Bijbelblog Archief

spurgeon

20
jan
Andrew Strom

Quotes over gebed

“Echt gebed is meetbaar door gewicht, niet door lengte. Een murmel voor God heeft meer voldoening van gebed in zich dan een fijne preek van grote lengte” – C. H. Spurgeon

“Gebed is waar de actie is” – John Wesley

“De man die de christelijke kerk mobiliseerd om te bidden zal de grootste bijdrage ooit leveren aan wereldevangelisatie” – Andrew Murray

“Wij moeten beginnen te geloven dat God, in het mysterie van het gebed, ons heeft begiftigd met een kracht die de hemelse wereld kan bewegen, en die zijn kracht naar de aarde kan brengen” – Andrew Murray

“Als je die sublieme kracht in gebed wil, dan moet je in de liefhebbende, levende, altijd durende, bewuste, praktische eenheid met de Here Jezus Christus blijven” – C.H. Spurgeon

19
jan

Quotes over de Heilige Geest

“Ik herinner je er aan dat er kerken zijn die zo compleet uit de handen van God zijn dat als de Heilige Geest van hen
zou worden terug getrokken, zij dat pas vele maanden later zouden merken.” – A.W. Tozer

“Ik riep al een tijd naar God dat Hij mij zou vullen met zijn Heilige Geest. Nou op een dag in de stad New York, oh wat een dag, ik kan het niet beschrijven, ik verwijs er zelden naar, het is bijna een te heilige beleving om te noemen. Paulus had een beleving waarvan hij veertien jaar lang nooit over sprak. Ik kan alleen zeggen dat God Zichzelf openbaarde aan mij, en ik had zo’n beleving van zijn liefde dat ik Hem moest vragen om Zijn hand op mij te houden. Ik begon weer te preken. De predikingen waren niet anders ik gaf geen nieuwe waarheden, en toch werden er honderden bekeerd. Ik zou nou niet teruggezet willen worden waar ik eerst was, voor die geheiligde belevenis, al zou je me de hele wereld geven. Ik zou zijn als het kleine stofje op de weegschaal” – D.L. Moody

“Als je alle poespas weghaalt, dan staat Pinksteren voor kracht en leven. Dat kwam er in de kerk toen de Heilige Geest op de Pinksterdag naar beneden kwam.” – David Wilkerson

“Mijn vrienden, ik geloof niet dat het prediken over Christus en Hem gekruisigd is om de mensen iedere zondagmorgen en -avond een stuk van filosofie te geven en dan de de waarheid van dit Heilige Boek te vergeten, noch dat de mens Christus en Hem gekruisigd predikt, en het werk van de Heilige Geest negeert, die nooit een woord over de Heilige Geest zegt, zodat de hoorders konden zeggen:”Wij weten het niet of er wel een Heilige Geest is.” – Charles Spurgeon

“Zou God je ooit iets vragen te doen wat je niet zou kunnen? Het antwoord is steeds ‘ja’. Het moet zo zijn voor Gods glorie en koninkrijk. Als wij functioneren naar eigen kunnen, krijgen wij de glorie. Als wij functioneren door de kracht van de Heilige Geest in ons, krijgt God de glorie. Hij wil Zichzelf openbaren naar een toekijkende wereld.” – Henry Blackaby