanwezig negeert en van het terrein laat verwijderen. Een Evangelist die hen wilde helpen werd gearresteerd.

In Nederland wordt de Lakeland Revival door TRIN “de meest pure vorm van opwekking” genoemd, om vervolgens afstand te nemen en te verklaren dat ze helemaal niets met Lakeland te maken hebben toen Todd Bentley viel.
TRIN kwam zelf in opspraak door de on-Bijbelse manifestaties en leringen, en kwam uitgebreid in het nieuws naar aanleiding van een claim dat zeven blinde kinderen genezen zouden zijn. Net als bij Todd Bentley kon er geen enkel bewijs geleverd worden, en dieper onderzoek wees uit dat de zeven kinderen nog steeds blind zijn.

In de Visie nr. 23 uit 2008 reageert Dirk van Genderen op Lakeland met de volgende reactie:

Twee opwekkingen

Door Dirk van Genderen

Ik geloof dat er momenteel twee ‘opwekkingen’ plaatsvinden. Bij de eerste denk ik aan de echte opwekking, die zichtbaar wordt in een diep verlangen bij christenen om God beter te leren kennen. De tweede zie ik als een valse opwekking, die plaatsvindt in Florida en zich van daaruit over de wereld verspreidt.

Het is opmerkelijk dat je bij veel christenen een diep verlangen proeft naar God. Om Hem beter te leren kennen en meer te worden zoals de Here Jezus. Ik denk dat je kunt spreken over een opwekking die dwars door kerken en gemeenten heen gaat, nationaal en internationaal. Een ontwikkeling die mij overigens met grote blijdschap en een verlangen naar meer vervult.

Een andere ‘opwekking’, die steeds meer aandacht krijgt, is de zogenaamde ‘Lakeland Revival’ in de Amerikaanse staat Florida, rondom Todd Bentley. De 32-jarige Bentley heeft zich totaal laten tatoeëren, op zijn gezicht na. “In opdracht van God,” zo stelt hij.

Op de zender God TV werd de afgelopen werken veel zendtijd ingeruimd voor de samenkomsten met Bentley. Ook circuleren op internet talloze opnamen van zijn optredens. Wat ik zag, schokte mij. Op een gegeven moment kreeg ik de overtuiging dat ik me geestelijk moest wapenen tegen de uitzendingen, en later dat ik er niet meer naar moest kijken.

Soms kan Bentley niet meer stoppen met lachen. Een keer kroop hij als een hond over het podium. Af en toe schreeuwt hij keihard ‘Bam’, dan weer ‘Pumbah’ en even later talloze keren “Fire, Fire, Fire ….’.  Vrijwel iedereen die hij aanraakt op het voorhoofd, valt achterover. Sommigen aanwezigen maken dierengeluiden.

Bewijzen van genezingen die hij claimt, zijn nauwelijks te vinden, wel getuigenissen van mensen die door het bezoeken van zulke samenkomsten of het kijken naar zo’n uitzending geestelijk problemen kregen.

Opmerkelijk is dat de Bijbel bij Bentley niet of nauwelijks opengaat. Veelvuldig heeft hij het over de Heilige Geest, maar het is de vraag of dat wel de Heilige Geest van de Bijbel is.

De grote rol die engelen spelen in zijn leven en in de samenkomsten is opvallend. Hij vertelt over engelen die genezingen zouden uitvoeren, anderen die profetieën doorgeven, opwekkingen tot stand brengen en zelfs goud en juwelen schenken. Engelen kun je volgens hem inzetten om Gods Woord te vervullen. Een speciale band heeft Todd Bentley met de vrouwelijke engel Emma, die hij goudstof over de aanwezigen zag strooien.

Hij vertelt ook dat hij veelvuldig in de derde hemel komt en dat Paulus hem daar zou hebben verteld dat hij de brief aan de Hebreeën samen met Abraham heeft geschreven.

De Bijbel zegt ons de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Joh.4), wat we zien en horen van Bentley is een ander evangelie (Gal. 1). Wanneer Bentley dit een opwekking noemt, zou ik willen vragen: “Waar is de verootmoediging, de bekering, het ontzag voor een heilig God, waar iedere echter opwekking mee gepaard gaat?”

De Bijbel zegt in Mattheus 24:24: “Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” De ontmoetingen met geesten van doden, zoals Bentley kennelijk heeft, is volstrekt door God verboden. Dat is puur spiritisme (Lev. 19:31). En het trieste is dat dit de gemeenten verdeelt, ook al in Nederland.

Laten we vasthouden aan het volstrekt betrouwbare Woord van God en daar alles aan toetsen.

