Spread the love

Kijk eens kritisch naar de “goede” doelen waar u aan geeft. Het is de Kerstmaand, dus vanuit een soort traditionele nationale schaamte voor onze overdaad en welvaart ‘voelen’ veel mensen zich met name in deze maand opeens ‘geroepen’ om hun geweten af te kopen door het geven van giften aan goede doelen en het geven aan collectes.

Op zich prima, op zich heel goed, maar weet u eigenlijk wel waar u aan geeft? De laatste tijd zijn de exorbitant hoge salarissen van topmanagers uit het bedrijfsleven keer op keer in het nieuws, en hier en daar is ook een poging gedaan om eens te kijken wat de directeuren van goede doelen nu eigenlijk verdienen. Bij deze een kort overzicht. Heeft u aanvullingen? mail ze ons!

Laten we eerlijk zijn: Een goede leider is goud waard, en verdient een goed salaris, maar bij een goed doel moet er toch wel iets blijken van betrokkenheid bij het goede doel waar men voor werkt, en een van die dingen is een niet al te exorbitant salaris.

Onderstaand een overzichtje wat wij doorgemaild kregen. Mochten de cijfers naar uw mening niet kloppen, mail ons dan de juiste cijfers door zodat wij de publicatie aan kunnen passen. Ook zouden wij graag gegevens ontvangen van andere goede doelen ter aanvulling van de lijst.

Hou bij de beoordeling van de lijst rekening met het volgende:

 • Deze bedragen zijn exclusief legale voordelen als reizen, telefoon & lease-auto
 • Een modaal inkomen in Nederland bedraagt ca. 33.000,-
Instelling Naam bestuurder Salaris in euro
Rode Kruis Cees Breederveld 198.000,-
Hartstichting Hans Stam 181.119,- *
Nierstichting Paul Beerkens 177.249,-
Kerk in actie Haaije Feenstra 121.000,- +
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar 175.135,- *
Artsen zonder grenzen Hans van de Weerd 174.000,-
Prins Bernard Cultuur Fonds Adriana Esmeijer 160.400,- *
Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff 154.000,-
Unicef Jan Bauke Wijbrandi 153.583,- ****
Plan Nederland Tjipke Bergsma 136.000,- *
Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden 129.498,- *
Cordaid René Grotenhuis 128.514,- *
Greenpeace Liesbeth van Tongeren 126.901,- *
Woord en Daad Jan Lock 125.361,- *
Astma Fonds Michael Rutgers 125.000,-
Zonnebloem Marijke van Eck 122.416,- *
Terre des Hommes Ron van Huizen 117.440,- *
Amnesty Eduard Nazarski 115.955,-
Oxfam/Novib Farah Karimi 115.769,- *
SOS Kinderdorpen Albert Jaap van Santbrink 103.164,-
Hivos Manuela Monteiro 103.000,- **
Cliniclowns Nederland Hans Geels 94.577,-*
Liliane Fonds Kees van den Broek 92.016,-
War Child Mark Vogt 87.600,- *
Compassion Jolanda Omvlee 68.455,-
Bible League Jos Snoep ca. 37.000,-
Agapè Mark de Boer 26.137,- ***
Agapè Henk Veltman 23.477,- ***
Leger des Heils onbekend onbekend
Reumafonds onbekend onbekend
I Love My Family Dolf van der Steeg 0,-

* = Dit salaris is in 2010 gestegen t.o.v. 2009
* = Dit salaris is in 2010 gedaald t.o.v. 2009
** = salaris 2009; gegevens 2010 nog niet bekend
*** =  salaris is incl. vakantietoeslag & sociale lasten. Salaris volledig opgebracht door persoonlijke vriendenkring!
**** = salaris nieuwe bestuurder. Salaris + vertrekpremie Henk Franken bedroeg in 2009 371.459,-.  Hierdoor is het salaris in 2009 met ruim 300% verhoogd t.o.v. 2008
+ = aangepast op verzoek PKN naar 121.000,=. Volgens berekening Goedgelovig moet het 143.000,= zijn

Wijziging salarissen t.o.v. 2009

Ondanks de maatschappelijke geluiden en wensen van giftengevers heeft een aantal directeuren een salarisverhoging gekregen. In een aantal gevallen zelfs een zeer forse. Unicef spant de kroon met een stijging van maar liefst 306%! Beste deed het WNF het met een daling van 11%. Maar dan wel van een salaris van 4,5x modaal.

