Spread the love

Er zijn verschillende claims. Sommigen noemen 42, anderen 47, anderen 300 en sommigen zelfs 365. Basis van dit artikel is een lijst op een Joodse, judaïstische website die claimt dat er 365 profetieën zouden zijn.

Dit aantal was voor mij overigens nieuw, ik heb altijd geleerd dat het er 300 zouden zijn, dus ik hou de mogelijkheid open dat men er een paar bij heeft “verzonnen” om toch gelijk te krijgen, maar we gaan ze stap voor stap bekijken.

Waar de oorspronkelijke auteur de tijd heeft om hele artikelen over elke profetie te schrijven, ontbreekt mij die tijd, dus ik schrijf een korte reactie onder elke profetie waarin ik de kern van zijn bezwaar samenvat en mijn reactie er op geef.

Een bijzondere break vindt plaats na nummer 300… Dan komen er 65 profetieën die volgens de auteur, Sophiee Saguy, nooit genoemd zouden worden, maar wel “echte” Messiaanse profetieën zouden zijn.

De lijst:

365 Messianic Prophecies Claimed for Jesus, and an Analysis of Each

1. Genesis 3:15…..Seed of a woman (virgin birth)…..Luke 1:35, Matthew 1:18-20

Kern van het probleem is volgens de auteur de verkeerde vertaling van het woord

Yet many Christian translations state that Chava (Eve) in B’reshit / Genesis 3:15 had “seed.”

https://nojesus4jews.weebly.com/365-prophecies/1-genesis-315seed-of-a-woman-virgin-birthluke-135-matthew-118-20

Maar kijken we even snel naar een Engels woordenboek ter bevestiging dan lezen we dat “seed” ook “offspring” kan betekenen,

6. Archaica. Offspring; progeny.b. Family stock; ancestry.

6. chiefly Bible offspring or descendants: the seed of Abraham.

https://www.thefreedictionary.com/seed

dus daarmee is het hele argument van Sophiee Saguy weerlegd.

2. Genesis 3:15…..He will bruise Satan’s head…..Hebrews 2:14, 1 John 3:8

De auteur verwijst naar punt 1, en voert alles terug op een vertaalfout. Dat bleek in “1” al niet te kloppen, maar deze gaat iets dieper.

Likewise “He will bruise satan’s head” is as simple as it sounds:  humans and snakes will not get along.

Echter, er is een klein probleempje. 3 alinea’s eerder bevestigt zij dat Eva van de Boom van Kennis van goed en kwaad at. Dus moet het verhaal van het paradijs ook kloppen.

En toen was er nog helemaal geen sprake van vijandschap tussen welk schepsel dan ook. God vervloekt de aarde pas na de zondeval, die auteur dus wel erkent.

Slangen en mensen zijn vijanden… en die vijandschap is ontstaan bij de zondeval. Verderop in de Bijbel wordt ook verwezen naar de “oude slang” als zijnde satan. Dus ook al wordt dat woord hier niet letterlijk gebruikt, het is wel duidelijk wat God bedoelt.

3. Genesis 5:24….The bodily ascension to heaven illustrated….Mark 6:19

We gaan weer een klein stapje dieper. Het judaïsme betrekt alles alleen op het Oude Testament. Als je niet erkent dat Jezus op aarde geleefd heeft, dan kan ook niets op Hem betrekking hebben.

Dat er overvloedig bewijs is dat Hij geleefd, gelopen en geleerd heeft, moet je dan wel volledig negeren, en dat gebeurt hier dus.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit over Enoch zou gaan. Er is ook geen enkele Bijbelleraar die ik ken, die deze claim doet. Auteur gelooft dat Enoch gewoon dood ging.

Er zijn echter een paar opvallende zaken. In alle verzen voor en na Gen. 5:24 wordt gesproken over personen die stierven, maar niet bij Enoch. Stellen dat hij dus eenvoudigweg stierf ligt al niet voor de hand, want waarom staat dat er dan niet?

Dus… iedereen voor en na Henoch stierf, maar dat wordt niet over Henoch gezegd, en toch zouden we dat er in moeten lezen? Versprak God Zich hier? Wat ook expliciet vermeld staat over Henoch is dat hij met God wandelde (Gen. 5:22). Van Adam (en Eva) weten we dat zij met God wandelden tot de zondeval, maar toch wordt het hier niet over hem gezegd (Gen. 5:1-3), dus er moet tenminste iets bijzonders zijn met het “wandelen met God” van Henoch.

Bovendien staat er in haar uitleg nog een misser.

it is about Enoch (the 8th generation from Adam) dying and 

Als ik even een korte opsomming maak.

 1. Adam
 2. Set
 3. Enos
 4. Kenan
 5. Mahalalel
 6. Jered
 7. Henoch

Dus… Met Adam meegerekend is Henoch de 7e generatie. En als we “vanaf” Adam tellen, slechts de 6e.

