Bijbelblog Archief

Andrew Strom

28
feb

Quotes over echte redding

Een wereld van nette mensen, tevreden met hun eigen netheid, die niet verder kijken, afgekeerd van God, zou net zo wanhopig redding nodig hebben, als een miserabele wereld – en is misschien zelfs moeilijker te redden – C.S. Lewis

Een enkele ziel gered, overleeft alle koninkrijken van de wereld en is oneindig veel meer waard – J. C. Ryle

Heb je geen wens voor anderen om gered te worden? Dan ben je zelf niet gered. Wees daar zeker van – Charles Spurgeon

Ik ben niet de auteur van het plan van redding, maar ik ben wel verantwoordelijk voor de manier hoe ik het predik – Billy Sunday.

Meer dan 60 jaar is de christelijke kerk de hele wereld rond gegaan om de mensen te vertellen “bid dit kleine gebed na mij” om gered te worden of bekeerd. Sommigen noemen “Jezus in je hart vragen” of “Je hart aan de Heer geven” of “het zondaars gebed bidden”. Maar zou het je verrassen om te ontdekken dat zoiets nergens in de hele bijbel gevonden kan worden? Is er ooit een moment dat een apostel of evangelist in het Nieuwe Testament iemand in zo’n “reddingsgebed” leidt – of iets wat er op lijkt? Nee, nooit – Andrew Strom

05
feb
Kundalini Waarschuwing

Bethel, Bill Johnson & new age

Bovenstaand youtube-filmpje is een tipje van de sluier over wat Andrew als nieuwe informatie bekend maakt in de vernieuwde editie van zijn boek “Kundalini Waarschuwing“, met name over de wijze waarop de Bethel Church verstrikt zit in allerlei new age praktijken en leringen.

In deze nieuwe versie van het boek (voor bezitters van de ‘oude’ versie is de aanvulling op aanvraag gratis verkrijgbaar!), gaat Andrew Strom dieper in op de recentere ontwikkelingen binnen de bekende Bethel Church uit Redding. Op basis van materiaal uit deze kerk zelf toont Andrew aan hoe ver men inmiddels verstrikt is geraakt in de new age beweging en laat hij zien wat de gevaren daar van zijn.

20
jan
Andrew Strom

Quotes over gebed

“Echt gebed is meetbaar door gewicht, niet door lengte. Een murmel voor God heeft meer voldoening van gebed in zich dan een fijne preek van grote lengte” – C. H. Spurgeon

“Gebed is waar de actie is” – John Wesley

“De man die de christelijke kerk mobiliseerd om te bidden zal de grootste bijdrage ooit leveren aan wereldevangelisatie” – Andrew Murray

“Wij moeten beginnen te geloven dat God, in het mysterie van het gebed, ons heeft begiftigd met een kracht die de hemelse wereld kan bewegen, en die zijn kracht naar de aarde kan brengen” – Andrew Murray

“Als je die sublieme kracht in gebed wil, dan moet je in de liefhebbende, levende, altijd durende, bewuste, praktische eenheid met de Here Jezus Christus blijven” – C.H. Spurgeon

19
jan

Quotes over de Heilige Geest

“Ik herinner je er aan dat er kerken zijn die zo compleet uit de handen van God zijn dat als de Heilige Geest van hen
zou worden terug getrokken, zij dat pas vele maanden later zouden merken.” – A.W. Tozer

“Ik riep al een tijd naar God dat Hij mij zou vullen met zijn Heilige Geest. Nou op een dag in de stad New York, oh wat een dag, ik kan het niet beschrijven, ik verwijs er zelden naar, het is bijna een te heilige beleving om te noemen. Paulus had een beleving waarvan hij veertien jaar lang nooit over sprak. Ik kan alleen zeggen dat God Zichzelf openbaarde aan mij, en ik had zo’n beleving van zijn liefde dat ik Hem moest vragen om Zijn hand op mij te houden. Ik begon weer te preken. De predikingen waren niet anders ik gaf geen nieuwe waarheden, en toch werden er honderden bekeerd. Ik zou nou niet teruggezet willen worden waar ik eerst was, voor die geheiligde belevenis, al zou je me de hele wereld geven. Ik zou zijn als het kleine stofje op de weegschaal” – D.L. Moody

“Als je alle poespas weghaalt, dan staat Pinksteren voor kracht en leven. Dat kwam er in de kerk toen de Heilige Geest op de Pinksterdag naar beneden kwam.” – David Wilkerson

“Mijn vrienden, ik geloof niet dat het prediken over Christus en Hem gekruisigd is om de mensen iedere zondagmorgen en -avond een stuk van filosofie te geven en dan de de waarheid van dit Heilige Boek te vergeten, noch dat de mens Christus en Hem gekruisigd predikt, en het werk van de Heilige Geest negeert, die nooit een woord over de Heilige Geest zegt, zodat de hoorders konden zeggen:”Wij weten het niet of er wel een Heilige Geest is.” – Charles Spurgeon

“Zou God je ooit iets vragen te doen wat je niet zou kunnen? Het antwoord is steeds ‘ja’. Het moet zo zijn voor Gods glorie en koninkrijk. Als wij functioneren naar eigen kunnen, krijgen wij de glorie. Als wij functioneren door de kracht van de Heilige Geest in ons, krijgt God de glorie. Hij wil Zichzelf openbaren naar een toekijkende wereld.” – Henry Blackaby