Instelling Naam bestuurder Salaris in euro 2009 Salaris in euro 2010 Wijziging
Unicef
Henk Franken/Jan Bouke Wijbrandi
371459,- 153583,- ***
Kerk in Actie
Haaije Feenstra
115381,- 121000,- +4,8% +
Hartstichting Hans Stam 140812,- 181119,- +22,25%
Plan Nederland
Tjipke Bergsma
106705,- 136000,- +21,5%
Greenpeace Liesbeth van Tongeren 101465,- 126901,- +20%
Woord en Daad
Jan Lock
101439,- 125361,- +19,1%
Terre des Hommes
Ron van Huizen
103369,- 117440,- +12%
Oxfam/Novib
Farah Karimi
103000,- 115769,- +11%
Cordaid René Grotenhuis
119387,- 128514,- + 7,1%
Cliniclowns Hans Geels 92609,- 94577,- + 2,7%
SOS Kinderdorpen
Marcel Beerthuizen/A.J. v. Santbrink
105400,- 103164,- 0%***
KWF Kankerbestrijding
Ton Hanselaar
179788,- 175135,- -2,6%
War Child
Mark Vogt
90830,- 87600,- -3,7%
Zonnebloem
Marijke van Eck
127100,- 122416,- -3,9%
Prins Bernard Cultuurfonds
Adriana Esmeijer
168130,- 160400,- -4,9%
Wereld NatuurFonds
Johan van de Gronden
144165,- 129498,- -11%

Bron salarissen 2009: Updaid

*** = andere bestuurder; geen berekening mogelijk (te weinig verschil t.o.v. vorige bestuurder)


Update 17 juli 2011:

Knapen niet tevreden met opbrengst hulpactie Afrika

AMSTERDAM – De hulpactie voor Afrika brengt minder op dan gehoopt. In een week tijd is op giro 555 nog maar twee miljoen euro gestort om de hongersnood in de Hoorn van Afrika te bestrijden.
Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen (CDA) roept in het AD op meer te doneren.

“We kunnen niet de andere kant opkijken nu zoveel mensen met de dood worden bedreigd”, zegt Knapen.

Het ergste moet volgens hem nog komen. “We kunnen in Nederland niet onverschillig zijn voor wat er in de wereld gebeurt. Er moet nú hulp komen.”

Kenia

Hij vreest dat de actie door de vakantie langzaam op gang komt. Knapen vertrekt dinsdag naar Kenia voor een bezoek aan het vluchtelingenkamp Dadaab.
De droogte in de Hoorn van Afrika is de ergste in zestig jaar, meldde het ministerie van Knapen zondag.

Getroffen gebied

Het getroffen gebied beslaat het noorden van Kenia, Ethiopië, Somalië, Eritrea en Zuid-Sudan. Volgens de VN zijn meer dan elf miljoen mensen getroffen en zoeken dagelijks duizenden Somaliërs hun toevlucht in Kenia.

Knapen is overigens niet van plan de opbrengst van de inzamelactie te verdubbelen. Hij wijst erop dat bovenop de structurele bijdragen die het gebied krijgt al vijftien miljoen euro noodhulp is gegeven.

Bron: nu.nl


Update 10 oktober 2012:

Naar aanleiding van een heetgebakerde mail, ongeveer een kopie van de mail die Goedgelovig ontving, van de PKN hebben wij dit jaren oude artikel aangepast. Het bleek dat de ons geleverde informatie niet volledig juist was. Goedgelovig geeft een ander bedrag, maar dat is het bedrag inclusief secundaire beloning.


Update 4 december 2012:

Vanmiddag ontvingen wij deze reactie via een email. De mail is volledig overgenomen, zonder enige aanpassing onzerzijds!

Salarissen van de directeuren bij goede doelen organisaties

Ook dit jaar schreeuwen de grote goede doelen die in het bezit zijn van het CBF keurmerk om geld. Door middel van TV reclames, radio spots, volledige gesponsorde programma’s etc. proberen ze het geld van de hard werkende Nederlander te bemachtigen. Gaat dit geld allemaal werkelijk naar het goede doel? Nou, een groot deel eindigt in ieder geval bij de directeur. U vindt hier de jaarsalarissen van directeuren van enkele bekende goede doelen. Dan weet u waaraan u geeft als ze aan de deur staan met de collectebus. Alle cijfers komen rechtstreeks uit de jaarrekeningen van de verschillende stichtingen (het is namelijk verplicht om te vermelden). De salarissen zijn van 2011 en incl. vakantiegeld, sociale lasten, pensioenlasten en eventuele bonussen/vergoedingen (tenzij anders aangegeven).

Klik hier voor de salarissen van de directie over 2010.

Sanquin (Stichting Sanquin Bloedvoorziening)
T.J.F. Buunen (voorzitter Raad van Bestuur)
€297.000
H.J.C. de Wit (vicevoorzitter Raad van Bestuur)
€260.000
R.A.W. van Lier (lid Raad van Bestuur)
€217.000
Totaal
€774.000

Prins Bernard Cultuurfonds
Adriana Esmeijer
€190.330

Hartstichting
Dr. J.C.G. Stam
€184.713

Rode Kruis
Cees Breederveld
€172.000

Natuurmonumenten
J.J. de Graeff (alg. directeur)
€163.000
T. Warms (dir. natuurbeheer)
€145.000
F. Koster (dir. financiën & bedrijfsvoering)
€144.000
Totaal
€452.000