Enige conclusie die we kunnen trekken is dat het hier om twee compleet verschillende zaken gaat, waarbij ik het bizar blijf vinden hoe “menselijk” deze stroming binnen het judaïsme God maakt. Ook het Oude Testament staat vol wonderlijke gebeurtenissen, maar toch blijven zij alles slechts op menselijk niveau verklaren. Daar doe je God enorm veel mee tekort!

Bovendien ben ik dan wel benieuwd hoe men in het judaïsme 2 Kon. 2:1 uitlegt…

4. Genesis 9:26-27…The G-d of Shem will be the Son of Shem…Luke 3:36

Volgt…

 1. Genesis 12:3…As Abraham’s seed, will bless all nations…Acts 3:25,26
 2. Genesis 12:7…The The Promise made made to Abraham’s Seed…Galatians 3:16
 3. Genesis 14:18…A priest after Melchizedek…Hebrews 6:20
 4. Genesis 14:18……..A King also……..Hebrews 7:2
 5. Genesis 14:18…The Last Supper foreshadowed…Matthew 26:26-29
 6. Genesis 17:19…….The Seed of Isaac…….Romans. 9:7
 7. Genesis 21:12 …Seed of Isaac…Romans 9:7, Hebrews 11:18
 8. Genesis 22:8…The Lamb of G-d promised…John 1:29
 9. Genesis 22:18…As Isaac’s seed, will bless all nations…Galatians 3:16
 10. Genesis 26:2-5..The Seed of Isaac promised as the Redeemer..Hebrews 11:18
 11. Genesis 49:10…The time of His coming…Luke 2:1-7; Galatians 4:4
 12. Genesis 49:10…….The Seed of Judah…….Luke 3:33
 13. Genesis 49:10……Called Shiloh or One Sent……John 17:3
 14. Genesis 49:10…To come before Judah lost identity…John 11:47-52
 15. Genesis 49:10…To Him shall the obedience of the people be…John 10:16
 16. Exodus 3:13,14……..The Great “I Am”…….John 4:26
 17. Exodus 12:5…A Lamb without blemish…1 Pet. 1:19
 18. Exodus 12:13…The blood of the Lamb (or goat) saves Romans wrath…Romans. 5:8
 19. Exodus 12:21-27…Jesus is our Passover…1 Corinthians 5;7
 20. Exodus 12:46…Not a bone of the Lamb to be broken…John 19:31-36
 21. Exodus 13:2…Blessing to first born son…Luke 2:23
 22. Exodus 15:2…His exaltation predicted as Yeshua…Acts 7:55,56
 23. Exodus 15:11…His Character-Holiness…Luke 1:35; Acts 4:27
 24. Exodus 17:6…The Spiritual Rock of Israel…1 Corinthians 10;4
 25. Exodus 33:19…His Character-Merciful…Luke 1:72
 26. Leviticus 14:11…The leper cleansed-Sign to priesthood..Luke 5:12-14; Acts 6:7
 27. Leviticus16:15-17…Prefigures Jesus ’s once-for-all death…Hebrews 9:7-14
 28. Leviticus 16:27…Suffering outside the Camp…Matthew 27:33; Hebrews 13:11, 12
 29. Leviticus 17:11…The Blood-the life of the flesh…Matthew 26;28; Mark 10:45
 30. Leviticus 17:11…It is the blood that makes atonement…1 John 3:14-18
 31. Leviticus 23:36-37…The Drink-offering: “If any man thirst.” ..John 19:31-36
 32. Numbers 9:12…Not a bone of Him broken…John 19:31-36
 33. Numbers 21:9…The serpent on a pole-Jesus lifted up…John 3:14-18
 34. Numbers 24:8… Flight to Egypt…Matthew 2:14
 35. Numbers 24:17…Time: “I shall see him, but not now.”…Galatians 4:4
 36. Numbers 24:17-19…A star out of Jacob…Matthew 2:2, Luke 1:33,78, Revelation 22:16
 37. Deuteronomy 18:15…”This is of a truth that prophet.”…John 6:14
 38. Deuteronomy 18:15-16…”Had ye believed Moses, ye would believe me.”…John 5:45-47
 39. Deuteronomy 18:18…Sent by the Father to speak His word…John 8:28, 29
 40. Deuteronomy 18:19…Whoever will not hear must bear his sin…John 12:15
 41. Deuteronomy 21:13-23…As a prophet…John 6:14; 7:40, Acts 3:22,23
 42. Deuteronomy 21:23…Cursed is he that hangs on a tree…Galatians 3:10-13
 43. Ruth 4:4-9…Christ, our kinsman, has redeemed us…Ephesians 1:3-7
 44. 1 Samuel 2:10…Shall be an anointed King to the Lord…Matthew 28:18; John 12:15
 45. 2 Samuel 7:12…David’s Seed…Matthew 1:1
 46. 2 Samuel 7:14a…The Son of God… Luke 1:32
 47. 2 Samuel 7:16…David’s house established forever…Luke 3:31; Rev. 22:16
 48. 2 Samuel 23:2-4…would be the “Rock”…1 Corinthians 10:4
 49. 2 Samuel 23:2-4…would be as the “light of the morning”…Revelation 22:16
 50. 2 Kings 2:11…The bodily ascension to heaven illustrated…Luke 24:51
 51. 1 Chronicles 17:11…David’s Seed…Matthew 1:1; 9:27
 52. 1 Chronicles 17:12, 13a…To reign on David’s throne forever…Luke 1:32, 33
 53. 1 Chronicles 17:13a…”I will be His Father, He…my Son.”…Hebrews 1:5
 54. Job 19:23-27…The Resurrection predicted…John 5:24-29
 55. Psalms 2:1-3…The enmity of kings foreordained…Acts 4:25-28
 56. Psalms 2:2…To own the title, Anointed (Christ)…Acts 2:36
 57. Psalms 2:6…His Character-Holiness…John 8:46; Rev. 3:7
 58. Psalms 2:6…To own the title King…Matthew 2:2
 59. Psalms 2:7…Declared the Beloved Son…Matthew 3:17
 60. Psalms 2:7, 8…The Crucifixion and Resurrection intimated…Acts 13:29-33
 61. Psalms 2:12…Life comes through faith in Him…John 20:31
 62. Psalms 8:2…The mouths of babes perfect His praise…Matthew 21:16
 63. Psalms 8:5, 6…His humiliation and exaltation…Luke 24:50-53; 1 Corinthians 15:27
 64. Psalms 16:10…Was not to see corruption…Acts 2:31
 65. Psalms 16:9-11…Was to arise from the dead…John 20:9
 66. Psalms 17;15…The resurrection predicted…Luke 24:6
 67. Psalms 22:1…Forsaken because of sins of others…2 Corinthians 5:21
 68. Psalms 22:1…Words spoken from Calvary, “My God…” Mark 15:34
 69. Psalms 22:2…Darkness upon Calvary…Matthew 27:45
 70. Psalms 22:7…They shoot out the lip and shake the head…Matthew 27:39
 71. Psalms 22:8..” He trusted in God, let Him deliver Him “…Matthew 27:43
 72. Psalms 22:9……Born the Savior……Luke 2:7
 73. Psalms 22:14…Died of a broken (ruptured) heart…John 19:34
 74. Psalms 22:14,15…Suffered agony on Calvary…Mark 15:34-37
 75. Psalms 22:15……..He thirsted……..John 19:28
 76. Psalms 22:16…They pierced His hands and His feet….John 19:34,37;20:27
 77. Psalms 22:17,18…Stripped Him before the stares of men…Luke 23:34,35
 78. Psalms 22:18…..They parted His garments…..John 19:23,24
 79. Psalms 22:20,21…He committed Himself to God…Luke23:46
 80. Psalms 22:20,21..Satanic power bruising the Redeemer’s heel.. Hebrews 2:14
 81. Psalms 22:22…..His Resurrection declared…..John 20:17
 82. Psalms 22:27…He shall be the governor of the nations…Col 1:16
 83. Psalms 22:31……”It is finished”……John 19:30
 84. Psalms 23:1….”I am the Good Shepherd”….John 10:11
 85. Psalms 24:3……His exaltation predicted……Acts 1:11; Phil. 2:9
 86. Psalms 27:12…Accused by false witnesses…Matthew 26:60,61, Mark 14:57,58
 87. Psalms 30:3……His resurrection predicted……Acts 2:32
 88. Psalms 31:5…”Into thy hands I commit my spirit”…Luke 23:46
 89. Psalms 31:11…His acquaintances fled from Him…Mark 14:50
 90. Psalms 31:13…They took counsel to put Him to death…John 11:53
 91. Psalms 31:14,15…” He trusted in God, let Him deliver him”…Matthew 27:43
 92. Psalms 34:20…..Not a bone of Him broken…..John 19:31-36
 93. Psalms 35:11….False witnesses rose up against Him….Matthew 26:59
 94. Psalms 35:19…He was hated without a cause…John 15:25
 95. Psalms 38:11…..His friends stood afar off…..Luke 23:49
 96. Psalms 40:2-5…The joy of His resurrection predicted…John 20:20
 97. Psalms 40:6-8….His delight-the will of the Father….John 4:34
 98. Psalms 40:9….He was to preach the Righteousness in Israel….Matthew 4:17
 99. Psalms 40:14…Confronted by adversaries in the Garden…John
 100. Psalms 41:9…..Betrayed by a familiar friend…..John 13:18
 101. Psalms 45:2…Words of Grace come from His lips.. Luke 4:22
 102. Psalms 45:6…To own the title, God or Elohim…Hebrews 1:8
 103. Psalms 45:7…A special anointing by the Holy Spirit…Matthew3:16; Hebrews 1:9
 104. Psalms 45:7,8…Called the Christ (Messiah or Anointed)…Luke 2:11
 105. Psalms 49-15…His Resurrection…Acts 2:27; 13:35, Mark 16:6
 106. Psalms 55:12-14…Betrayed by a friend, not an enemy…John 13:18
 107. Psalms 55:15…Unrepentant death of the Betrayer…Matthew 27:3-5; Acts 1:16-19
 108. Psalms 68:18…To give gifts to men…Ephesians 4:7-16
 109. Psalms 68:18…Ascended into Heaven…Luke 24:51
 110. Psalms 69:4…Hated without a cause…John 15:25
 111. Psalms 69:8…A stranger to own brethren…Luke 8;20,21
 112. Psalms 69:9…Zealous for the Lord’s House…John 2:17
 113. Psalms 69:14-20…Messiah’s anguish of soul before crucifixion…Matthew 26:36-45
 114. Psalms 69:20…”My soul is exceeding sorrowful.”…Matthew 26:38
 115. Psalms 69:21…Given vinegar in thirst…Matthew 27:34
 116. Psalms 69:26…The Savior given and smitten by God…John 17:4; 18:11
 117. Psalms 72:10,11…Great persons were to visit Him…Matthew 2:1-11
 118. Psalms 72:16…The corn of wheat to fall into the Ground…John 12:24
 119. Psalms 72:17…His name, Yinon, will produce offspring…John 1:12,13
 120. Psalms 72:17…All nations shall be blessed by Him…Acts 2:11,12,41
 121. Psalms 78:1.2…He would teach in parables…Matthew 13:34-35
 122. Psalms 78:2b…To speak the Wisdom of God with authority…Matthew 7:29
 123. Psalms 88:8…They stood afar off and watched…Luke 23:49
 124. Psalms 89:26…Messiah will call God His Father…Matthew 11:27
 125. Psalms 89:27…Emmanuel to be higher than earthly kings…Luke 1:32,33
 126. Psalms 89:35-37…David’s Seed, throne, kingdom endure forever…Luke 1:32,33
 127. Psalms 89:36-37…His character-Faithfulness…Rev. 1:5
 128. Psalms 90:2…He is from everlasting (Micah 5:2)…John 1:1
 129. Psalms 91:11,12…Identified as Messianic; used to tempt Christ…Luke 4;10,11
 130. Psalms 97:9…His exaltation predicted…Acts 1:11;Ephesians 1:20
 131. Psalms 100:5…His character-Goodness…Matthew 19:16,17
 132. Psalms 102:1-11…The Suffering and Reproach of Calvary…John 21:16-30
 133. Psalms 102:16…Son of Man comes in Glory…Luke 21:24 Revelation 12:5-10
 134. Psalms 102:25-27…Messiah is the Preexistent Son…Hebrews 1:10-12
 135. Psalms 109:4…Prays for His enemies…Luke 23:34
 136. Psalms 109:7,8…Another to succeed Judas…Acts 1:16-20
 137. Psalms 109:25…Ridiculed…Matthew 27:39
 138. Psalms 110:1…Son of David…Matthew 22:43
 139. Psalms 110:1…To ascend to the right-hand of the Father…Mark 16:19
 140. Psalms 110:1…David’s son called Lord…Matthew 22:44,45
 141. Psalms 110:4…A priest after Melchizedek’s order…Hebrews 6:20
 142. Psalms 112:4…His character-Compassionate, Gracious, et al… Matthew 9;36
