Bijbelblog Archief

abram

29
nov
Abram Sarai Hagar

Genesis 16

De mens wikt, God beschikt zou een mooie volwaardige titel van dit hoofdstuk zijn.De NBG-vertalers noemen het Hagars vlucht voor Sarai, en ook dat is een passende titel.

God had Abram (en Sarai) een lijfelijke eigen zoon beloofd die erfgenaam zou zijn (Gen. 15:4) van alles wat Abram had. Maar het wilde maar niet lukken. Wat ze ook probeerden, Sarai werd niet zwanger en zo langzamerhand waren ze de wanhoop nabij. En we weten dat we in die situatie vaak de “beste” ideeën krijgen, als de mens wikt… Dit zien we ook vandaag, maar daarover straks meer.

De afbeelding is een typisch kunstwerk uit Europa. Het is een afbeelding van het schilderij wat hangt in het Gothenburg Museum of Art in Zweden. Het is dus niet al te realistisch, maar geeft de situatie die speelde wel mooi weer.

(meer…)

26
nov
Genesis 15 vurige oven

Genesis 15

“Gods beloften zijn ja en amen” is een veel gehoorde uitspraak. Maar gelukkig geeft de Bijbel nogal wat nuancering aan deze, menselijke, uitspraak. In Genesis 15 zien we hoe God Zijn belofte aan Abram herhaalt, maar nu specifieker en ook een belangrijke profetie geeft. Dit is overigens niet de eerste profetie in de Bijbel, die staat in Genesis 3. (Gen. 3:15). We zien ook hoe Abram soms wel en soms niet worstelt met Gods beloften.

(meer…)

25
nov
Abram bevrijdt Lot

Genesis 14

Strijd en zegen. Vandaag weer een hoofdstuk waarin we namen lezen die ons eigenlijk niet veel zeggen. Dit keer ga ik ze niet allemaal benoemen, omdat volgens mij de betekenissen van de namen van ondergeschikt belang zijn. Ook blijken de termen die wij tegenwoordig gebruiken destijds een iets andere betekenis, of meerdere betekenissen, te kunnen hebben.

Strijd en zegen gaan vaak hand in hand. Bekende termen als “No pain, no gain” en “No nuts, no glory” geven dat ook aan. Laten we eerst naar de strijd kijken, en daarna naar de zegen. Dat is ook de volgorde in dit hoofdstuk. En Abram wijst een opmerkelijke zegen van de hand!

(meer…)

22
nov
Betel vs Sodom

Genesis 13

Na de misschien wel wat begrijpelijke flater van Abram bij de farao, al twijfel ik er sterk aan of ik zover had kunnen gaan dat ik mijn vrouw in het bed van een andere man zou willen zien om mijn leven te redden, is Abram met zijn vrouw, Lot en hun hele veestapel, slaven en slavinnen, tenten en bezittingen naar de uitgang van Egypte begeleidt en waarschijnlijk met het verzoek om nooit weer terug te komen het land uit gezet.

Hoe anders is dat tegenwoordig in ons land. Zich misdragende ‘gasten’ krijgen van alle kanten begeleiding, opvang, ondersteuning, zelfs als zij al uitgeprocedeerd zijn en keer op keer laten zien dat zij ons en ons land haten en er alles aan doen om hier chaos te scheppen. Komt het misschien omdat in het geval van Abram de leider van het land zelf direct getroffen was? Ik weet dat ik nu iets, in sommige kringen, controversieels ga zeggen, maar ik denk dat wij hier uit mogen leren dat we best wat meer eisen mogen stellen aan immigranten c.q. vluchtelingen en niet zo maar alles hoeven te accepteren.

(meer…)

21
nov
Farao Egypte

Genesis 12

Een spannend relaas over hoe Abram emigreerde van Turkije naar Israël, vluchtte naar Egypte, daar zijn vrouw uit angst cadeau gaf aan de farao, maar haar toch weer terug kreeg en door farao het land uit werd gezet.