Astma Fonds
Michael Rutgers
€159.911

Zonnebloem
Marijke van Eck (t/m 31-12-11)
€159.072
A. van Rooij (vanaf 01-11-11)
€24.621
Totaal
€183.693

Unicef
Jan Bouke Wijbrandi (alg. dir.)
€154.106
I.A. Visscher (operat. dir.)
€143.576
Totaal
€297.682

Wereld Natuur Fonds
Johan van de Gronden
€153.899

Nierstichting
Tom Ostroom
€152.232

KWF Kankerbestrijding
M.T. Rudolphie (algemeen dir.)
€110.672
G. Boerrigter (waarnemend dir.)
€49.234
Totaal
€159.906

Kerk in actie
Haaije Feenstra
€143.000

SOS Kinderdorpen
Marcel Beerthuizen (t/m 31-05, incl. bonus €35.000)
€89.164
Margot Ende (vanaf 15-06)
€58.491
Totaal
€147.655

Cordaid
René Grotenhuis
€134.606
H. van Eeghen
€126.043
Totaal
€260.649

Greenpeace
S. Borren
€132.622

Alzheimer Nederland
Gea Broekema
€132.002

Artsen zonder Grenzen
Hans van de Weerd (tm 15-05, incl. €45.000 bonus)
€90.000
A. Hehenkamp
€129.000
Totaal
€219.000

Verder heeft Artsen zonder Grenzen nog een managementteam van drie directeurs: operaties, middelen en medisch directeur. Deze verdienen bij elkaar €254.000 in 2011.

Amnesty
Eduard Nazarski
€127.644

Terres des Hommes
Ron van Huizen (t/m 28-02-11)
€22.372
A.J. van Santbrink (vanaf 01-03-11)
€102.401
Totaal
€124.773

Oxfam/Novib
Farah Karimi
€124.432

Verder heeft Oxfam/Novib nog drie andere directeuren: internationaal, zakelijk en lobby & campagnes, met een totaal salaris in 2011 van €324.077.

Plan Nederland
Tjipke Bergsma (7 maanden)
€81.000
Monique van ’t Hek (4 maanden)
€42.000
Totaal
€123.000

Liliane Fonds
Kees van den Broek
€120.359

Leger des Heils
Lt. Kol. Mw. Dr. C.A. Voorham (t/m 30-09) (directeur W&G)
€34.636
Envoy drs. C. Vader (01-10 t/m 31-12) (directeur W&G)
€31.107
Dhr. H.M. van Teijlingen (adjunct-directeur W&G)
€119.679
Kol. Mw. A.N.A. Dijkstra-Voorn (directeur KG)
€32.772
Envoy drs. E. Bosma (directeur DV/FW)
€113.862
Totaal
€334.656

CliniClowns
Hans Geels
€119.369

War Child
Mark Vogt
€101.391

Stichting Hulphond
Dhr. E. Bouwer (Algemeen Directeur)
€98.257
Dhr. R. Striekwold (Directeur Marketing en Commercie)
€98.257
Totaal
€196.514

Stichting AAP
David van Gennep
€66.537

Deze cijfers zijn verzameld en samengesteld door gemiddeld-inkomen.nl zelf, met behulp van de jaarverslagen van het desbetreffende goede doel. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Nogmaals, deze cijfers zijn incl. de sociale lasten, vergoedingen en alle andere kosten. Het cijfer zegt dus eigenlijk hoeveel het goede doel kwijt is aan de directie en niet hoeveel de desbetreffende directeur overhoudt.


9 Responses

 1. Een verbijsterend overzicht van de hoge salarissen. Het is schandalig dat mensen die afhankelijk zijn van giften en subsidies deze inkomens verdienen.
  Dus allemaal beneden de balkenende norm! En dat vind ik nog veel te hoog.

 2. […] directeur Farah Karimi stelt, is dit inderdaad een zorgwekkende ontwikkeling. Het egoïsme viert weer hoogtij, in dit […]

 3. Wij kregen deze reactie via email:

  Beste vrienden,

  Het salaris van jolanda omvlee is:

  • Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld € 68.455;
  • Sociale lasten € 7.175;
  • Pensioenlasten € 10.256;
  • Leasekosten auto € 8.812.

  Bron: Compassion jaarverslag 2009/2010

  Ze verdient volgens mij ruim 50.000 euro te veel!!

  Misschien een leuke vraag voor al die directeuren van goede doelen:
  Geven ze zelf wel aan het goede doel waarvoor ze werken?

  De groeten H2O

 4. Afgelopen zaterdag kregen we via email de opgave van het salaris van Jos Snoep van Bible League door. Volgens zijn eigen opgave bedraagt dat ca. 37.000,- bruto per jaar, dus min of meer een modaal salaris.

  Deze gegevens zijn uiteraard aan de groeiende lijst toegevoegd.

 5. We hebben ook gelijk even een overzicht gemaakt van de ‘stijgers’ en de ‘dalers’ op de salarisladder van bestuurders van goede doelen. In een aantal gevallen levert dat een beschamend resultaat op 🙁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.