 143. Psalms 118:17,18…Messiah’s Resurrection assured…Luke 24:5-7;1 Corinthians 15:20
 144. Psalms 118:22,23…The rejected stone is Head of the corner…Matthew 21:42,43
 145. Psalms 118:26a…The Blessed One presented to Israel…Matthew 21:9
 146. Psalms 118:26b…To come while Temple standing…Matthew 21;12-15
 147. Psalms 132:11…The Seed of David (the fruit of His Body)…Luke 1:32
 148. Psalms 138:1-6…The supremacy of David’s Seed amazes kings… Matthew 2:2-6
 149. Psalms 147:3,6…The earthly ministry of Christ described…Luke 4:18
 150. Psalms 1:23…He will send the Spirit of God… John 16;7
 151. Proverbs 8:22-23…The Messiah would be from everlasting…John 17:5
 152. Proverbs 30:4…Declared to be the Son of God…John 3:13, Romans 1:2-4, 10:6-9, 2 Peter 1:17
 153. Song of Solomon 5:16…The altogether lovely One…John 1:17
 154. Isaiah 2:2-4…Repentance for the nations…Luke 24:47
 155. Isaiah 4:2…Messiah reigning
 156. Isaiah 5:1-6…Son of God’s vineyard: a parable of judgment
 157. Isaiah 6:1…When Isaiah saw His glory… John 12:40-41
 158. Isaiah 6:9-10…Parables fall on deaf ears…Matthew 13:13-15
 159. Isaiah 6:9-12…Blinded to Christ and deaf to His words…Acts 28:23-29
 160. Isaiah 7:14…To be born of a virgin…Luke 1:35
 161. Isaiah 7:14…To be Emmanuel-God with us… Matthew 1:18-23
 162. Isaiah 8:8…Called Emmanuel…Matthew 28:20
 163. Isaiah 8:14…A stone of stumbling, a Rock of offense… 1 Pet. 2:8
 164. Isaiah 9:1,2…His ministry to begin in Galilee…Matthew 4:12-17
 165. Isaiah 9:6…A child born-Humanity…Luke 1:31
 166. Isaiah 9:6…A Son given-Deity…Luke 1:32; John 1;14; 1 Tim. 3:16
 167. Isaiah 9:6…Declared to be the Son of God with power… Romans. 1:3,4
 168. Isaiah 9:6…The Wonderful One, Peleh…Luke 4:22
 169. Isaiah 9:6…The Counselor, Yaatz…Matthew 13:54
 170. Isaiah 9:6…The Mighty God, El Gibor…Matthew 11:20
 171. Isaiah 9:6…The Everlasting Father, Avi Adth…John 8:58
 172. Isaiah 9:6…The Prince of Peace, Sar Shalom…John . 16:33
 173. Isaiah 9:7…To establish an everlasting kingdom…Luke 1:32-33
 174. Isaiah 9:7…His Character-Just…John 5:30
 175. Isaiah 9:7…No end to his Government, Throne, and Peace…Luke 1:32-33
 176. Isaiah 11:1…Called a Nazarene-the Branch, Netzer…Matthew 2:23
 177. Isaiah 11:1…A rod out of Jesse-Son of Jesse…Luke 3:23,32
 178. Isaiah 11:2…The anointed One by the Spirit…Matthew 3;16,17
 179. Isaiah 11:2…His Character-Wisdom, Understanding, et al….John 4:4-26
 180. Isaiah 11:4…His Character-Truth…John 14:6
 181. Isaiah 11:10…The Gentiles seek Him…John 12:18-21
 182. Isaiah 12:2…Called Jesus-Yeshua (salvation)…Matthew 1:21
 183. Isaiah 16:4,5…Reigning in mercy…Luke 1:31-33
 184. Isaiah 22:21-25…Peg in a sure place…Revelation 3:7
 185. Isaiah 25:8…The Resurrection predicted…I Corinthians 15:54
 186. Isaiah 26:19…His power of Resurrection predicted…John 11:43,44
 187. Isaiah 28:16…The Messiah is the precious corner stone…Acts 4:11,12
 188. Isaiah 29:13…He indicated hypocritical obedience to His Word…Matthew 15:7-9
 189. Isaiah 29:14…The wise are confounded by the Word…I Corinthians 1:18-31
 190. Isaiah 32:2…A Refuge-A man shall be a hiding place…Matthew 23:37
 191. Isaiah 33:22…Son of the Highest…Luke 1:32; 1 Timothy 1:17 6:15
 192. Isaiah 35:4…He will come and save you…Matthew 1:21
 193. Isaiah 35:5…To have a ministry of miracles…Matthew 11:4-6
 194. Isaiah 40:3,4…Preceded by forerunner…John 1:23
 195. Isaiah 40:9…”Behold your God.”…John 1:36;19:14
 196. Isaiah 40:11…A shepherd-compassionate life-giver…John 10:10-18
 197. Isaiah 42:1-4…The Servant-as a faithful, patient redeemer… Matthew12:18-21
 198. Isaiah 42:2…Meek and lowly… Matthew 11:28-30
 199. Isaiah 42:3…He brings hope for the hopeless… John 4
 200. Isaiah 42:4…The nations shall wait on His teachings… John 12:20-26
 201. Isaiah 42:6…The Light (salvation) of the Gentiles…Luke 2:32
 202. Isaiah 42:1,6…His is a Worldwide compassion… Matthew 28:19,20
 203. Isaiah 42:7…Blind eyes opened… John 9:25-38
 204. Isaiah 42:13-25…Messiah’s actions at His second coming…Revelation
 205. Isaiah 43:11…He is the only Savior… Acts 4:12
 206. Isaiah 44:3…He will send the Spirit of God… John 16:7,13
 207. Isaiah 45:23…He will be the Judge… John 5:22; Romans. 14:11
 208. Isaiah 48:12…The First and the Last…John 1:30; Rev. 1:8,17
 209. Isaiah 48:17…He came as a Teacher…John 3:2
 210. Isaiah 49:1…Called from the womb-His humanity…Matthew 1:18
 211. Isaiah 49:5…A Servant from the womb…Luke 1:31;Phil. 2:7
 212. Isaiah 49:6…He is Salvation for Israel…Luke 2:29-32
 213. Isaiah 49:6…He is the Light of the Gentiles…Acts 13:47
 214. Isaiah 49:6…He is Salvation unto the ends of the earth… Acts 15:7-18
 215. Isaiah 49:7…He is despised of the Nation… John 8:48-49
 216. Isaiah 50:3…Heaven is clothed in black at His humiliation… Luke 23:44,45
 217. Isaiah 50:4…He is a learned counselor for the weary… Matthew 11:28,29
 218. Isaiah 50:5…The Servant bound willingly to obedience… Matthew 26:39
 219. Isaiah 50:6a…”I gave my back to the smiters.”… Matthew 27:26
 220. Isaiah 50:6b…He was smitten on the cheeks… Matthew 26:67
 221. Isaiah 50:6c…He was spat upon… Matthew 27:30
 222. Isaiah 52:4-5…Suffered vicariously…Mark 15:3,4,27,28; Luke 23:1-25,32-34
 223. Isaiah 52:7…To publish good tidings of peace… Luke 4:14,15
 224. Isaiah 52:13…The Servant exalted…Acts 1:8-11; Ephesians 1:19-22
 225. Isaiah 52:13…Behold, My Servant… Matthew 17:5; Phil. 2:5-8
 226. Isaiah 52:14…The Servant shockingly abused… Luke 18:31-34; Matthew 26:67,68
 227. Isaiah 52:15…Nations startled by message of the Servant… Romans. 15:18-21
 228. Isaiah 52:15…His blood shed to make atonement for all… Rev. 1:5
 229. Isaiah 53:1…His people would not believe Him… John 12:37-38
 230. Isaiah 53:2a…He would grow up in a poor family…. Luke 2:7
 231. Isaiah 53:2b…Appearance of an ordinary man… Phil. 2:7-8
 232. Isaiah 53:3a…Despised…. Luke 4:28-29
 233. Isaiah 53:3b…Rejected… Matthew 27:21-23
 234. Isaiah 53:3c…Great sorrow and grief… Luke 19:41-42
 235. Isaiah 53:3d…Men hide from being associated with Him… Mark 14:50-52
 236. Isaiah 53:4a…He would have a healing ministry… Luke 6:17-19
 237. Isaiah 53:4b…He would bear the sins of the world… 1 Pet. 2:24
 238. Isaiah 53:4c…Thought to be cursed by God… Matthew 27:41-43
 239. Isaiah 53:5a…Bears penalty for mankind’s transgressions… Luke 23:33
 240. Isaiah 53:5b…His sacrifice would provide peace between man and God… Col. 1:20
 241. Isaiah 53:5c…His back would be whipped… Matthew 27:26
 242. Isaiah 53:6a…He would be the sin-bearer for all mankind…Galatians 1:4
 243. Isaiah 53:6b…God’s will that He bear sin for all mankind… 1 John 4:10
 244. Isaiah 53:7a…Oppressed and afflicted… Matthew 27:27-31
 245. Isaiah 53:7b…Silent before his accusers… Matthew 27:12-14
 246. Isaiah 53:7c…Sacrificial lamb… John 1:29
 247. Isaiah 53:8a…Confined and persecuted… Matthew 26:47-27:31
 248. Isaiah 53:8b…He would be judged… John 18:13-22
 249. Isaiah 53:8c…Killed…. Matthew 27:35
 250. Isaiah 53:8d…Dies for the sins of the world… 1 John 2:2
 251. Isaiah 53:9a…Buried in a rich man’s grave… Matthew 27:57
 252. Isaiah 53:9b…Innocent and had done no violence… Mark 15:3
 253. Isaiah 53:9c…No deceit in his mouth… John 18:38
 254. Isaiah 53:10a…God’s will that He die for mankind… John 18:11
 255. Isaiah 53:10b…An offering for sin… Matthew 20:28
 256. Isaiah 53:10c…Resurrected and live forever…. Mark 16:16
 257. Isaiah 53:10d…He would prosper… John 17:1-5
 258. Isaiah 53:11a…God fully satisfied with His suffering… John 12:27
 259. Isaiah 53:11b…God’s servant… Romans. 5:18-19
 260. Isaiah 53:11c…He would justify man before God… Romans. 5:8-9
 261. Isaiah 53:11d…The sin-bearer for all mankind… Hebrews 9:28
 262. Isaiah 53:12a…Exalted by God because of his sacrifice… Matthew 28:18
 263. Isaiah 53:12b…He would give up his life to save mankind… Luke 23:46
 264. Isaiah 5:12c…Grouped with criminals… Luke 23:32
 265. Isaiah 53:12d…Sin-bearer for all mankind… 2 Corinthians 5:21
 266. Isaiah 53:12e…Intercede to God in behalf of mankind… Luke 23:34
 267. Isaiah 55:1…Every one come who is thirsty…New Testament
 268. Isaiah 55:3…Resurrected by God… Acts 13:34
 269. Isaiah 55:4…A witness… John 18:37
 270. Isaiah 55:5…Foreign nations come to God…Acts
 271. Isaiah 59:15-16a…He would come to provide salvation… John 6:40
 272. Isaiah 59:15-16b…Intercessor between man and God… Matthew 10:32
 273. Isaiah 59:20…He would come to Zion as their Redeemer… Luke 2:38
 274. Isaiah 60:1-3…Nations walk in the light…Luke 2:32
 275. Isaiah 61:1-2a…The Spirit of God upon him… Matthew 3:16-17
 276. Isaiah 61:1-2b…The Messiah would preach the good news… Luke 4:17-21
 277. Isaiah 61:1-2c…Provide freedom from the bondage of sin and death… John 8:31-32
 278. Isaiah 61:1-2…Proclaim a period of grace… John 5:24
 279. Isaiah 62:1-2…Called by an new name…Luke 2:32, Revelation 3:12
 280. Isaiah 62:11…Thy King Cometh, Entered Jerusalem on Colt…Matthew 21:7
 281. Isaiah 63:1-3…A vesture dipped in blood…Revelation 19:13
 282. Isaiah 63:8,9…Afflicted with the afflicted…Matthew 25:34-40
 283. Isaiah 65:9…The elect shall inherit…Romans 11 5-7, Hebrews 7:14, Revelation 5:5
 284. Isaiah 65:17-25…New heaven/New Earth…2 Peter 3:13, Revelation 21:1
 285. Isaiah 66:18-19…All nations come to God…New Testament
 286. Jeremiah23:5-6a…Descendant of David…Luke 3:23-31
 287. Jeremiah 23:5-6b…The Messiah would be God… John 13:13
 288. Jeremiah 23:5-6c…The Messiah would be both God and Man… 1 Tim. 3:16
 289. Jeremiah 30:9…Born a King…John 18:37, Revelation 1:5
 290. Jeremiah 31:15…Massacre of infants…Matthew 2:16-18
 291. Jeremiah 31:22…Born of a virgin… Matthew 1:18-20
 292. Jeremiah 31:31…The Messiah would be the new covenant… Matthew 26:28
 293. Jeremiah 33:14-15…Descendant of David… Luke 3:23-31
 294. Ezekiel17:22-24…Descendant of David… Luke 3:23-31
 295. Ezekiel 21:26,27…The humble exalted…Luke 1:52
 296. Ezekiel34:23-24…Descendant of David… Matthew 1:1

