Berichten

Berichten van derden

Hier vindt u berichten van diverse auteurs

28
aug
Ark van Noach

Genesis 6

Genesis 6 wordt in de NBG in twee delen op gesplitst. Die indeling zal ik hier ook aanhouden. Het eerste deel, Het huwelijk der zonen Gods, hoor je eigenlijk niet veel over, maar het is wel de aanleiding tot het tweede deel, De zondvloed, en geeft summier ook wel degelijk interessante informatie. Eigenlijk zou hier, zeker gezien de recente archeologisch ontdekkingen, eens wat vaker over gepreekt moeten worden!

(meer…)

26
aug
geslachtsregister

Genesis 5

Vandaag een ‘lastig’ hoofdstuk. Een geslachtsregister. De meeste mensen vinden dit zo vervelend, dat ze deze hoofdstukken maar overslaan. Zelf doe ik het eerlijk gezegd ook vaak, en ik kan me ook niet herinneren dat ik er ooit een preek over heb gehoord. Dit is één van die “verloren” hoofdstukken van de Bijbel.

(meer…)

26
aug
Kain en Abel

Genesis 4

In Genesis 4:1 en 2 wordt verhaald over de geboorte van Kaïn en Abel. Kaïn was de oudste en Abel de jongere. Omdat hun geboorte zo kort na elkaar beschreven staat denken sommige Bijbeluitleggers dat het om een tweeling zou gaan, maar echt relevant is dat niet.

Anderen menen dat Kaïn en Abel de eerste kinderen zouden zijn, waarbij Kaïn dan de eerstgeborene. In Gen. 3:16 hebben we gisteren echter gezien dat God tegen Eva zei dat Hij de moeite van haar zwangerschap zou vermeerderen en dat zij met smart kinderen zou gaan baren. Als Eva nog nooit zwanger was geweest, zou deze uitspraak zinloos zijn, want ze zou geen idee hebben gehad hoe makkelijk of moeilijk een zwangerschap op dat moment was.

(meer…)

26
aug
Genesis 3 - Trouble in Paradise

Genesis 3

Hoe schrijf je een korte overdenking over een hoofdstuk waar theologen boekenkasten vol hebben geschreven? Ik heb geen idee, maar ik ga een poging wagen.

De subtitel van vandaag is “Trouble in Paradise”, als meest politiek correcte uit een lijstje wat spontaan bij me opkwam, en dat lijkt me de beste omschrijving van de inhoud van het hoofdstuk. De plaats van handeling is de Hof van Eden, een toch best wel paradijselijke omgeving. Thema van het hoofdstuk is ellende, maar zoals ik God ook heb leren kennen: Ook een belofte!

(meer…)

26
aug
Genesis 1 en 2

Genesis 2

Vandaag een hoofdstuk wat volgens sommigen in tegenstrijd is met het vorige hoofdstuk uit de Bijbel: Genesis 2.

Maar lezen Gen. 2:5 dan staat daar iets opmerkelijks. In Genesis 1 wordt blijkbaar niet de hele schepping besproken, want hier staat dat er “nog geen enkel veldgewas op de aarde” was en “er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten”, … “en er was geen mens om de aardbodem te bewerken”.

(meer…)

23
aug
Genesis 1 en 2

Genesis 1

Het bekende begin van de Bijbel en voor velen, op basis van niet-kloppende argumenten, reden om de Bijbel af te wijzen.

De wereld kan nooit in zes dagen geschapen zijn!

De tekst is op twee manieren uit te leggen:

(meer…)

10
jul

Webshop onbereikbaar

Beste bezoeker,

Door nog onbekende oorzaak kunnen wij zelf niet meer inloggen in onze webshop.

Dit betekent helaas onder meer dat wij geplaatste orders op dit moment NIET uit kunnen leveren omdat wij geen gegevens van de bestellingen op kunnen vragen!

Heeft u een bestelling geplaatst, mail ons dan s.v.p op info@goldminemedia.eu en geef ons uw gegevens (met bestelnummer!) door, dan kunnen wij de bestelling handmatig verwerken en zo snel mogelijk naar u opsturen!

Wij bieden onze excuses aan voor het ontstane ongemak!

21
mrt

Quotes over opwekking

Opwekking is dat de mensen van God ievend in de kracht van een onaantastbare en onkreubare geest – James A. Stewart

Opwekking is de kerk van God die als een zegenvierend leger de wortels van de hel uitroeit – James A. Stewart

Opwekking zijn de heiligen van God die huilen vanwege de verloren zielen die naar de hel gaan – James A. Stewart

Opwekking is het kind van God wanhopig verliefd op zijn glorieuse Redder en Heer – James A. Stewart

Opwekking is het erkennen van de bediening  van onbeduidende leden van het Lichaam en bevrijding van de afgodische aanbidding van de meer prominente leden die in het half donker zitten – James A. Stewart

Opwekking is Christen-leven in je eigen huis leven – James A. Stewart

Opwekking is Zion die zich inspant in spirituele kindergeboorte – James A. Stewart

Opwekking is een vloed van levend water vloeiende uit de individuele gelovige – James A. Stewart

Opwekking is de schoonheid van heiligheid die de heilige siert – James A. Stewart

Opwekking zijn de mensen van God gebonden, gegrepen, overmeesterd, en overwelmd door de Liefde van Christus, zodat zij koortsachtig en rusteloos zijn om zielen voor Christus te winnen – James A. Stewart

21
mrt
Albert Einstein (1897-1955)

Professor bewijst dat God het kwade is

Klik met je rechtermuisknop op de video voor afspeelopties

Een atheïstische professor bewijst aan zijn klas jonge leerlingen dat God, als Hij bestaat, het kwade is.

Ik zal jullie bewijzen dat God, als Hij bestaat, het kwaad is. Heeft God alles wat bestaat geschapen? Als God alles geschapen heeft, dan heeft Hij ook het kwaad geschapen. Dat betekent dat God het kwaad is.

Een jonge leerling steekt zijn vinger op.

Professor, bestaat kou?

Wat is dat voor vraag? Natuurlijk bestaat kou. Heb je het nog nooit koud gehad?

In feite meneer, bestaat kou niet. Volgens de natuurkundige wetten is dat wat wij voor kou houden, in werkelijkheid de afwezigheid van warmte.
Maar bestaat duisternis, professor?

Natuurlijk bestaat die.

Nee, zij is slechts de afwezigheid van licht. We kunnen het licht meten, maar de duisternis niet. Het kwade bestaat niet, net zo min als duisternis en kou. God heeft het kwade niet geschapen. Het kwade is het resultaat van wat er gebeurd als de mens God’s Liefde nog niet in zijn hart heeft.

Albert Einstein (1879-1955)

15
mrt

Quotes over berouw

Velen rouwen om hun zonde, die niet echt worden weggedaan, huilen bitter om hen, en volharden toch in liefde en samenleven met hun – Matthew Henry

Sommige mensen horen niet graag over berouw; maar ik denk dat het zo noodzakelijk is dat als ik zou sterven op de kansel, dan zou ik willen dat ik doodging tijdens een preek over berouw – Matthew Henry

Het herkennen van zonde, Is het begin van de redding – Martin Luther
Omdat de gedachten zo verweven met de duivel zijn, is het van vitaal belang dat mensen een verandering van gedachten van God ontvangen, voordat hij een nieuw hart kan krijgen – Watchman Nee

Bekering is meer dan alleen verdriet over het verleden. Bekering is een verandering van gedachte en hart, een nieuw leven van je zelf wegcijferen en de Redder dienen als koning op je eigen plek – J.L. Packer.