Berichten

Berichten van derden

Hier vindt u berichten van diverse auteurs

17
dec
Brad Stine

De Bijbel is gewoon een boek

Brad StineDat is een veel gehoorde kreet van mensen die de Bijbel niet kennen als reactie op de claim dat de Bijbel het Woord van God is.

Brad Stine heeft er een heel, heel erg beknopte reactie op gegeven, die dus niet compleet is, maar voldoende duidelijk maakt waarom de Bijbel zo’n uniek boek is!

In mijn blog ben ik bezig om het eerste niveau (van 4!) van de Bijbel te ontdekken en ik haal er dagelijks nieuwe dingen uit. Verzen die zoveel zeggen dat Hollywood er een complete speelfilm over zou kunnen maken! Nieuwe inzichten, maar bovenal ook hoe menselijk de mensen toen ook waren. We zijn niet anders dan mensen 4000 jaar geleden.

(meer…)

11
dec
besnijdenis

Genesis 17

Besnijdenis, een beladen onderwerp. Genesis 17 is een interessant hoofdstuk met gevolgen tot op de dag van vandaag! Grote gevolgen. En mogelijk zelfs eeuwige gevolgen! De gevolgen kunnen veel verder strekken dan de meesten beseffen, maar laten we bij het begin beginnen.

God bezoekt Abram als hij 99 jaar oud is. Zijn zoon Ismaël, een bastaard, is inmiddels een jaar of 13, begint misschien wat te puberen en Sarai heeft de hoop op een eigen kind misschien al wel (weer) opgegeven. Het leven gaat z’n gangetje. En dan komt God de boel op stelten zetten! Hij bezoekt Abram en zegt:

(meer…)

02
dec
Concordantie

Hebreeuwse woorden voor lofprijs

Het Hebreeuws kent veel woorden voor lofprijs. In dit artikel een kort en bondig overzicht van de meeste gebruikte en een aantal veel minder bekende

29
nov
Abram Sarai Hagar

Genesis 16

De mens wikt, God beschikt zou een mooie volwaardige titel van dit hoofdstuk zijn.De NBG-vertalers noemen het Hagars vlucht voor Sarai, en ook dat is een passende titel.

God had Abram (en Sarai) een lijfelijke eigen zoon beloofd die erfgenaam zou zijn (Gen. 15:4) van alles wat Abram had. Maar het wilde maar niet lukken. Wat ze ook probeerden, Sarai werd niet zwanger en zo langzamerhand waren ze de wanhoop nabij. En we weten dat we in die situatie vaak de “beste” ideeën krijgen, als de mens wikt… Dit zien we ook vandaag, maar daarover straks meer.

De afbeelding is een typisch kunstwerk uit Europa. Het is een afbeelding van het schilderij wat hangt in het Gothenburg Museum of Art in Zweden. Het is dus niet al te realistisch, maar geeft de situatie die speelde wel mooi weer.

(meer…)

26
nov
Genesis 15 vurige oven

Genesis 15

“Gods beloften zijn ja en amen” is een veel gehoorde uitspraak. Maar gelukkig geeft de Bijbel nogal wat nuancering aan deze, menselijke, uitspraak. In Genesis 15 zien we hoe God Zijn belofte aan Abram herhaalt, maar nu specifieker en ook een belangrijke profetie geeft. Dit is overigens niet de eerste profetie in de Bijbel, die staat in Genesis 3. (Gen. 3:15). We zien ook hoe Abram soms wel en soms niet worstelt met Gods beloften.

(meer…)

25
nov
Abram bevrijdt Lot

Genesis 14

Strijd en zegen. Vandaag weer een hoofdstuk waarin we namen lezen die ons eigenlijk niet veel zeggen. Dit keer ga ik ze niet allemaal benoemen, omdat volgens mij de betekenissen van de namen van ondergeschikt belang zijn. Ook blijken de termen die wij tegenwoordig gebruiken destijds een iets andere betekenis, of meerdere betekenissen, te kunnen hebben.

Strijd en zegen gaan vaak hand in hand. Bekende termen als “No pain, no gain” en “No nuts, no glory” geven dat ook aan. Laten we eerst naar de strijd kijken, en daarna naar de zegen. Dat is ook de volgorde in dit hoofdstuk. En Abram wijst een opmerkelijke zegen van de hand!

(meer…)

22
nov
Betel vs Sodom

Genesis 13

Na de misschien wel wat begrijpelijke flater van Abram bij de farao, al twijfel ik er sterk aan of ik zover had kunnen gaan dat ik mijn vrouw in het bed van een andere man zou willen zien om mijn leven te redden, is Abram met zijn vrouw, Lot en hun hele veestapel, slaven en slavinnen, tenten en bezittingen naar de uitgang van Egypte begeleidt en waarschijnlijk met het verzoek om nooit weer terug te komen het land uit gezet.

Hoe anders is dat tegenwoordig in ons land. Zich misdragende ‘gasten’ krijgen van alle kanten begeleiding, opvang, ondersteuning, zelfs als zij al uitgeprocedeerd zijn en keer op keer laten zien dat zij ons en ons land haten en er alles aan doen om hier chaos te scheppen. Komt het misschien omdat in het geval van Abram de leider van het land zelf direct getroffen was? Ik weet dat ik nu iets, in sommige kringen, controversieels ga zeggen, maar ik denk dat wij hier uit mogen leren dat we best wat meer eisen mogen stellen aan immigranten c.q. vluchtelingen en niet zo maar alles hoeven te accepteren.

(meer…)

21
nov
Farao Egypte

Genesis 12

Een spannend relaas over hoe Abram emigreerde van Turkije naar Israël, vluchtte naar Egypte, daar zijn vrouw uit angst cadeau gaf aan de farao, maar haar toch weer terug kreeg en door farao het land uit werd gezet.

20
nov
Toren van Babel

Genesis 11

Een van de meest bekende geschiedenissen uit de Bijbel “de toren van Babel”. We hebben er zelfs een spreekwoord aan over gehouden: Babylonische spraakverwarring. Het eerste vers begint met een opmerkelijke stelling, een historische stelling, want men leefde in een situatie die we daarna nooit mee gezien hebben op aarde.

(meer…)

15
okt
volkenlijst

Genesis 10

Dit hoofdstuk is een wat saaie opsomming van de nakomelingen van Noach. Maar wat mij de laatste tijd opvalt is dat er vrij veel wetenschappelijke publicaties zijn die steeds vaker op gezamenlijke voorouders wijzen. Een interessant artikel in deze is het artikel

All humans may be descended from just TWO people and a catastrophic event almost wiped out ALL species 100,000 years ago, study suggests
Bron: Daily Mail

(meer…)