Spread the love

“Hoe wil je aan die mensen daar een half evangelie verkondigen, dus zonder de charismata, waarvan we uit Handelingen 2 weten dat die behoren tot de kern, ja de essentie van de boodschap? De apostel Paulus bijvoorbeeld schreef in zijn vele brieven alleen tot charismatische gelovigen…?” Deze vraag kreeg ik van een charismatische broeder. Ik mag hem wel. Want hij heeft natuurlijk gelijk dat als de charismatische beweging gelijk heeft, de rest van de christenheid maar een beetje aanmoddert. Alleen de charismatische beweging heeft niet gelijk. Hier mijn antwoord:

Beste broeder,

Ik wil je best nog eens het Evangelie uitleggen. Pak de Bijbel erbij en lees 1 Korinthe 15:1-4 nog eens. Wat staat daar dat het Evangelie is?

Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, Hij is begraven, en Hij is opgewekt op de derde dag, naar de Schriften.

Alles wat daarbij komt kan belangrijk zijn, maar is niet het Evangelie. De charismata behoren dus volgens Paulus in ieder geval niet tot de kern van de boodschap.

Ook in Handelingen 2 is het duidelijk dat het verhaal over de Heilige Geest niet het Evangelie is, maar het Evangelie bekrachtigt. Uiteraard is het zo dat de uitstorting van de Heilige Geest essentieel is voor het ontstaan, bestaan en voortbestaan van de kerk.  Daarom vieren alle kerken, is je misschien wel eens opgevallen, Pinksteren.

Een volgende vraag is of de geestesgaven nu precies zo functioneren als in het Nieuwe Testament. Daar valt veel over te zeggen. Ten eerste dat mensen die voor ononderbroken voortgang pleiten, vaak weinig benul hebben van hoe het in de NT-kerk echt functioneerde. Dat is nog niet eens zo gemakkelijk op te maken uit de Bijbel. Ten tweede dat het duidelijk is dat niet alle geestesgaven op dezelfde manier functioneren als in de Bijbel, want de apostelen worden een geestesgave genoemd, en de apostelen zijn er niet meer. Of sommige geestesgaven nog wel op dezelfde manier voorkomen in de tijd van de Bijbel is dus een open punt.

Ik denk niet dat je op grond van de Bijbel kunt zeggen ‘zo werkt God vandaag niet meer’. Maar ik ben zeer sceptisch over iedereen die zegt ‘ik heb de gave van…’. Als ik kijk naar hoe dat functioneert in charismatische gemeenten, ben ik er vast van overtuigd dat bv. in tongen spreken in verreweg de meeste gevallen een slechte gewoonte is, en niet een gave van de Geest. Ik heb hier ooit een vrouw gezien, die voor de deur van haar huis zat te wachten tot Jezus binnen zou lopen, want gisteren had ze op aandringen van een charismatische evangelist ‘Jezus in haar leven uitgenodigd’. Ze had dus geen benul waar het over ging, maar in tongen spreken kon ze al wel. Ik heb hier al heel wat mensen afgeleerd om in tongen te spreken (niet door te verbieden, wel door vragen te stellen), en ze vervolgens zien groeien in hun geloof.

Wat er gebeurt in genezingsbijeenkomsten is over het algemeen te karakteriseren als manipulatie en oplichting. En dat is allemaal mogelijk omdat mensen onkritisch zeggen ‘wat God toen deed, wil Hij nu ook doen’. Laten we die beslissing maar aan Hem overlaten. Laten we wonderen van Hem verwachten. Maar zodra het ‘mijn gave’ wordt in plaats van Gods genade, gaat het mis.

Misschien werp je tegen dat ik de charismatische beweging aan haar uitwassen beoordeel. Misschien. Maar ik ben er steeds meer van overtuigd dat de charismatische leer een uitwas is. Een enquete onder charismatici in Afrika had als uitkomst dat 93% geloofden dat een groot geloof gezondheid en rijkdom garandeert. Dan zeg ik: geef mijn portie maar aan Fikkie. Grote delen van de charismatische beweging kun je karakteriseren met 3 O’s: overdrijving, oplichting, en onreine geesten.  Daarom blijf ik zover mogelijk verwijderd van de charismatische beweging, zo dicht mogelijk bij de Bijbel en vertrouw ik dat God op Zijn tijd het Evangelie bevestigt door genezingen en mij en anderen leidt door woorden door de Heilige Geest ingegeven.

Ik hoop dat ook jij de kern van het Evangelie de kern laat zijn, en je dat geweldige Evangelie niet laat vervuilen met menselijke emoties, manipulatie en oppervlakkig bijbellezen.

Met broederlijke groet,

Marten Visser

Bron

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets