aanbidding
Spread the love

Dit is een sheet van een studiemiddag over aanbidding. Korte aantekeningen om eens over na te denken.

Johannes 4:23, 24
”Maar de ure komt en is nu , dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in Geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is Geest en wie Hem aanbidden moeten aanbidden in Geest en waarheid”

Geschapen om te aanbidden

Psalm 102:19 “Dit worde opgeschreven voor een volgend geslacht, en het volk dat geschapen zal worden, zal de Here loven.”
Jesaja 43:7 “Ieder die naar Mijn Naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot Mijn eer….
Efeze 1:5, 6 “In liefde heeft Hij ons tevoren er toe bestemd als zonen door Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.”

Aanbidden met geest, ziel en lichaam

Aanbidden is een zaak van het hart. God kijkt altijd naar ons hart. Lof, dank en prijs aan God komt ook tot uiting in ons lichaam en onze ziel, (onze ziel is onze wil, emoties en verstand).

Lichaam

Romeinen 12:1 “Ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.”

Psalm 51:16b,17 “…laat mijn tong over Uw gerechtigheid jubelen; Here open mijn lippen, opdat mijn mond Uw lof verkondige

1 Corinthiërs 6:20 “Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam.”

Ziel

Psalm 103:1, 2 “Loof de Here, mijn ziel en al wat in mij is Zijn heilige naam. Loof de Here mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden.”
Psalm 146:1, 2 “Halleluja. Loof de Her,mijn ziel. Ik zal de Here loven, mijn “Teven lang, mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben.”

Geest

Lucas 1:46, 47 “…en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland.”
Johannes 4:23, 24 “Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aan­ bidden in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders, (god is Geest en wie Hem aanbidden «moeten aanbidden in geest en waarheid.”

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets