alle knie zal zich buigen
Spread the love

Er komt een moment dat alle knie zich zal buigen voor God. Betekent dat dat iedereen gered wordt?

Alverzoening?

Alverzoeners grijpen deze teksten nu aan om te verkondigen dat dus iedereen gered zal worden. Maar klopt dat wel?

De tekst komt twee keer letterlijk voor. In Romeinen 14:11

Want er staat geschreven: [Zo waarachtig als] Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

Romeinen 14:11

In vers 10 staat een opmerkelijke context. “Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods”.

Dat betekent dus dat de gebeurtenis dat “alle knie zich zal buigen” ook te maken heeft met oordeel. Niet alverzoening!

En in Filippenzen 2:10

opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

Filippenzen 2:10

Maar is dat een teken van alverzoening? Geenzins! In vers 12 schrijft de Bijbel namelijk: “blijft,… , uw behoudenis bewerken met vreze en beven, …”
Dat zou een zinloze opmerking zijn als vers 10 een bevestiging van alverzoening zou zijn!

Twee mogelijkheden

Er zijn een aantal mogelijkheden waarom iemand zijn knie buigt. Ten eerste natuurlijk inderdaad in de erkenning dat God God is en om Hem te loven. Dat is natuurlijk de mooiste staat om je knie te buigen. Erken dat God Heer is, en dat je het verlossingswerk van Jezus nodig hebt om je zonden te vergeven.

Maar Jakobus 2:19 laat ook een ander beeld zien. Wij geloven dat God een is, en erkennen dat Hij Heer is. Maar wij zijn niet de enigen. De boze geesten doen het ook… en zij sidderen!

Er is dus een negatieve reden om je knie te buigen voor God. Namelijk als gevolg van het oordeel!

Dat “alle knie” zich zal buigen, wil dus geenszins zeggen dat ook iedere ziel gered zal zijn! Dat zijn twee totaal verschillende zaken!

Letterlijk?

Is het “buigen” van alle knie altijd letterlijk? Nee!

Bel is ineengezonken, Nebo is terneergebogen, hun beelden zijn toegevallen aan het gedierte en aan het vee; zij, die door u omgedragen werden, zijn opgeladen, een last voor vermoeide dieren.

Jesaja 46:1

Bel (betekenis “heer”) is een Babylonisch hoofdafgod. Nebo (betekenis “profeet”) is een Babylonische godheid die waakt over onderwijs en letteren, zoals de Griekse Hermes, de latijnse Mercurius of de Egyptische Thoth.

In Jesaja 46:1 wordt over deze afgoden gezegd dat zij “ineengezonken” en “terneergebogen” zijn. Het tweede lijkt duidelijk, bij “ineengezonken” denk ik aan een ingezakte plumpudding. Maar als we daar naar het woord in de grondtekst kijken, dan staat daar “kara”, wat “buigen, knielen, neerbukken, neerbuigen, neerknielen” betekent.

Dus afgoden buigen dus feitelijk hun knieën voor de Almachtige!

In de verzen 3-5 vergelijkt God Zichzelf met deze afgoden die een ondraaglijke last blijken te zijn! God is tot de ouderdom dezelfde en draagt Zijn kinderen vanaf de moederschoot aan. Tot onze dood zal Hij ons torsen, dragen en redden!

Dode goden

Als mens willen we het altijd zelf maar verdienen en laten we ons steeds weer verleiden om achter die dode afgoden aan te lopen. Zij die ons een last opleggen, een zwaar juk. Jezus wees daar al op en zei dat we Zijn last moeten dragen, en Zijn juk op ons nemen.

Alleen Zijn last is licht en alleen Zijn juk is zacht!

Laten we ons als christenen daar op verheugen en ons niet laten misleiden in deze tijd vol misleiding en valse leer die ons steeds weer een last op wil leggen! Of die ons aanspoort het zelf te verdienen, terwijl het alleen en uitsluitend genade is “opdat niemand roeme”

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.