  The List ignores true Messianic Prophecies by Ezekiel — — they are examined here
  Deze claim klopt niet. Althans, niet uit de profetieen die ik ken. Deze kende ik namelijk bijna allemaal uit mijn hoofd als onderdeel van de “300 profetieen”.
 297. Daniel 2:34-35…Stone cut without hands…Acts 4:10-12
 298. Daniel 2:44,45…His Kingdom Triumphant…Luke 1:33, 1 Corinthians 15:24, Revelation 11:15
 299. Dan. 7:13-14a…He would ascend into heaven… Acts 1:9-11
 300. Dan. 7:13-14b…Highly exalted… Ephesians 1:20-22
 301. Dan. 7:13-14c…His dominion would be everlasting… Luke 1:31-33
 302. Daniel 7:27…Kingdom for the Saints…Luke 1:33, 1 Corinthians 15:24, Revelation 11:15
 303. Dan. 9:24a…To make an end to sins… Galatians 1:3-5
 304. Dan. 9:24b…He would be holy… Luke 1:35
 305. Dan. 9:25…Announced to his people 483 years, to the exact day, after the decree to rebuild the city of Jerusalem… John 12:12-13
 306. Dan. 9:26a…Killed… Matthew 27:35
 307. Dan. 9:26b…Die for the sins of the world… Hebrews 2:9
 308. Dan. 9:26c…Killed before the destruction of the temple… Matthew 27:50-51
 309. Dan. 10:5-6…Messiah in a glorified state… Rev. 1:13-16
 310. Hosea 3:5…Israel restored…John 18:37, Romans 11:25-27
 311. Hosea 11:1, Numbers 24:8…Flight to Egypt…Matthew 2:14
 312. Hosea 13:14…He would defeat death… 1 Corinthians 15:55-57
 313. Joel 2:28-32…Promise of the Spirit…Acts 2:17-21, Romans 10:13
 314. Joel 2:32…Offer salvation to all mankind… Romans. 10:12-13
 315. Micah 2:12-13…Israel Regathered…John 10:14,26
 316. Micah 4:1-8…The Kingdom established – place of Birth Bethlehem…Luke 1:33, Matthew 2:1, Luke 2:4,10,11
 317. Micah 5:2a…Born in Bethlehem… Matthew 2:1-2
 318. Micah 5:2b…God’s servant… John 15:10
 319. Micah 5:2c…from everlasting… John 8:58
 320. Haggai 2:6-9…He would visit the second Temple… Luke 2:27-32
 321. Haggai 2:23…Descendant of Zerubbabel… Luke 3:23-27
 322. Joel 2:28-32…Promise of the Spirit…Acts 2:17-21, Romans 10:13
 323. Amos 8:9…The Sun Darkened…Matthew 24:29, Acts 2:20, Revelation 6:12
 324. Amos 9:11-12…Restoration of tabernacle…Acts 14:16-18
 325. Habakkuk 2:14…Earth filled with knowledge of the glory of the Lord…Romans 11:26, Revelation 21:23-26
 326. Zechariah 2:10-13…The Lamb on the Throne…Revelation 5:13, 6:9, 21:24
 327. Zechariah 3:8…God’s servant… John 17:4
 328. Zechariah 6:12-13…Priest and King… Hebrews 8:1
 329. Zechariah 9:9a…Greeted with rejoicing in Jerusalem… Matthew 21:8-10
 330. Zechariah 9:9b…Beheld as King… John 12:12-13
 331. Zechariah 9:9c…The Messiah would be just… John 5:30
 332. Zechariah 9:9d…The Messiah would bring salvation… Luke 19:10
 333. Zechariah 9:9e…The Messiah would be humble… Matthew 11:29
 334. Zechariah 9:9f…Presented to Jerusalem riding on a donkey… Matthew 21:6-9
 335. Zechariah 10:4…The cornerstone… Ephesians 2:20
 336. Zechariah 11:4-6a…At His coming, Israel to have unfit leaders… Matthew 23:1-4
 337. Zechariah 11:4-6b…Rejection causes God to remove His protection.. Luke 19:41-44
 338. Zechariah 11:4-6c…Rejected in favor of another king… John 19:13-15
 339. Zechariah 11:7…Ministry to “poor,” the believing remnant… Matthew 9:35-36
 340. Zechariah 11:8a…Unbelief forces Messiah to reject them… Matthew 23:33
 341. Zechariah 11:8b…Despised… Matthew 27:20
 342. Zechariah 11:9…Stops ministering to the those who rejected Him… Matthew 13:10-11
 343. Zechariah 11:10-11a…Rejection causes God to remove protection… Luke 19:41-44
 344. Zechariah 11:10-11b…The Messiah would be God… John 14:7
 345. Zechariah 11:12-13a…Betrayed for thirty pieces of silver… Matthew 26:14-15
 346. Zechariah 11:12-13b…Rejected… Matthew 26:14-15
 347. Zechariah 11:12-13c…Thirty pieces of silver thrown into the house of the Lord… Matthew 27:3-5
 348. Zechariah 11:12-13d…The Messiah would be God… John 12:45
  353 Zechariah 12:10a…The Messiah’s body would be pierced… John 19:34-37.
 349. Zechariah 12:10b…The Messiah would be both God and man… John 10:30
 350. Zechariah 12:10c…The Messiah would be rejected… John 1:11
 351. Zechariah 13:7a…God’s will He die for mankind… John 18:11
 352. Zechariah 13:7b…A violent death… Matthew 27:35
 353. Zechariah 13:7c…Both God and man.. John 14:9
 354. Zechariah 13:7d…Israel scattered as a result of rejecting Him… Matthew 26:31-56
 355. Malachi 3:1a…Messenger to prepare the way for Messiah… Matthew 11:10
 356. Malachi 3:1b…Sudden appearance at the temple… Mark 11:15-16
 357. Malachi 3:1c…Messenger of the new covenant… Luke 4:43
 358. Malachi 3:3…Our Sins Are Purged…Luke 1:78, John 1:9; 12:46, 2 Peter 1:19, Revelation 2:28; 19:11-16; 22:16
 359. Malachi 4:5…Forerunner in the spirit of Elijah… Matthew 3:1-2
 360. Malachi 4:6…Forerunner would turn many to righteousness… Luke 1:16-17

Bron: Weebly

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets