Index valse leringen

Valse leer


Jezus voorspelde al dat we in het laatste der dagen te maken zouden krijgen met een stortvloed aan valse leer. Valse profeten, verdraaiing van uitleg, onbijbelse leerstellingen, zogenaamd nieuwe openbaringen, vermenging van het christendom met oosterse religies, menselijke leer, we zien het allemaal…

Dit is als het ware de indexpagina van waaruit ik link naar een zo kort mogelijk uitleg over de verschillende valse leringen. Heeft u informatie over een valse leer of stroming die er niet tussen staat? Mail het door!

Alverzoening

New Apostolic Reformation

Progressive Christianity (Progressief Christendom)