Spread the love

Een bijna dagelijkse Bijbelstudie van een leek. Dit blog wordt geschreven en onderhouden naast mijn dagelijkse bezigheden, dus helaas kom ik er niet dagelijks aan toe.

Wil je als gastschrijver ook een keer schrijver? Neem dan even contact op!

Ik heb bewust gekozen voor de namen “Oude Verbond” en “Nieuwe Verbond”. Een testament betekent dat het voorgaande testament wordt beëindigd en dat is in het geval van de Bijbel niet zo. Het Nieuwe Verbond kan niet zonder het Oude Verbond gezien worden. Een nieuw verbond bouwt meestal voort op het vorige, het oude, verbond.

Oude Verbond

Genesis

Deuteronomium

1 Samuël

1 Kronieken

Ester

Prediker

Klaagliederen

Joël

Micha

Haggai

Exodus

Jozua

2 Samuël

2 Kronieken

Job

Hooglied

Ezechiël

Amos

Nahum

Zacharia

Leviticus

Richteren

1 Koningen

Ezra

Psalmen

Jesaja

Daniël

Obadja

Habakuk

Maleachi

Numeri

Ruth

2 Koningen

Nehemia

Spreuken

Jeremia

Hosea

Jona

Sefanja

Nieuwe Verbond

Matteüs

Handelingen

Galaten

1 Tessalonicenzen

Titus

1 Petrus

3 Johannes

Marcus

Romeinen

Efeziërs

2 Tessalonicenzen

Filemon

2 Petrus

Judas

Lucas

1 Korintiërs

Filippenzen

1 Timoteüs

Hebreeën

1 Johannes

Openbaring

Johannes

2 Kortintiërs

Kolossenzen

2 Timoteüs

Jakobus

2 Johannes

Kijk ook eens bij onze artikelen voor interessante berichten