Bron: Visie, nr. 23, 2008.

Ook heeft hij een artikel geschreven met de titel “Afschuwelijk wat een valse profeet teweeg kan brengen!

Financiën

Opmerkelijk is dat veel moderne ‘ministries’ onder vuur liggen vanwege hun gesloten houding ten aanzien van het afleggen van verantwoording over de omgang met geld. Ook bij Lakeland was dat het geval. De Lakeland Revival startte in de Ignited Church en haar zusterkerk in Auburndale, maar verhuisde later naar het $ 15.000,- per avond kostende Lakeland Center met een kleine 8200 zitplaatsen en vervolgens naar tenten met airconditioning die ruimte boden aan 10.000 bezoekers, om vervolgens op 3 augustus terug te keren naar de Ignited Church.

Toegang tot de samenkomsten was gratis en Strader en Bentley verklaarden in interviews dat alle kosten gedekt werden door de vrijwillige collectes die gehouden werden. Bentley beloofde dat de boeken geopend zouden worden voor onafhankelijke controle. Toen World Magazine er echter specifiek naar vroeg kregen ze als reactie dat Bentley “te druk was om bij te houden wat God aan het doen is” om financiële informatie te leveren.

Controverse

In meerdere artikelen op onze site wordt hier over geschreven, maar op een gegeven moment begonnen meer en meer leiders in de christelijke wereld vraagtekens te plaatsen bij de authenticiteit van de opwekking. George O. Wood, hoofd van de Assemblies of God-kerken (waar Ignited Church toe behoort) waarschuwde in juni 2008 in algemene termen voor de nadruk op charismatische manifestaties en wonderen met de opmerking

Wonderbaarlijke manifestaties zijn nooit een test van een echte opwekking. Getrouwheid aan Gods Woord is de test

Sommige sceptici testten de opwekking door hen te vragen naar bewijs voor de getuigenissen van genezingen en inhoud van de preken. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij het veelvuldige roepen van “Bam! Bam!” terwijl voor zieken gebeden werd, en tijdens het dopen en de verhalen van Bentley over zijn ontmoetingen met engelen, met name de engel Emma. Eén van de meest controversiële claims van Bentley was dat er twintig doden zouden zijn opgewekt. De staf van Bentley zei dat ze alle documentatie van mensen verwelkomden, inclusief verificatie door artsen. In juni 2008 deed Nightline een onafhankelijke poging om genezingen te verifiëren. Dat lukte in geen van de gevallen. In het ooggetuige verslag van Thomas Lake staat

He said his staff was working overtime on a catalog of healings and resurrections, verified by X-ray and blood test.
Bron

Ook in de landelijke media en op internet blogs kwam de beweging onder vuur te liggen door de voorkomende gevallen van geweld tegen participanten. Het werd bekend dat Todd Bentley mensen schopte, sloeg, zoals de keer dat hij een oude vrouw in het gezicht schopte en een man een tand uit zijn mond sloeg. Volgens Bentley moest hij dit doen in opdracht van de Heilige Geest.

Engelen

Een ander opmerkelijk feit is dat bekend was dat William Branham een valse doctrine aanhing. Hij leerde onder meer dat Kaïn verwekt zou zijn door “sexueel wangedrag tussen Eva en de slang”. Toch reageerde er niemand tot Bentley op 16 april 2008 openlijk verkondigde dat hij bezoek had gehad van dezelfde engel als die Branham zou hebben geleid.

Geleide-engelen en/of geleide-geesten komen rechtstreeks uit het spiritisme en hebben helemaal niets met het Woord van God te maken.

Al eerder zijn de getuigenissen van Bentley genoemd waarin hij verteld dat hij zich laat leiden door de engel Emma. Ook Bob Jones sprak hier over en ook John Arnott (Toronto Blessing) verhaald over verschijningen van engelen.

In Nederland

In Nederland was het met name TRIN die verklaarde dat de Lakeland Revival “de meest pure vorm van opwekking” was, maar later ontkende de organisatie dat ze banden met Lakeland zouden hebben. Een meermalen genoemde Nederlander is Jaap Dieleman. Hij beweerde dat er ook in Nederland een opwekking à la Lakeland zou komen. Dieleman neemt klakkeloos de beweringen uit Lakeland over, maar beweert dat hij het idee voor zijn gepland bijeenkomsten al had voordat hij ooit een dienst van Lakeland had gezien.

Ik kreeg namelijk dit idee al voordat ik ooit een dienst van Lakeland had gezien. Maar ook al denken mensen dat het een kopie van Lakeland is, dan nog vind ik dat niet erg. Want in Lakeland zijn al 17 doden opgewekt. Meer dan 60 mensen uit rolstoelen opgestaan, doven, lammen, kreupelen, blinden zijn genezen en stalen pinnen zijn uit ruggen, benen en armen verdwenen. Ik kan er geen bezwaar tegen hebben om dat te kopiëren. Ik zou hetzelfde heel graag ook in Nederland willen zien en ik geloof dat we het gaan zien
Bron

Zoals we al eerder gezien hebben is echter geen van de geclaimde genezingen te onderbouwen, net zo min als de geclaimde opgewekte doden. Je zou toch verwachten dat het opwekken van doden op televisie zou worden uitgezonden, zeker met al die camera’s in de buurt, en de voorpagina’s van de kranten zou halen. Verdedigers van Bentley claimen dat kranten die verhalen niet publiceren omdat zij Gods grootheid niet bekend zouden willen maken. Dat zou in theorie kunnen, maar hoe zit het dan met de christelijke media?

En dan lezen we in op Bijbelgetrouw:

One of the cases involves a 3-year-old girl, dead for two days, who allegedly woke up and coughed as she was being wheeled into a room to have her organs harvested, Strader said. The hospital denied the report” (video).
In de video hoort u zelfs de bewering dat het meisje (op dat moment) nog in het ziekenhuis is… Maar.,.. het ziekenhuis ontkent het gebeuren. Er ís geen kind opgewekt uit de dood. Er werden géén voorbereidingen gedaan om organen af te staan, ze lág niet op de operatietafel om ‘opengesneden te worden’ (zoals het zo fijnzinnig wordt gebracht) om haar organen af te staan.
Bron

We kopiëren verder van Bijbelgetrouw:

Toch deed Bentley op het podium voorkomen alsof een van zijn medewerkster het een en ander telefonisch bevestigd had gekregen van de vader… Een criticus merkt op:
“..Ook al ontkent het ziekenhuis het, dan nog zijn er toch nog plenty andere getuigen van deze opstanding? Ik bedoel: hoe zit het met het meisje haar huisarts? De werknemers in lijkenhuis? De verpleegkundigen? Bewakingspersoneel van het ziekenhuis? Echt, er heeft toch wel IEMAND daar gezien dat dit gebeurde? Het feit dat Charisma, een blad met een vooringenomen positieve stellingname over wat er gebeurt Lakeland, helemaal NIETS gedaan heeft met dit feit zegt mij dat zij weten dat het totale nep is”

Nog een voorbeeld. In een filmpje op YouTube wordt beweerd door een meisje dat ze ‘door een vampier gedood werd’ bij een auto-ongeluk en dat zij door gebed werd ‘opgewekt uit de dood’. Zij zou “nummer 16” zijn, zo roept Bentley… Enig bewijs dat zij überhaupt overleden zou zijn (luister naar het filmpje, de jongen geeft toe dat hij haar pols niet heeft gecontroleerd!) ofwel opgewekt zou zijn uit de dood ontbreekt.. Maar het wordt wél als “een feit” gepresenteerd!

De “13e” opwekking is nog zo’n voorbeeld. Een “non confirmed” (onbevestigde) opwekking. Van “de broer van een vrouw” (van beiden wordt de naam niet genoemd). Bentley zegt dat hij het nog zal natrekken. Maar elk bewijs blijft uit (video).

De kritische kijker zal door álle claims heen prikken. Beweringen als dat “een dokter uit Kenia heeft gebeld dat..” (en de naam wordt niet genoemd, de feiten ontbreken, etc). Naamloze opwekkingen van doden. Vergelijk dat eens met de opwekkingen die wij kennen uit God’s Woord? Verifieerbaar. Met vele getuigen er bij. Met ‘naam en toenaam’ genoemd.

Helaas zijn sommige video’s verwijdert of op ‘privé’ gezet. Een opmerkelijk iets als er werkelijk sprake zou zijn van ware getuigenissen. De laatste video (13e opwekking) is momenteel nog wel online en voor de zekerheid hebben wij een kopie in ons archief opgeslagen.

De originele link naar de 16e opwekking uit het artikel van Bijbelgetrouw werkt ook niet meer. Maar daar hebben we een kopie van gevonden.

Comments (1)

 • John says:

  En Todd heeft nog steeds niets geleerd. En tweet die vanmorgen voorbij vloog:

  Another creative miracle. Deaf ear opens. The power is really increasing in Wales. It’ is now hitting the streets too!

  .
  Bron: twitter

  Let ook even op de opmerkelijke naam die deze man heeft gekozen om zichzelf te presenteren op twitter!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *