Bijbelblog Archief

Albert Einstein

21
mrt
Albert Einstein (1897-1955)

Professor bewijst dat God het kwade is

Klik met je rechtermuisknop op de video voor afspeelopties

Een atheïstische professor bewijst aan zijn klas jonge leerlingen dat God, als Hij bestaat, het kwade is.

Ik zal jullie bewijzen dat God, als Hij bestaat, het kwaad is. Heeft God alles wat bestaat geschapen? Als God alles geschapen heeft, dan heeft Hij ook het kwaad geschapen. Dat betekent dat God het kwaad is.

Een jonge leerling steekt zijn vinger op.

Professor, bestaat kou?

Wat is dat voor vraag? Natuurlijk bestaat kou. Heb je het nog nooit koud gehad?

In feite meneer, bestaat kou niet. Volgens de natuurkundige wetten is dat wat wij voor kou houden, in werkelijkheid de afwezigheid van warmte.
Maar bestaat duisternis, professor?

Natuurlijk bestaat die.

Nee, zij is slechts de afwezigheid van licht. We kunnen het licht meten, maar de duisternis niet. Het kwade bestaat niet, net zo min als duisternis en kou. God heeft het kwade niet geschapen. Het kwade is het resultaat van wat er gebeurd als de mens God’s Liefde nog niet in zijn hart heeft.

Albert Einstein (1879-1955)